Kỹ Sư Vận Hành

FindTalent's Clients

Recruitment Information

 1. Work location: Dong Nai
 2. Industry: Chemical Eng. , Manufacturing / Process
 3. Job level: Entry Level
 4. Job type: Permanent
 5. Salary: Negotiable

 

Job description

 • Vận hành hệ thống sản xuất tổng hợp polymer hóa sản phẩm nhũ tương/Ankyd dạng lỏng; (Bao gồm nạp liệu thủ công, nạp liệu bằng hệ thống, điều khiển DCS, Vệ sinh bồn bể)
 • Làm các kiểm nghiệm (test) các sản phẩm sau khi hoàn tất sản xuất (Bao gồm: Test, điều chỉnh, re-work);
 • Từ kết quả kiểm nghiệm điều chỉnh để đưa mẻ sản phẩm về giá trị tiêu chuẩn;
 • Thực hiện vệ sinh 5S theo khu vực được phân công.

Job Requirement

 • Sinh viên mới tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Công Nghệ Hoá học;
 • Trình độ tiếng Anh và vi tính: từ sơ đến trung cấp;
 • Đi làm theo ca (chế độ 3 ca 4 kíp).

Other Information

 • Đảm bảo các thiết bị thuộc quyền kiểm soát vận hành bình thường;
 • Vận hành mẻ sản xuất theo đúng quy trình;
 • Theo dõi mẻ sản xuất để đảm bảo hệ thống hoạt động tốt, phải phát hiện những bất thường trong quá trình sản xuất;
 • Báo cáo ngay cho trưởng ca tất cả những bất thường trong quy trình không thể tự khắc phục;
 • Thử nghiệm và điều chỉnh mẻ theo đúng tiêu chuẩn;
 • Thực hiện các công việc vệ sinh nhà xưởng, thiết bị;
 • Đảm bảo trang bị bảo hộ cho bản thân đúng với quy định của công ty;
 • Thực hiện công việc chuẩn bị nguyên liệu, kiểm tra số lượng và chất lượng của nguyên liệu trước khi nấu;
 • Ghi chép các thông số theo yêu cầu.