Line Leader (Kho 21 Icd Tân Cảng Sóng Thần)

DHL Supply Chain Vietnam

Recruitment Information

  1. Work location: Binh Duong
  2. Industry: Freight / Logistics / Warehouse
  3. Job level: Experienced
  4. Job type: Permanent
  5. Salary: Negotiable

 

Job description

- Đảm bảo tốt hoạt động đóng gói trên dây chuyền của mình phụ trách.
- Đảm bảo năng suất trên dây chuyền, online check hang khi sản xuất
- Đảm bảo việc thực hiện các biện pháp an toàn khi vận hành trên dây chuyền
- Đảm bảo tuân thủ việc vệ sinh dây chuyền trước và sau khi sản xuất
- Làm batch product record của line trong quá trình sản xuất
- Làm reconciliation sau khi sản xuất 
- Nhận và kiểm đếm nguyên vật liệu trước khi line sản xuất 
- Đảm bảo tinh thần hợp tác trong công việc giữa các thành viên trong dây chuyền và các bộ phận khác trong tổ chức
- Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất

Job Requirement

- Làm việc nhóm, tính cách cá nhân tốt
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Kỹ năng lãnh đạo và kiểm tra trên dây chuyền 
- Kỹ năng nhận biết đúng các thông tin sản phẩm đóng gói
- 02 năm ở vị trí tương đương.

Required Job Skills

icd online reconciliation

Company Overview