Marketing Team Leader (Ngành Spa & Clinic)

CÔNG TY CỔ PHẦN HASAKI BEAUTY & SPA

Recruitment Information

  1. Work location: Ho Chi Minh
  2. Industry: Sales / Business Development , Marketing , Online Marketing
  3. Job level: Team Leader / Supervisor
  4. Job type: Permanent
  5. Salary: Negotiable

 

Job description

- Lên kế hoạch đăng tải nội dung chi tiết, phân công công việc cho nhân viên content marketing.

- Sáng tạo, biên tập, quản lý nội dung các bài viết trên kênh facebook, website.

- Brief thiết kế, sản xuất nội dung cho Video, campaign, bài post truyền thông, POSM, ...

- Đưa ra ý tưởng, đề xuất phương án Marketing, chương trình khuyến mãi để thúc đẩy doanh số, phát triển sản phẩm, dịch vụ.

- Quản lý, kiểm tra công việc của team.

- Truyền thông nội bộ về chương trình mới cho các quản lý Clinic.

- Nhận thông tin từ quản lý Clinic để chuyển các sản phẩm POSM cho hệ thống.

- Hỗ trợ, giải đáp về CTKM cho các bộ phận liên quan.

- Tìm hiểu và mở rộng các kênh chưa khai thác nếu có.

- Báo cáo công việc cho BOD.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ thị của cấp trên.

Job Requirement

- Lên kế hoạch đăng tải nội dung chi tiết, phân công công việc cho nhân viên content marketing.
- Sáng tạo, biên tập, quản lý nội dung các bài viết trên kênh facebook, website.
- Brief thiết kế, sản xuất nội dung cho Video, campaign, bài post truyền thông, POSM, ...
- Đưa ra ý tưởng, đề xuất phương án Marketing, chương trình khuyến mãi để thúc đẩy doanh số, phát triển sản phẩm, dịch vụ.
- Quản lý, kiểm tra công việc của team.
- Truyền thông nội bộ về chương trình mới cho các quản lý Clinic.
- Nhận thông tin từ quản lý Clinic để chuyển các sản phẩm POSM cho hệ thống.
- Hỗ trợ, giải đáp về CTKM cho các bộ phận liên quan.
- Tìm hiểu và mở rộng các kênh chưa khai thác nếu có.
- Báo cáo công việc cho BOD.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ thị của cấp trên.

Required Job Skills

marketing facebook