NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CÔNG TY CỔ PHẦN HASAKI BEAUTY & SPA

Recruitment Information

  1. Work location: Ho Chi Minh
  2. Industry: Retail / Wholesale , Accounting / Auditing / Tax , Medical / Healthcare
  3. Job level: Experienced
  4. Job type: Permanent
  5. Salary: Negotiable

 

Job description

- Cập nhật và xử lý toàn bộ số liệu, hóa đơn thuế GTGT đầu vào để tính thuế và lên các báo cáo thuế.
- Tổng hợp và cung cấp thông tin kịp thời về tình hình công nợ các nhà cung cấp.
- Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn VAT của các nhà cung cấp với PO của công ty.
- Hàng ngày tiến hành nhập liệu và hạch toán các chứng từ, hóa đơn VAT đầu vào phần mềm.
- Sắp xếp, lưu trữ và bảo quản toàn bộ các hóa đơn VAT đầu vào.
- Sắp xếp, lưu trữ và bảo quản các hợp đồng Dịch vụ và Tài sản cố định.
- Hàng tuần, hang tháng, hang quý tiến hành đối chiếu, kiểm tra số liệu các phiếu nhập, hàng tồn kho, hóa đơn VAT đầu vào trên phần mềm Thuế.
- Theo dõi chi tiết công nợ của các nhà cung cấp (bao gồm DKSH, Estee Lauder và toàn bộ các nhà cung cấp máy móc, dịch vụ)
- Hỗ trợ đội ngũ kế toán thuế những công việc liên quan để kê khai và làm các báo cáo thuế khi được yêu cầu.
- Hàng tháng hoặc theo định kỳ tiến hành đối chiếu, kiểm tra từng khoản nợ cũ và nợ mới phát sinh, số còn phải trả hoặc còn phải thu để xác nhận với các nhà cung cấp đã được phân công theo dõi để việc thanh toán được diễn ra kịp thời.
- Hàng tháng kiểm tra các khoản mục phí và cập nhật đầy đủ để hỗ trợ cấp trên thực hiện các báo cáo quản trị.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán.

- Kinh nghiệm ít nhất 2 năm vị trí tương đương
- Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán, luật và các chuẩn mực kế toán, quy định của pháp luật, hình thức và phương pháp kế toán, hóa đơn,chứng từ….
- Các kỹ năng Tác phong lich sự, chuẩn mực, tinh thần kỷ luật ý thức chấp hành cao.
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, xử lý công việc và tình huống, tiếp thu và học hỏi…
- Tố chất Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm đối với công việc của mình.
- Tuổi Từ 25 tuổi trở lên
- Giới tính: nữ.

Required Job Skills

vat