Nhân viên Quản lý và triển khai chiến lược

Ngân Hàng TMCP Đông Á (Donga Bank)

Thông tin tuyển dụng

  1. Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  2. Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh , Ngân hàng , Tài chính / Đầu tư
  3. Cấp bậc: Nhân viên
  4. Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức
  5. Mức lương: Thỏa thuận

 

Mô tả công việc

Nghiên cứu

-Nghiên cứu tình hình kinh tế vĩ mô định kỳ hàng tháng/quý/năm

-Phân tích hoạt động kinh doanh ngành ngân hàng và các ngân hàng bạn

-Theo dõi hoạt động ngành ngân hàng tại các địa phương được phân công

 

Quản lý & triển khai chiến lược

-Tham mưu xây dựng chiến lược, kế hoạch, mục tiêu cho các khối, công ty con và rà soát định kỳ để điều chỉnh cho phù hợp.

-Quản lý và đánh giá tình hình thực chiến lược, mục tiêu đã được phê duyệt của các khối theo định kỳ.

-Thực hiện phân bổ chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cho các đơn vị kinh doanh hàng năm

-Thực hiện điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính, kế hoạch ngân sách phù hợp với tình hình thị trường và thực tế hoạt động trong từng thời kỳ.

-Báo cáo cho cơ quan quản lý theo định kỳ hàng tháng/quý/năm và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền

-Hợp tác xây dựng, trao đổi báo cáo, dữ liệu cần thiết với đơn vị Hội sở

 

Quản lý & phát triển mạng lưới ĐVKD

-Quản lý & hướng dẫn ĐVKD xây dựng chỉ tiêu kế hoạch

-Quản lý, giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch của các đơn vị kinh doanh định kỳ tháng/quý/năm. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các đơn vị, để hỗ trợ cho Ban giám đốc khu vực nắm bắt tình hình các đơn vị.

-Đề xuất khen thưởng cho các đơn vị  thực hiện tốt/nhắc nhở các đơn vị không đạt kế hoạch đã phê duyệt.

-Xây dựng, quản lý, cải tiến các quy định, tài liệu, công cụ phục vụ công tác quản lý mạng lưới

-Định kỳ hàng tháng đánh giá lại mạng lưới của các đơn vị kinh doanh trong hệ thống DAB và quy hoạch hệ thống các điểm giao dịch trong toàn hệ thống

-Phối hợp với các đơn vị kinh doanh nghiên cứu đặc điểm kinh tế địa phương để xác định định hướng phát triển kinh doanh của các đơn vị kinh doanh. Đồng thời tìm kiếm các địa điểm tiềm năng để quy hoạch lại mạng lưới trên địa bàn.

-Báo cáo mạng lưới của DAB cho các cơ quan quản lý theo định kỳ/đột xuất

-Các công việc khác do Ban giám đốc khối/ Ban Giám đốc phòng phân công.

Yêu cầu công việc

YÊU CẦU CƠ BẢN

      1. Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, ưu tiên Quản trị kinh doanh, Ngân hàng, Tài chính kế toán

2.Kinh nghiệm: Ưu tiên sinh viên mới ra trường không đổi hỏi kinh nghiệp. Đối tượng khác: tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán tài chính ngân hàng. Có kinh nghiệm quản trị dự án( lập báo cáo, tổ chức, theo dõi việc thực thi các công việc cụ thể)

YÊU CẦU KHÁC

1. Kiến thức:
1. Hiểu biết về tầm nhìn, sứ mệnh, thương hiệu giá trị cốt lõi, và chiến lược phát triển kinh doanh của DongA Bank qua từng thời kỳ.
2. Hiểu rõ vai trò, nhiệm vụ của khối chiến lược, phòng Quản lý & Triển khai chiến lược.
3. Kiến thức về xây dựng và quản lý chiến lược. Kiến thức lập kế hoạch và quản trị thực hiện mục tiêu.
4. Am hiểu về kinh tế vĩ mô, có kiến thức chuyên sâu về tài chính ngân hàng và thống kê.
5. Kiến thức pháp luật có liên quan ngân hàng.
6. Kiến thức tổng quan về các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp và đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành

Tin học:  - Tin học ứng dụng văn phòng (Word, Power Point, Excel, Internet,...).
                - Sử dụng tốt các chương trình và phần mềm chuyên dùng trong lĩnh vực   Ngân hàng và các phần mềm ứng dụng của DAB

Thông tin công ty

Ngân Hàng TMCP Đông Á (Donga Bank)
130 Phan Đăng Lưu, P.3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM
http://tuyendung.dongabank.com.vn
Quy mô: 500 - 999


Phương châm tuyển dụng của DongA Bank: “PHÙ HỢP”

Một tổ chức phát triển thành công thì cần có đội ngũ nhân lực tốt về chất và lượng.

DongA Bank không nằm ngoài quan điểm này, DongA Bank luôn chú trọng phát triển và nâng cao nguồn nhân lực của mình. Nhiệm vụ “Thu hút – Phát triển – Duy trì”...

Xem thêm »

Việc làm cùng công ty (6)

  1. NHÂN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  2. GIAO DỊCH VIÊN
  3. NHÂN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
  4. NHÂN VIÊN QUẢN LÝ TÍN DỤNG