CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Bạn không thể sử dụng Findjobs.vn nếu bạn không đồng ý với những điều khoản sau:

Tài khoản của Findjobs.vn
Để trở thành một thành viên của Findjobs.vn, chúng tôi yêu cầu bạn phải đăng ký một tài khoản bằng cách thiết lập một tên truy cập và mật khẩu. Mật khẩu có thể bị hủy bỏ hoặc bị ngưng sử dụng bởi Findjobs.vn bất cứ lúc nào.
Quy tắc sử dụng : bạn chỉ sử dụng Findjobs.vn với mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản, quy định và cam kết.
Nghiêm cấm :
Sử dụng bất kỳ thông tin thu được từ Findjobs.vn để quấy rối, lạm dụng, hoặc gây tổn hại cho người khác, hoặc để liên hệ, quảng cáo, gạ gẫm.
Gây trở ngại, làm gián đoạn, hoặc tạo ra những vấn đề nghiêm trọng cho Findjobs.vn và các dịch vụ kết nối Findjobs.vn.
Biểu tình Nhà nước Việt Nam, phá hoại sự đoàn kết của dân tộc, tuyên truyền, xuyên tạc, kích động hoặc cung cấp thông tin chống lại Chính phủ Việt Nam.
Khiêu khích hành vi bạo lực, chiến tranh, xung đột giữa các quốc gia và dân tộc, kích động mại dâm, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội hay mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc.
Giới thiệu và truyền bá các sản phẩm và dịch vụ bị pháp luật ngăn cấm.
Tuyên bố có liên hệ hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức hoặc tổ chức nào khác mà bạn không được uỷ quyền.
Sử dụng Website cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp.

Quy định riêng với người sử dụng lao động
Bạn không được đăng những tin tuyển dụng như sau :
Chứa thông tin sai lệch hoặc dụ dỗ ứng viên ứng tuyển bằng cách cố ý trình bày sai lạc, chẳng hạn như, xuyên tạc của các điều kiện lao động, các tổ chức sử dụng lao động, hay danh tính của người gửi.
Yêu cầu một khoản phí dự tuyển hoặc phí trả trước hoặc thanh toán định kỳ; yêu cầu tuyển dụng những người khác, tiếp thị đa cấp, nhượng quyền thương mại, chương trình kim tự tháp, "câu lạc bộ thành viên", hoặc chỉ trả hoa hồng (trừ trường hợp trong bảng mô tả công việc nói rõ ràng rằng công việc đó chỉ trả tiền hoa hồng và mô tả rõ ràng các sản phẩm hoặc dịch vụ mà ứng viên sẽ bán ra).
Chứa những yêu cầu không thực tế và không có tính pháp lý
Bao gồm nhiều vị trí trong một tin tuyển dụng ( trừ khi bạn đã mua dịch vụ được cho phép)
Phân biệt đối xử với các ứng viên trên cơ sở giới tính, chủng tộc, tuổi tác hoặc tình trạng khuyết tật, đã được quy định trong các điều khoản của Findjobs.vn.
Chứa logo, nhãn hiệu hay đường dẫn website của các doanh nghiệp khác mà không phải của doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng dịch vụ.
Chứa những thông tin quảng cáo (sản phẩm, sự kiện…, kể cả những sự kiện tuyển dụng) mà không liên quan đến tuyển dụng một vị trí bất kì nào. Nếu Findjobs.vn phát hiện những tin đăng không phù hợp, chúng tôi có quyền gỡ bỏ mà không thông báo trước.

Quy định riêng đối với nhà quảng cáo
Quy định này áp dụng cho tất cả nhà quảng cáo. Bạn không thể sử dụng dữ liệu đã được thu thập từ những thông tin quảng cáo ngoài các mục đích được thỏa thuận hoặc cung cấp cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý của Findjobs.vn.

Quy định chấm dứt sử dụng
Các Điều khoản vẫn có hiệu lực khi bạn sử dụng Findjobs.vn. Bạn có thể xóa tài khoản bất cứ lúc nào. Chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản truy cập của bạn đến các mảng thông tin của Findjobs.vn, mà không thông báo cho bạn, nếu chúng tôi xác nhận bạn đã vi phạm các Điều khoản.

Thay đổi điều khoản
Chúng tôi có thể sửa đổi hoặc cập nhật các Điều khoản bằng cách đăng tải một phiên bản cập nhật trên Findjobs.vn và bạn đồng ý rằng các điều khoản sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi thay đổi được cập nhật. Khi bạn quyết định tiếp tục sử dụng Findjobs.vn, bạn sẽ đồng ý áp dụng phiên bản mới nhất của điều khoản sử dụng này.