Google Đúc Kết 10 Phẩm Chất Của Vị Sếp Trong Mơ Mà Nhân Viên Nào Cũng Muốn Phụng Sự

Người sếp giỏi luôn biết cách tạo ra một văn hoá mở, một môi trường ăn toàn để nhân viên có thể yêu tâm cống hiến cũng như xây dựng sự nghiệp. Công ty có thể bỏ cả núi tiền ra để tuyển dụng nhân sự, tuy nhiên, nếu sở hữu một người sếp tồi, “chẳng chóng thì chầy”, đội ngũ dù tinh nhuệ cách mấy cũng tìm cách rời đi. Trái lại, một người sếp tốt có thể gắn kết đội ngũ của mình...

Lãnh Đạo Hiệu Quả Thường Nghe Gấp Đôi Nói: 4 Kỹ Năng Quan Trọng Một Người Làm Sếp Cần Học Hỏi

Lãnh đạo là những người biết lắng nghe. Các nhà lãnh đạo hiệu quả nhất nghe gấp đôi nói. Họ có tỷ...

ĐĂNG TUYỂN THẢ GA - KHÔNG LO VỀ GIÁ

Ưu đãi lên đến 70% các gói đăng tuyển không giới hạn cùng gói quà tặng trị giá lên đến 18.000.000...

Cách Phòng Tránh 'Tư Duy Tập Thể' Để Họp Nhóm Không Đi Vào Lối Mòn

Khái niệm “tư duy tập thể” miêu tả một hiện tượng tâm lý khi các thành viên của nhóm cố gắng bằng...