Kết quả tìm việc: 1 công việc

Lọc kết quả

 1. Điều chỉnh bộ lọc

  thuyết trình tốt
 2. Tìm việc theo khu vực

  1. Hồ Chí Minh 1
 3. Tìm việc theo ngành nghề

  1. Bảo hiểm 1
  2. Bất động sản 1
  3. Tài chính / Đầu tư 1
 4. Cấp bậc

  1. Nhân viên 1
 5. Công ty hàng đầu

  1. Công ty Cổ phần DKRA Việt Nam 1
 6. Từ khóa kỹ năng

  1. giao tiếp nâng cao 1
  2. giải quyết vấn đề tốt 1
  3. thuyết trình tốt 1
 7. Mức lương

  1. Thỏa thuận 1