Kết quả tìm việc: 2 công việc

Lọc kết quả

 1. Điều chỉnh bộ lọc

  Hàng gia dụng / Chăm sóc cá nhân Hồ Chí Minh
 2. Tìm việc theo ngành nghề

  1. Hàng gia dụng / Chăm sóc cá nhân 2
  2. Bán hàng / Kinh doanh 1
  3. Điện / Điện tử / Điện lạnh 1
  4. Bảo trì / Sửa chữa 1
 3. Cấp bậc

  1. Nhân viên 2
 4. Công ty hàng đầu

  1. Talaki Co. Ltd. 1
  2. CÔNG TY TNHH RITAVÕ 1
 5. Từ khóa kỹ năng

  1. sales 1
 6. Mức lương

  1. 500-1000 USD 2