Kết quả tìm việc: 2 công việc

Lọc kết quả

 1. Điều chỉnh bộ lọc

  Hàng hải
 2. Tìm việc theo khu vực

  1. Hồ Chí Minh 2
  2. Bà Rịa - Vũng Tàu 1
 3. Cấp bậc

  1. Nhân viên 1
  2. Trưởng nhóm / Giám sát 1
 4. Công ty hàng đầu

  1. Cong Ty TNHH Cotecna Viet Nam 1
  2. Công ty Cổ phần VINAFCO 1
 5. Từ khóa kỹ năng

  1. inspection 1
  2. monitoring 1
  3. sales 1
  4. technical 1
 6. Mức lương

  1. Thỏa thuận 2