Nhân viên Phiên dịch

Nhân viên Phiên dịch

LEWU - Groups

✔ Làm theo các yêu cầu công việc được giao.  ✔ Nội dung công việc sẽ nói rõ khi phỏng vấn.  ✔ 配合工作要求。  ✔ 工作內容面試詳談。 

MT Sales Supervisor

MT Sales Supervisor

Talaki Co. Ltd.

Tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng có tiềm năng ( chủ yếu kênh MT ) - Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng, cập nhật và lưu trữ. - Theo dõi các...

KẾ TOÁN THUẾ

KẾ TOÁN THUẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN FRANCHISING

1. Giám sát, cập nhật, hướng dẫn kiểm tra quản lý hồ sơ chứng từ theo đúng quy định Thuế: - Cập nhật kịp thời các thông tin về Luật thuế, soạn thảo...

Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Thu Nhập Đến 1000$

Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Thu Nhập Đến 1000$

FindTalent's Clients

Tìm kiếm khách hàng, gọi ĐT & gặp gỡ để giới thiệu dịch vụ cho thuê tài chính đến khách hàng; Mở rộng & duy trì quan hệ với khách hàng hiện...

OPERATION MANAGER

OPERATION MANAGER

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN FRANCHISING

Tóm tắt công việc: Điều hành hoạt động toàn bộ hệ thống chuỗi cửa hàng của công ty Xây dựng và phát triển hệ thống cửa hàng với đội ngũ giỏi cùng...

Senior React Native Developers

Senior React Native Developers

EVIZI LLC

Job Description Software design Software development Deployment and maintenance

Trợ lý Giám đốc - Marketing

Trợ lý Giám đốc - Marketing

LAM NGUYÊN IMEX CO., LTD.

Phụ trách các kênh Marketing online: Facebook, Google, Youtube, Website; Phụ trách các kênh Marketing offline: trưng bày tại điểm bán, hoạt động...

Nhân Viên  Kinh Doanh Mỹ Phâm Kênh Truyền Thống (GT Channel)

Nhân Viên Kinh Doanh Mỹ Phâm Kênh Truyền Thống (GT Channel)

FindTalent's Clients

Chịu trách nhiệm doanh số theo từng tháng / quý / năm của những hệ thống cửa hàng mỹ phẩm, spa... - Chăm sóc khách hàng hiện tại - Mở rộng khách...

Head Of Customer Service (Real Estate)

Head Of Customer Service (Real Estate)

FindTalent's Clients

Handle all tasks relevant to customer service activities of industrial park; Support customer to prepare and submit documents for Pre and Post...

HR Manager (working at Laos)

HR Manager (working at Laos)

FindTalent's Clients

Be responsible all HR functions including hiring, staffing, people development, performance management, vendor management and labor relations...

View more


Top companies


Career Advices

The King and Macaw Parrots

The King and Macaw Parrots

Once upon a time, there was a king who had gone to visit neighboring kingdoms. He was gifted a pair of baby Macaw Parrots by the king of...

How to Be Happy at Work

How to Be Happy at Work

Research shows that true professional satisfaction stems at least partially from factors within your individual control.

The 3 Tips You Need To Help You Love Your Job

The 3 Tips You Need To Help You Love Your Job

There are thousands of different tips to make you cope with your current occupation and even help you to continue doing the same exact...

How to Introduce Yourself at a New Job

How to Introduce Yourself at a New Job

Whether you're the new kid on the block at a company with five employees or 50, introductions can be difficult. However, properly...

View all

Join now (It's free)