FINANCE MANAGER

FINANCE MANAGER

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN FRANCHISING

1. Quản lý hệ thống kế toán: - Giám sát tất cả các hoạt động liên quan đến kế toán, đảm bảo việc vận hành và kiểm soát hệ thống kế toán được...

Brand Manager

Brand Manager

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN FRANCHISING

Đề xuất và xây dựng kế hoạch Marketing hàng năm của thương hiệu - Phát triển, tổ chức và đánh giá các chương trình/ chiến dịch Marketing cho hệ...

Customer Services (Logistics)

Customer Services (Logistics)

FindTalent's Clients

Smooth handling all sea/air export shipment as per company’s standard operating procedure. Maintain good customer service relationship with...

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH KHO (HƯNG YÊN)

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH KHO (HƯNG YÊN)

DHL Supply Chain Vietnam

Kiểm đếm số lượng hàng hóa, kiểm tra các số liệu thực tế so với chứng từ trước khi nhập xuất - Soạn hàng theo đơn hàng - Sắp xếp, lưu trữ, quản lí...

Creative Director

Creative Director

FindTalent's Clients

Quản lý trực tiếp đội ngũ Thiết kế và Ý Tưởng của công ty. Cùng với phòng Account thực hiện việc lên ý tưởng, và quản lý tiến độ các dự án từ khách...

Account Director (Sampling, Activation, Event)

Account Director (Sampling, Activation, Event)

FindTalent's Clients

Phát triển & Quản lý và chăm sóc khách hàng Hoạch định kế hoạch  phát triển khách hàng mới và duy trì khách hàng sẵn có Xây dựng & duy...

Sales Manager (Animal Feed)

Sales Manager (Animal Feed)

FindTalent's Clients

Build and operate plans to open/take new customers, strong long-term relationships with established clients, increase sale volume in order to...

KẾ TOÁN CỬA HÀNG - LONG AN

KẾ TOÁN CỬA HÀNG - LONG AN

Công ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận PNJ

Quản lý tài chính tại cửa hàng: - Chịu trách nhiệm về mặt nghiệp vụ mọi hoạt động kế toán của cửa hàng. - Theo dõi và cập nhật thu chi tài chính...

NetSuite Sales Manager

NetSuite Sales Manager

EVIZI LLC

Job Description Sell enterprise software products or services directly or via partners to a large number of named accounts/non-named...

QA Manual Engineers

QA Manual Engineers

EVIZI LLC

Job Description We are looking for self-motivated, creative and proactive QA Engineers to work closely with our Project Managers and development...

View more


Top companies


Career Advices

Is There A Job For Me? 3 Tips For Taming That Post-Graduation Fear

Is There A Job For Me? 3 Tips For Taming That Post-Graduation Fear

Many students and grads ponder the question: is there a suitable career for me at the end of my degree? Will my skills fit the...

Achieving a Balance: Happiness and Productivity

Achieving a Balance: Happiness and Productivity

Pressure at work can have a tendency to take over our lives, and though we know that there’s more to life than work, we can get so caught...

How to Write an Interview Thank-You Note: An Email Template

How to Write an Interview Thank-You Note: An Email Template

You just walked out of a job interview—nailed it! But, the interview actually isn’t done yet. In fact, most hiring managers pay very...

How to find an employer you can believe in: 6 key questions to ask

How to find an employer you can believe in: 6 key questions to ask

We all want to work for a company that we can feel good about and that’s aligned with our core values. So how do you find an employer you...

View all

Join now (It's free)