Kế Toán Trưởng

Kế Toán Trưởng

Công ty Cổ phần Thực phẩm Takahiro

• Xây dựng hệ thống quy trình kế toán; • Các quy định liên quan đến công tác quản lý toàn bộ tài sản của công ty; • Đảm bảo kế toán viên thực hiện...

Market Demand Planner

Market Demand Planner

Cargill Vietnam

80% Lead Market Demand Planning Team and forecasting process for the respective BU, which include tool/process development, interaction,...

Assistant Product Manager

Assistant Product Manager

Beiersdorf Vietnam

Marketing Strategy - Assisting Line manager for developing overall marketing strategy, annual business plan Customer Understanding - Generate...

Trưởng bộ phận HCNS – Chi nhánh Hà Hội

Trưởng bộ phận HCNS – Chi nhánh Hà Hội

Công ty Cổ phần đầu tư Viên Ngọc Mới

I Chịu trách nhiệm điều hành và quản lý nhân sự chi nhánh  1 Lập kế hoạch và triển khai thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo theo yêu cầu...

Quản lý khu vực

Quản lý khu vực

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN FRANCHISING

Quản lý khu vực 1.    Tóm tắt công việc: Đảm bảo các quán trong khu vực hoạt động hiệu quả. Kiểm soát tính thực thi, tính đồng...

Quản lý Chi nhánh

Quản lý Chi nhánh

CAA Trading Vietnam Company

Giới thiệu về công ty: CreditAccess Asia (www.creditaccessasia.com) là một tập đoàn gồm các công ty hoạt động khắp châu Á, chuyên cung cấp các sản...

Quản Đốc Phân Xưởng Cơ Điện

Quản Đốc Phân Xưởng Cơ Điện

Cty CP Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam - VIFON

Điều hành nhân viên thực hiện công việc. Cân đối các nguồn năng lượng điện, nhiệt ... phục vụ sản xuất. Đôn đốc, kiểm tra và giám sát các tổ thực...

Recruitment Supervisor (2 người)

Recruitment Supervisor (2 người)

Indo Trans Logistics

Recruitment -        Design, develop and maintain the recruitment process (including job description,...

Trưởng phòng Trade Marketing

Trưởng phòng Trade Marketing

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

 Hỗ trợ TPBH về công tác hỗ trợ cho hệ thống bán hàng, cụ thể là họach định & thực thi công tác hỗ trợ bán hàng theo chiến lược kinh doanh...

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

DiCentral Viet Nam Co., Ltd

Support the Board of Management to develop and implement sales strategies and plans to grow the business in Vietnam. Develop new accounts and...

View more


Top companies


Career Advices

The super simple trick that made my mornings way more productive

The super simple trick that made my mornings way more productive

I excel at getting distracted. Or, more accurately, I excel at turning, “Let me just check what the weather’s going to be this morning”...

All the Basic Interview tips that experienced people forget about

All the Basic Interview tips that experienced people forget about

Whether it’s been a while since you’ve had an interview, you’re switching careers, or you are just having a total blank, you might need a...

5 reasons your to-do list is making you less productive

5 reasons your to-do list is making you less productive

It’s possible to have a to-do list that energizes you, helps you prioritize your day, and motivates you to keep moving forward, even...

4 smart ways successful people respond to feedback

4 smart ways successful people respond to feedback

Have you ever been given candid feedback from your boss about how your work’s going? As more and more companies place value on the...

View all

Join now (It's free)