Public Relations Staff (Nutrition Event)

Public Relations Staff (Nutrition Event)

FindTalent's Clients

Make plans and implement Nutrition Event activities in co-operation with Women Associations to educate and communicate with WA's members, female...

Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp / Sales B2B

Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp / Sales B2B

FindTalent's Clients

Tìm kiếm khách hàng, gọi ĐT & gặp gỡ để giới thiệu dịch vụ cho thuê tài chính đến khách hàng; Mở rộng & duy trì quan hệ với khách hàng hiện...

Nhân viên tư vấn bán hàng Mi Store

Nhân viên tư vấn bán hàng Mi Store

Công Ty Cổ Phần Thế Giới Số

Chủ động tiếp đón khách hàng và thực hiện tư vấn bán hàng theo đúng chính sách. Đảm bảo chỉ tiêu doanh số được giao đâu tháng. Thực hiện đúng chính...

 Retail & Training Admin Operation

Retail & Training Admin Operation

Công ty TNHH AMOREPACIFIC Việt Nam

Responsible for supporting assigned Retail & Training operation team with reports, administrative functions activities.  Manage and...

 SHIFT PRODUCTION SUPERVISOR

SHIFT PRODUCTION SUPERVISOR

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

• Supervisory role responsible for the efficient operation of a production department including the supervision of the operators and responsibility...

Kế Toán Nội Bộ

Kế Toán Nội Bộ

Công ty TNHH Công nghệ Di Động Việt

Kiểm soát các chi nhánh theo sự phân công (kiểm phiếu bán hàng, xuất nhập kho, các khoản thu/chi của cửa hàng – Hàng ngày Thống kê các sai phạm của...

NHÂN VIÊN NHẮC NỢ QUA ĐIỆN THOẠI

NHÂN VIÊN NHẮC NỢ QUA ĐIỆN THOẠI

JACCS VIETNAM

Nhắc nợ khách hàng qua điện thoại. - Theo dõi, tìm kiếm và đốc thúc các khách hàng thanh toán theo đúng cam kết - Báo cáo với cấp trên tình trạng...

NHÂN VIÊN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

NHÂN VIÊN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập

Làm việc với Chủ đầu tư, chính quyền địa phương và người dân để giải quyết vướng mắc mặt bằng các công trình Công ty thi công, báo cáo lãnh đạo để...

Nhân viên Kinh doanh dự án CNTT

Nhân viên Kinh doanh dự án CNTT

Công ty CP Đầu Tư Thương Mại và Phát Triển Công Nghệ FSI

  - Tìm kiếm & phát triển các mối quan hệ với các khách hàng xúc tiến kinh doanh các dự án số hóa tài liệu, phần mềm, phần cứng và tích...

C&B Specialist

C&B Specialist

Công Ty CP GreenFeed Việt Nam

To manage employee records in accordance with company regulations (Hi-staff hardware and software files) - To control the attendance of the...

View more


Top companies


Career Advices

5 Ways To Prioritize Your Mental Health And Achieve Work-Life Balance

5 Ways To Prioritize Your Mental Health And Achieve Work-Life Balance

Maybe this something you want to prioritize, but you aren’t sure where to begin. Let me offer 5 helpful tips on how to make your mental...

What Is the Right Incubation Process for Your Startup?

What Is the Right Incubation Process for Your Startup?

The incubation model that has been implemented for more than 10 years in Mexico seems to be that it has not changed much in some of the...

5 Strategies To Get Unstuck In Your Job Search

5 Strategies To Get Unstuck In Your Job Search

The job search is a process. And like any other process, there are peaks and valleys—meaning, there will be days where you have good...

Reasons Why You’re Not Getting a Second Interview

Reasons Why You’re Not Getting a Second Interview

Job searching is full of frustrations, but perhaps none is more annoying than consistently getting stuck at the same point in the...

View all

Join now (It's free)