Admin Manager - Working at Binh Dinh Province

Admin Manager - Working at Binh Dinh Province

Công ty CJ VINA AGRI

1. Planning and recruitment • Coordinating with other departments in the company to plan human resources • Consulting, monitoring the recruitment...

Banquet Sales Manager

Banquet Sales Manager

Ramana Hotel Saigon

Chịu trách nhiệm sales hội nghị, tiệc cưới, khách ăn đòan - Phát triển nguồn khách mới. - Đảm bảo chỉ tiêu doanh số được giao - Phát triển thương...

Trưởng phòng phát triển mặt bằng

Trưởng phòng phát triển mặt bằng

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN FRANCHISING

Tóm tắt công việc: Phát Triển mặt bằng cho HTQ Cà phê Trung Nguyên và mô hình G7 Express cà phê, Coffee Corner theo target được giao Phát Triển...

 Chuyên viên tuyển dụng

Chuyên viên tuyển dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN FRANCHISING

Tóm tắt công việc: Chịu trách nhiệm đảm bảo kế hoạch tuyển dụng hàng năm cho các vị trí có cấp bậc Trưởng Ca, Quản lý quán, Quản lý khu vực (đối...

Kế toán viên

Kế toán viên

CÔNG TY TNHH MEDIHEAL VIỆT NAM

Phụ trách kế toán công nợ, kế toán thanh toán. Xuất hóa đơn, kiểm tra công nợ, đối chiếu & thu hồi công nợ Kiểm tra & hạch toán chứng từ...

Digital Marketing

Digital Marketing

CÔNG TY TNHH MEDIHEAL VIỆT NAM

Hoạch định và thực hiện kế hoạch Digital marketing của công ty (bao gồm xây dựng và quản trị nội dung (content marketing). - Lập kế hoạch và thực...

Graphic Designer

Graphic Designer

CÔNG TY TNHH MEDIHEAL VIỆT NAM

Phụ trách tất cả các thiết kế kể (hình ảnh & video) trên các kênh truyền thông nội bộ của công ty như Website, Facebook Fanpage, Mạng lưới...

Nhân viên Kinh doanh thị trường

Nhân viên Kinh doanh thị trường

CÔNG TY TNHH MEDIHEAL VIỆT NAM

Lập kế hoạch kinh doanh tuần/tháng/năm - Tìm kiếm và thiết lập danh sách khách hàng tiềm năng. - Xây dựng quan hệ với khách hàng. - Triển khai kế...

View all


Top companies


Career Advices

Don't Quit Your Job Yet

Don't Quit Your Job Yet

If you are having problems at work, you may be tempted to quit your job. There are certainly good reasons to leave. Some problems,...

The super simple trick that made my mornings way more productive

The super simple trick that made my mornings way more productive

I excel at getting distracted. Or, more accurately, I excel at turning, “Let me just check what the weather’s going to be this morning”...

All the Basic Interview tips that experienced people forget about

All the Basic Interview tips that experienced people forget about

Whether it’s been a while since you’ve had an interview, you’re switching careers, or you are just having a total blank, you might need a...

5 reasons your to-do list is making you less productive

5 reasons your to-do list is making you less productive

It’s possible to have a to-do list that energizes you, helps you prioritize your day, and motivates you to keep moving forward, even...

View all

Join now (It's free)