[HCM] NV CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG- Ecommerce

[HCM] NV CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG- Ecommerce

Công Ty Cổ Phần Thế Giới Số

Tiếp nhận cuộc gọi, xử lý thông tin, phản hồi cho KH theo quy định. Xử lý khiếu nại theo quy định Theo dõi tình trạng case, báo giá phản hồi cho...

Procurement Specialist for Logistics

Procurement Specialist for Logistics

Công Ty CP GreenFeed Việt Nam

Tìm kiếm, đánh giá nhà cung cấp phù hợp với nhu cầu vận hành của team Logistics Đàm phán hợp đồng với nhà cung cấp Kết hợp với team Logistics để...

Trade Marketing Manager (MT channel)

Trade Marketing Manager (MT channel)

Công Ty CP GreenFeed Việt Nam

1. Planing: - Work together with Trade MKT Director about sales strategies to meet target/ sales volumne, continuous KPI performance...

Chuyên viên Tư vấn Bất động sản

Chuyên viên Tư vấn Bất động sản

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ATA

Tư vấn về bất động sản cho các khách hàng có nhu cầu. Chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường và khai thác khách hàng tiềm năng Đăng tin trên các...

NHÂN VIÊN DIGITAL MARKETING

NHÂN VIÊN DIGITAL MARKETING

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ATA

Góp idea cho Trưởng bộ phận trong việc xây dựng chiến lược, chiến lược Marketing cho sản phẩm, các chương trình truyền thông, promotion theo định...

Senior Front-End Developer

Senior Front-End Developer

FindTalent's Clients

Being part of an agile team, working closely with product managers, designers, BAs and technical leads to propose solution, create prototype, build...

 R&D Manager (Food Processing/OEM)

R&D Manager (Food Processing/OEM)

FindTalent's Clients

Lập kế hoạch nghiên cứu, thiết kế và triển khai sản phẩm OEM hàng tuần, tháng, quý, năm; Tổ chức tìm kiếm ý tưởng mới liên quan đến kiểu dáng, tên...

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng/Sales Intern

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng/Sales Intern

FindTalent's Clients

Hỗ trợ khách hàng hiện tại và khách hàng mới có nhu cầu đăng quảng cáo tuyển dụng; Trả lời khách hàng liên quan đến dịch vụ online, xác định các...

View all


Top companies


Career Advices

5 Ways To Still Relax This Thanksgiving (Even If You Have To Work)

5 Ways To Still Relax This Thanksgiving (Even If You Have To Work)

Here are five things to help you enjoy your Thanksgiving holiday, even if you have to work.

Career Resilience: How Small Steps Can Lead To The Greatest Success

Career Resilience: How Small Steps Can Lead To The Greatest Success

The job market is in turmoil, and unemployment is higher than it has been in years. While some may be furloughed, others are facing...

The Key To Productivity Is Tapping Into Your Flow State. Here’s How

The Key To Productivity Is Tapping Into Your Flow State. Here’s How

Flow is simply that optimal state of mind in which we feel and perform our best, and it doesn’t have to be mysterious or elusive. Here’s...

3 Signs to Immediately Recognize a Toxic Manager in Action

3 Signs to Immediately Recognize a Toxic Manager in Action

or nearly two decades, I've combed through research to discover the top mistakes managers frequently make to disengage their workers and...

View all

Join now (It's free)