Full Stack Developer

Full Stack Developer

Career Vision's Client

We're looking for Coders with excellent coding skills to join the team. We are seeking developer who loves programming and can apply it to building...

Trưởng nhóm Kinh doanh

Trưởng nhóm Kinh doanh

Công ty TNHH Đầu tư & Công nghệ Hùng Hy

1. Lập kế hoạch Kinh doanh: - Xây dựng tuyến bán hàng cho nhân viên bán hàng thị trường, quản lý danh sách khách hàng. - Thực hiện báo cáo theo...

Senior Creative Designer

Senior Creative Designer

Công ty Cổ phần Phát triển Thể thao Điện tử Việt Nam

Chịu trách nhiệm xây dựng các concept, key visual cho các chiến dịch marketing, content, event … tùy vào từng giai đoạn sản phẩm.  Quản lý...

Giám đốc miền

Giám đốc miền

Công ty cổ phần Winpro

1. Công việc chính: Quản lý hệ thống: + Nội bộ: Đội ngũ trưởng khu vực, GDM sẽ trực tiếp giao việc, hỗ trợ, kiểm soát và đánh giá các chỉ tiêu được...

Giám sát bán hàng

Giám sát bán hàng

Công ty cổ phần Winpro

+ Bao phủ địa bàn được phân công + Xây dựng chuỗi hệ thống điểm bán + Hỗ trợ và tổ chức quản lý NVKD và hệ thống NPP + Thực hiện kế hoạch tuyển...

Giám Đốc Kỹ Thuật phân Bón Hữu Cơ Vi Sinh

Giám Đốc Kỹ Thuật phân Bón Hữu Cơ Vi Sinh

Cổ Phần Hùng Nhơn

Tham mưu Tham mưu cho Tổng Giám đốc và trực tiếp quản lý các lĩnh vực: Giám sát kỹ thuật, tiến độ, chất lượng, vật tư, thiết bị, chi phí, hồ sơ...

Giám Đốc Điều Hành Kinh Doanh

Giám Đốc Điều Hành Kinh Doanh

Cổ Phần Hùng Nhơn

A LẬP KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG - CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHO HỆ THỐNG KINH DOANH TOÀN CÔNG TY....

Programme Advisor

Programme Advisor

CTY TNHH ILA VIETNAM

1. Handle student enrolment. - Sign up students for courses. - Arrange payment for courses. - Check the inquiries. - Arrange class transfers. -...

Marketing Manager

Marketing Manager

Công ty CPĐT Long Biên (Sân Golf Tân Sơn Nhất)

Mô tả Công việc Tham mưu cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc xây dựng chiến lược Marketing và chính sách kinh doanh, điều hành các hoạt động...

Banquet Operation Manager

Banquet Operation Manager

Ramana Hotel Saigon

Quản lý ,giám sát và kiểm soát Banquet outlet phục vụ trong  khách sạn đạt tiêu chuẩn yêu cầu. Chịu trách nhiệm tổ chức event theo Banquet...

View more


Top companies


Career Advices

Don't Quit Your Job Yet

Don't Quit Your Job Yet

If you are having problems at work, you may be tempted to quit your job. There are certainly good reasons to leave. Some problems,...

The super simple trick that made my mornings way more productive

The super simple trick that made my mornings way more productive

I excel at getting distracted. Or, more accurately, I excel at turning, “Let me just check what the weather’s going to be this morning”...

All the Basic Interview tips that experienced people forget about

All the Basic Interview tips that experienced people forget about

Whether it’s been a while since you’ve had an interview, you’re switching careers, or you are just having a total blank, you might need a...

5 reasons your to-do list is making you less productive

5 reasons your to-do list is making you less productive

It’s possible to have a to-do list that energizes you, helps you prioritize your day, and motivates you to keep moving forward, even...

View all

Join now (It's free)