Search resume

Search found 3,591 resumes tho lai may xuc cuoc x at Ho Chi Minh x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Thợ Lái Máy Xúc Cuốc
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 38
No experience 5 - 8 tr.VND Ho Chi Minh over 5 years ago
Công Nhân Cơ Khí
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 27
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 3 years ago
CONG NHAN CO KHI
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 34
1 years 2 - 3 tr.VND Ho Chi Minh over 5 years ago
Cong nhan co khi
Degree: Intermediate | Current level: Entry Level | Age: 36
4 years Negotiable Ho Chi Minh over 5 years ago
Cong nhan co khi
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 33
1 years Negotiable Binh Duong
Ho Chi Minh
over 5 years ago
CÔNG NHÂN CƠ KHÍ
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 36
3 years Negotiable Ho Chi Minh over 5 years ago
Cong nhan co khi
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 33
1 years Negotiable Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 5 years ago
Cong nhan co khi
Degree: General Universal | Current level: Entry Level | Age: 33
7 years Negotiable Ho Chi Minh over 5 years ago
en Cong nhan co khi
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 37
3 years 3 - 4 tr.VND Can Tho
Ho Chi Minh
over 5 years ago
Cong nhan co khi
Degree: Intermediate | Current level: Entry Level | Age: 33
No experience 2 - 3 tr.VND Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 5 years ago
Cong nhan co khi
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 36
2 years 2 - 3 tr.VND Ho Chi Minh over 5 years ago
Công nhân cơ khí
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 42
4 years 2 - 3 tr.VND Ho Chi Minh over 5 years ago
Công nhân cơ khí
Degree: Others | Current level: Experienced | Age: 27
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 5 years ago
Công Nhân Cơ Khí
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
1 years 4 - 5 tr.VND Ho Chi Minh over 5 years ago
Công Nhân Cơ Khí
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 30
2 years 4 - 5 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Thuan
Dong Nai
over 5 years ago
Công Nhân Cơ Khí
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 33
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Other
over 5 years ago
Công Nhân Cơ Khí
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 33
2 years 4 - 5 tr.VND Ho Chi Minh over 5 years ago
Công nhân cơ khí ôtô
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 35
2 years 2 - 3 tr.VND Da Nang
Ho Chi Minh
over 5 years ago
Cong nhan co khi che tao
Degree: General Universal | Current level: Entry Level | Age: 36
1 years 1 - 4 tr.VND Ba Ria-VT
Ho Chi Minh
Ha Noi
over 5 years ago
Cong nhan co khi che tao may
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 33
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 5 years ago
Công nhân cơ khí chế tạo
Degree: General Universal | Current level: Entry Level | Age: 36
2 years 2 - 3 tr.VND Ho Chi Minh over 5 years ago
Kỹ sư viễn thông cong nhan co khi
Degree: College | Current level: Entry Level | Age: 36
No experience 1 - 2 tr.VND Ho Chi Minh over 5 years ago
Cong nhan co khi bac 3/7
Degree: General Universal | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 37
2 years Negotiable Ba Ria-VT
Ho Chi Minh
Ha Noi
over 5 years ago
,cong nhan co khi
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 37
2 years Negotiable Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 5 years ago
Thợ Cơ Khí
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 27
5 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Thợ Cơ Khí
Degree: After PhD | Current level: Experienced | Age: 31
No experience 7 - 10 tr.VND Ho Chi Minh over 5 years ago
Thợ cơ khí
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 33
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 5 years ago
Thợ cơ khí
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 40
7 years 2 - 3 tr.VND Ho Chi Minh over 5 years ago
Thợ Cơ Khí
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 43
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 5 years ago
Thợ cơ khí
Degree: General Universal | Current level: Student / Internship | Age: 29
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
Thợ Cơ Khí / Bảo Trì
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 29
No experience 3 - 5 tr.VND Ho Chi Minh over 5 years ago
Giám sát công trình/Công nhân cơ khí
Degree: Others | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 36
3 years 3 - 5 tr.VND Binh Duong
Ho Chi Minh
Ha Noi
over 5 years ago
Nhân Viên Kỹ Thuật Sữa Máy Photo, Máy In
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 28
4 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Tho co khi che tao may
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 38
2 years Negotiable Binh Duong
Ba Ria-VT
Ho Chi Minh
over 5 years ago
kỹ thuật cơ khí
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 29
2 years 3,5 - 4,5 tr.VND Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
en Kỹ Thuật Cơ Khí
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 37
8 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
kỹ thuật cơ khí
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 29
2 years 5 - 6 tr.VND Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 5 years ago
Ki Thuat Co Khi
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 30
2 years 4 - 5 tr.VND Ho Chi Minh over 5 years ago
Nhân viên kĩ thuật cơ khí/cơ điện/ME
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
1 years 4 - 5 tr.VND Ho Chi Minh over 5 years ago
Thợ cơ khí sửa chữa máy, xe bơm
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 34
5 years Negotiable Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 5 years ago
Nhanvien ky thuat co khi
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 34
1 years Negotiable Long An
Ho Chi Minh
over 5 years ago
Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí
Degree: Intermediate | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 39
5 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân Viên Kĩ Thuật Cơ Khí
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 3 years ago
Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 3
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 3 years ago
Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 28
No experience 5 - 7 tr.VND Ho Chi Minh over 5 years ago
Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 27
3 years 5 - 7 tr.VND Ho Chi Minh
Dong Nai
over 5 years ago
Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí
Degree: Bachelor | Current level: Entry Level | Age: 31
2 years 5 - 7 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Tay Ninh
over 5 years ago
Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
No experience 5 - 7 tr.VND Ho Chi Minh over 5 years ago
Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 26
No experience 5 - 7 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
over 5 years ago
Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
No experience 3 - 5 tr.VND Ho Chi Minh over 5 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10