Search resume

Search found 123,761 resumes at Ho Chi Minh x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Quality Assurance Executive
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 31
8 years 900 - 1,300 USD Ho Chi Minh 1 weeks ago
Nhân viên toàn thời gian
| Current level: Experienced | Age: 24
No experience Negotiable Ho Chi Minh 4 weeks ago
QA Staff
| Current level: Experienced | Age: 24
2 years 10,0 - 12,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
4 weeks ago
NHÂN VIÊN KINH DOANH
| Current level: Experienced | Age: 31
No experience Negotiable Ho Chi Minh 1 month ago
IT Supervisor
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 39
16 years 800 - 1,000 USD Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
1 month ago
Nhân viên Văn thư lưu trữ - hành chính văn phòng
| Current level: Experienced | Age: 43
5 years 7,0 - 8,0 tr.VND Ho Chi Minh 1 month ago
IT Helpdesk
| Current level: Experienced | Age: 29
3 years 9,0 - 10,0 tr.VND Ho Chi Minh 2 month ago
Thực tập sinh
| Current level: Student / Internship | Age: 24
No experience Negotiable Ho Chi Minh 2 month ago
Kỹ sư cơ khí
| Current level: Experienced | Age: 36
10 years Negotiable Ho Chi Minh 2 month ago
Kỹ thuật viên
| Current level: Manager | Age: 49
No experience Negotiable Ho Chi Minh 2 month ago
Giám sát bán hàng
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 35
7 years 18,0 - 25,0 tr.VND Ho Chi Minh 2 month ago
Nutritionist
| Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ho Chi Minh 2 month ago
quản lý sản xuất
Degree: General Universal | Current level: Manager | Age: 43
21 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
3 month ago
Công nghệ Sinh học liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất nhà máy
| Current level: Entry Level | Age: 23
No experience 7,0 - 8,0 tr.VND Ho Chi Minh 4 month ago
Quản lý
| Current level: Manager | Age: 32
No experience Negotiable Ho Chi Minh 4 month ago
Sales Manager
| Current level: Director | Age: 51
23 years Negotiable Ho Chi Minh 4 month ago
Content Marketing
| Current level: Student / Internship | Age: 24
1 years Negotiable Ho Chi Minh 6 month ago
HR - Admin manager
| Current level: Manager | Age: 45
15 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
6 month ago
Frontend Developer
| Current level: Experienced | Age: 29
No experience Negotiable Ho Chi Minh 6 month ago
Trưởng Phòng
| Current level: Manager | Age: 39
12 years Negotiable Ho Chi Minh 6 month ago
Chỉ Huy Trưởng Công Trình
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 40
15 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Long An
7 month ago
Middle / Senior PHP
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 30
7 years Negotiable Ho Chi Minh 7 month ago
IT Manager / IT Project manager / Senior IT
| Current level: Manager | Age: 43
13 years 1,500 - 2,000 USD Ho Chi Minh 7 month ago
Nhân viên thực tập
| Current level: Student / Internship | Age: 24
No experience 2,0 - 10,0 tr.VND Ho Chi Minh 7 month ago
GSD Engineer, Costing Engineer, Industrial Engineer or IE Manager
| Current level: Manager | Age: 36
13 years Negotiable Ho Chi Minh 8 month ago
Senior Producer
| Current level: Manager | Age: 43
11 years Negotiable Ho Chi Minh
Ha Noi
Da Nang
8 month ago
en 3.3 Mr.
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 24
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Overseas
9 month ago
IT helpdesk/ support
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 34
7 years Negotiable Ho Chi Minh 9 month ago
Planning Manager
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 31
6 years 30,0 - 40,0 tr.VND Ho Chi Minh 10 month ago
Inter, Nhân Viên
| Current level: Experienced | Age: 24
No experience Negotiable Ho Chi Minh 10 month ago
MEP Manager
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 43
17 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
10 month ago
Supervisor Production
| Current level: Manager | Age: 37
14 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
11 month ago
Dev Intern, Cybersecurity specialist
| Current level: Student / Internship | Age: 21
No experience 3,0 - 4,0 tr.VND Ho Chi Minh 11 month ago
sinh viên thực tập
| Current level: Student / Internship | Age: 24
No experience Negotiable Ho Chi Minh 11 month ago
Intern/Fresher
| Current level: Entry Level | Age: 28
No experience Negotiable Ho Chi Minh 11 month ago
Trưởng Phòng
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 37
11 years Negotiable Ho Chi Minh 11 month ago
Chuyên viên đào tạo / Giảng viên
| Current level: Manager | Age: 35
11 years Negotiable Ho Chi Minh over 1 years ago
Quality Assurance
| Current level: Manager | Age: 23
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Mekong Delta
Dong Nai
over 1 years ago
Hành Chính Nhân Sự
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 34
9 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 1 years ago
C&B Staff
| Current level: Experienced | Age: 29
3 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Nhân Viên Xử Lý Đơn Hàng
| Current level: Experienced | Age: 24
2 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Nhân viên, Kỹ thuật viên phòng thí nghiẹm
| Current level: Experienced | Age: 23
No experience 7,0 - 9,0 tr.VND Ho Chi Minh over 2 years ago
Chuyên Viên Kỹ Thuật
| Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
QA/QC/R&D/Lab Technician
| Current level: Experienced | Age: 24
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Long An
over 2 years ago
QA, QC, Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm
| Current level: Entry Level | Age: 24
No experience 7,0 - 14,0 tr.VND Ho Chi Minh over 2 years ago
Admin trung tâm bảo hành
| Current level: Experienced | Age: 23
3 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Trưởng trung tâm bảo hành
| Current level: Manager | Age: 34
3 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Hiệu trưởng trường mầm non - Cố vấn chuyên môn
| Current level: Manager | Age: 41
18 years 30,0 - 40,0 tr.VND Ho Chi Minh over 2 years ago
Project Manager
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 43
20 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Giám đốc khu vực / Area sales manager ( Asm )
| Current level: Director | Age: 33
8 years Negotiable Ho Chi Minh
Mekong Delta
over 2 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10