Search resume

Search found 454 resumes at Mekong Delta x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Quality Assurance
| Current level: Manager | Age: 22
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Mekong Delta
Dong Nai
6 month ago
Giám đốc khu vực / Area sales manager ( Asm )
| Current level: Director | Age: 32
8 years Negotiable Ho Chi Minh
Mekong Delta
9 month ago
Kiểm nghiệm vi sinh, QC
| Current level: Experienced | Age: 26
1 years 7,0 - 10,0 tr.VND Can Tho
Mekong Delta
over 3 years ago
Nhan vien kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 42
6 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Mekong Delta
over 8 years ago
3.4 Giám Đốc/Phó Giám Đốc/Quản lý khu vực/Giám Sát Kinh Doanh Khu Vực
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 36
6 years 15,0 - 25,0 tr.VND Ho Chi Minh
Da Nang
Mekong Delta
over 8 years ago
Kế toán viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Mekong Delta
over 8 years ago
Kỹ sư hiện trường
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Mekong Delta
over 9 years ago
Kĩ sư xây dựng, kĩ sư cầu đường, giám sát công trình
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
5 years Negotiable Binh Duong
Ba Ria-VT
Mekong Delta
Dong Nai
Dong Thap
Gia Lai
Khanh Hoa
Kon Tum
Lam Dong
Long An
over 9 years ago
Kỹ sư điện
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
No experience 3,0 - 5,0 tr.VND
Mekong Delta
South Central Coast
over 9 years ago
Kỹ sư xây dựng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Mekong Delta
over 9 years ago
Nhân viên xây dựng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 31
No experience Negotiable Da Nang
T. Thien Hue
Quang Binh
Quang Nam
Quang Ngai
Quang Tri
Mekong Delta
South Central Coast
over 9 years ago
Nhân viên dự toán,giám sát công trình, kỹ thuật viên xây dựng cầu đường
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 31
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Da Nang
Quang Binh
Quang Nam
Quang Ngai
Mekong Delta
South Central Coast
over 9 years ago
Thiết kế cầu đường, hạ tầng kỹ thuật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
3 years 5,0 - 7,0 tr.VND Ho Chi Minh
Mekong Delta
over 9 years ago
Kỹ sư xây dựng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Binh Phuoc
Dong Nai
Long An
Tay Ninh
Mekong Delta
over 9 years ago
Chuyên viên tài chính
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Can Tho
Hau Giang
Kien Giang
Long An
Tien Giang
Tra Vinh
Mekong Delta
over 9 years ago
Nhân viên lái xe
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 41
No experience Negotiable Ha Noi
Hai Duong
Hoa Binh
Quang Ninh
Nationwide

Mekong Delta
South Central Coast
over 9 years ago
Giám sát công trình
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 31
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Ben Tre
Mekong Delta
Long An
Nationwide
Mekong Delta
over 9 years ago
Chi huy thi công xây dựng công trình dân dụng, cầu đường
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 44
No experience Negotiable Can Tho
Ca Mau
An Giang
Kien Giang
Soc Trang
Tien Giang
Vinh Long
Mekong Delta
over 9 years ago
Kỹ sư giám sát thi công
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 32
2 years 5,0 - 7,0 tr.VND Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Dinh
Mekong Delta
South Central Coast
over 9 years ago
Bán hàng kỹ thuật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
3 years over 7,1 tr.VND Binh Duong
Long An
Mekong Delta
over 9 years ago
Nhân viên kỹ thuật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
Mekong Delta
over 9 years ago
Nhân viên QC, QA hoặc RD
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 32
2 years 5,0 - 7,0 tr.VND Binh Duong
Mekong Delta
over 9 years ago
Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
2 years 5,0 - 7,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Ba Ria-VT
Dong Nai
Mekong Delta
over 9 years ago
Kỹ sư xây dựng cầu đường
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 39
No experience Negotiable Overseas
Mekong Delta
South Central Coast
over 9 years ago
Kỹ sư xây dựng cầu, đường
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Ba Ria-VT
Dong Nai
Long An
Quang Ngai
Tay Ninh
Tien Giang
Mekong Delta
South Central Coast
over 9 years ago
QA/QC, quản lý chất lượng thực phẩm
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
No experience Negotiable Ha Noi

Mekong Delta
over 9 years ago
Kỹ thuật viên xây dựng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 37
4 years Negotiable Ho Chi Minh
Mekong Delta
over 9 years ago
Nhân viên điện công nghiệp
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 30
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Ba Ria-VT
Bac Lieu
Binh Phuoc
Dong Nai
Mekong Delta
over 9 years ago
Nhân viên triển khai bản vẽ CAD 2D
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 31
No experience 3,0 - 5,0 tr.VND Ho Chi Minh
Mekong Delta
over 9 years ago
Nhân viên kỹ thuật
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 31
No experience 5,0 - 7,0 tr.VND Ha Noi
Da Nang
Ba Ria-VT
Ha Tinh
Nghe An
Quang Binh
Nationwide

Mekong Delta
South Central Coast
over 9 years ago
Quản lý bán hàng công nghệ
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 32
No experience Negotiable An Giang
Mekong Delta
over 9 years ago
Nhân viên kỹ thuật, giám sát
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 38
4 years Negotiable Ho Chi Minh
Mekong Delta
over 9 years ago
Giám sát công trình,quản lý dự án
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 41
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
Mekong Delta
over 9 years ago
Giám đốc kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 36
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Mekong Delta
over 9 years ago
Kĩ sư xây dựng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 30
1 years 3,0 - 5,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Ben Tre
Mekong Delta
over 9 years ago
Kỹ sư xây dựng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
No experience over 7,1 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
Long An
Tay Ninh
Nationwide
Mekong Delta
over 9 years ago
Kỹ sư điện
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
2 years 5,0 - 7,0 tr.VND Ho Chi Minh
Mekong Delta
over 9 years ago
Nhân viên xây dựng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 34
3 years 5,0 - 7,0 tr.VND Ho Chi Minh
Mekong Delta
over 9 years ago
Nhân viên giám sát xây dựng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 34
3 years 5,0 - 7,0 tr.VND Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Mekong Delta
over 9 years ago
Kỹ sư xây dựng / Giám sát công trình
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
1 years 5,0 - 7,0 tr.VND Binh Duong
Mekong Delta
over 9 years ago
Kỹ sư ô tô
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 40
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
Quang Binh
Nationwide
Mekong Delta
over 9 years ago
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 38
No experience over 7,1 tr.VND Ho Chi Minh
Tay Ninh
Mekong Delta
over 9 years ago
Lái xe bằng D
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 41
No experience Negotiable Ha Noi
Hoa Binh
Quang Ninh
Nationwide

Mekong Delta
South Central Coast
over 9 years ago
Nhân viên xuất nhập khẩu
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 32
1 years Negotiable Long An
Tien Giang
Mekong Delta
over 9 years ago
Nhân viên kỹ thuật
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 33
No experience 3,0 - 5,0 tr.VND Da Nang
Mekong Delta
South Central Coast
over 9 years ago
Nhân viên kế toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
3 years Negotiable Mekong Delta over 9 years ago
Kỹ sư cơ khí
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Ba Ria-VT
Dong Nai
Mekong Delta
over 9 years ago
Điều dưỡng viên
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 30
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
Mekong Delta
over 9 years ago
Kỹ sư xây dựng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 30
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Ba Ria-VT
Binh Thuan
Dong Nai
Khanh Hoa
Ninh Thuan
Mekong Delta
South Central Coast
over 9 years ago
Chuyên viên trang điểm
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 32
2 years 5,0 - 7,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
Mekong Delta
over 9 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10