Search resume

Search found 454 resumes at Mekong Delta x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Quality Assurance
| Current level: Manager | Age: 23
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Mekong Delta
Dong Nai
10 month ago
Giám đốc khu vực / Area sales manager ( Asm )
| Current level: Director | Age: 33
8 years Negotiable Ho Chi Minh
Mekong Delta
over 2 years ago
Kiểm nghiệm vi sinh, QC
| Current level: Experienced | Age: 27
1 years 7,0 - 10,0 tr.VND Can Tho
Mekong Delta
over 3 years ago
Nhan vien kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 43
6 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Mekong Delta
over 8 years ago
3.4 Giám Đốc/Phó Giám Đốc/Quản lý khu vực/Giám Sát Kinh Doanh Khu Vực
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 37
6 years 15,0 - 25,0 tr.VND Ho Chi Minh
Da Nang
Mekong Delta
over 9 years ago
Kế toán viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Mekong Delta
over 9 years ago
Kỹ sư hiện trường
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Mekong Delta
over 10 years ago
Kĩ sư xây dựng, kĩ sư cầu đường, giám sát công trình
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 37
5 years Negotiable Binh Duong
Ba Ria-VT
Mekong Delta
Dong Nai
Dong Thap
Gia Lai
Khanh Hoa
Kon Tum
Lam Dong
Long An
over 10 years ago
Kỹ sư điện
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
No experience 3,0 - 5,0 tr.VND
Mekong Delta
South Central Coast
over 10 years ago
Kỹ sư xây dựng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 37
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Mekong Delta
over 10 years ago
Nhân viên xây dựng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 32
No experience Negotiable Da Nang
T. Thien Hue
Quang Binh
Quang Nam
Quang Ngai
Quang Tri
Mekong Delta
South Central Coast
over 10 years ago
Nhân viên dự toán,giám sát công trình, kỹ thuật viên xây dựng cầu đường
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 32
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Da Nang
Quang Binh
Quang Nam
Quang Ngai
Mekong Delta
South Central Coast
over 10 years ago
Thiết kế cầu đường, hạ tầng kỹ thuật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
3 years 5,0 - 7,0 tr.VND Ho Chi Minh
Mekong Delta
over 10 years ago
Kỹ sư xây dựng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Binh Phuoc
Dong Nai
Long An
Tay Ninh
Mekong Delta
over 10 years ago
Chuyên viên tài chính
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Can Tho
Hau Giang
Kien Giang
Long An
Tien Giang
Tra Vinh
Mekong Delta
over 10 years ago
Nhân viên lái xe
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 42
No experience Negotiable Ha Noi
Hai Duong
Hoa Binh
Quang Ninh
Nationwide

Mekong Delta
South Central Coast
over 10 years ago
Giám sát công trình
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 32
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Ben Tre
Mekong Delta
Long An
Nationwide
Mekong Delta
over 10 years ago
Chi huy thi công xây dựng công trình dân dụng, cầu đường
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 45
No experience Negotiable Can Tho
Ca Mau
An Giang
Kien Giang
Soc Trang
Tien Giang
Vinh Long
Mekong Delta
over 10 years ago
Kỹ sư giám sát thi công
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 33
2 years 5,0 - 7,0 tr.VND Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Dinh
Mekong Delta
South Central Coast
over 10 years ago
Bán hàng kỹ thuật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
3 years over 7,1 tr.VND Binh Duong
Long An
Mekong Delta
over 10 years ago
Nhân viên kỹ thuật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
Mekong Delta
over 10 years ago
Nhân viên QC, QA hoặc RD
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 33
2 years 5,0 - 7,0 tr.VND Binh Duong
Mekong Delta
over 10 years ago
Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
2 years 5,0 - 7,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Ba Ria-VT
Dong Nai
Mekong Delta
over 10 years ago
Kỹ sư xây dựng cầu đường
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 40
No experience Negotiable Overseas
Mekong Delta
South Central Coast
over 10 years ago
Kỹ sư xây dựng cầu, đường
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Ba Ria-VT
Dong Nai
Long An
Quang Ngai
Tay Ninh
Tien Giang
Mekong Delta
South Central Coast
over 10 years ago
QA/QC, quản lý chất lượng thực phẩm
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
No experience Negotiable Ha Noi

Mekong Delta
over 10 years ago
Kỹ thuật viên xây dựng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 38
4 years Negotiable Ho Chi Minh
Mekong Delta
over 10 years ago
Nhân viên điện công nghiệp
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 31
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Ba Ria-VT
Bac Lieu
Binh Phuoc
Dong Nai
Mekong Delta
over 10 years ago
Nhân viên triển khai bản vẽ CAD 2D
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 32
No experience 3,0 - 5,0 tr.VND Ho Chi Minh
Mekong Delta
over 10 years ago
Nhân viên kỹ thuật
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 32
No experience 5,0 - 7,0 tr.VND Ha Noi
Da Nang
Ba Ria-VT
Ha Tinh
Nghe An
Quang Binh
Nationwide

Mekong Delta
South Central Coast
over 10 years ago
Quản lý bán hàng công nghệ
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
No experience Negotiable An Giang
Mekong Delta
over 10 years ago
Nhân viên kỹ thuật, giám sát
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 39
4 years Negotiable Ho Chi Minh
Mekong Delta
over 10 years ago
Giám sát công trình,quản lý dự án
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 42
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
Mekong Delta
over 10 years ago
Giám đốc kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 37
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Mekong Delta
over 10 years ago
Kĩ sư xây dựng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 31
1 years 3,0 - 5,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Ben Tre
Mekong Delta
over 10 years ago
Kỹ sư xây dựng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 37
No experience over 7,1 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
Long An
Tay Ninh
Nationwide
Mekong Delta
over 10 years ago
Kỹ sư điện
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
2 years 5,0 - 7,0 tr.VND Ho Chi Minh
Mekong Delta
over 10 years ago
Nhân viên xây dựng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 35
3 years 5,0 - 7,0 tr.VND Ho Chi Minh
Mekong Delta
over 10 years ago
Nhân viên giám sát xây dựng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 35
3 years 5,0 - 7,0 tr.VND Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Mekong Delta
over 10 years ago
Kỹ sư xây dựng / Giám sát công trình
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
1 years 5,0 - 7,0 tr.VND Binh Duong
Mekong Delta
over 10 years ago
Kỹ sư ô tô
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 41
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
Quang Binh
Nationwide
Mekong Delta
over 10 years ago
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 39
No experience over 7,1 tr.VND Ho Chi Minh
Tay Ninh
Mekong Delta
over 10 years ago
Lái xe bằng D
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 42
No experience Negotiable Ha Noi
Hoa Binh
Quang Ninh
Nationwide

Mekong Delta
South Central Coast
over 10 years ago
Nhân viên xuất nhập khẩu
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 33
1 years Negotiable Long An
Tien Giang
Mekong Delta
over 10 years ago
Nhân viên kỹ thuật
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 34
No experience 3,0 - 5,0 tr.VND Da Nang
Mekong Delta
South Central Coast
over 10 years ago
Nhân viên kế toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
3 years Negotiable Mekong Delta over 10 years ago
Kỹ sư cơ khí
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Ba Ria-VT
Dong Nai
Mekong Delta
over 10 years ago
Điều dưỡng viên
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 31
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
Mekong Delta
over 10 years ago
Kỹ sư xây dựng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 31
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Ba Ria-VT
Binh Thuan
Dong Nai
Khanh Hoa
Ninh Thuan
Mekong Delta
South Central Coast
over 10 years ago
Chuyên viên trang điểm
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 33
2 years 5,0 - 7,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
Mekong Delta
over 10 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10