Search resume

Search found 1,768 resumes at Binh Dinh x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
GIÁM SÁT VÙNG/ TRƯỞNG DỰ ÁN/ GIÁM ĐỐC.
Degree: College | Current level: Manager | Age: 32
5 years 15,0 - 20,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Dinh
Da Nang
over 8 years ago
Nhân Viên Kho
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 33
4 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Dinh
Dong Nai
over 8 years ago
Nhân Viên Kế Toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
10 years Negotiable Binh Dinh over 8 years ago
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 31
2 years 200 - 300 USD Ho Chi Minh
Binh Dinh
Gia Lai
over 9 years ago
Accountant
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 41
2 years Negotiable Binh Dinh
Quang Ngai
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Salesman
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: -45
7 years 309 - 412 USD Binh Dinh
Ho Chi Minh
over 9 years ago
General Accountant
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 43
4 years Negotiable Binh Dinh over 9 years ago
Nhân viên xuất nhập khẩu
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 45
6 years Negotiable Binh Dinh over 9 years ago
Giám Sát Bán Hàng, Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 46
6 years Negotiable Binh Dinh
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Accountant
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 37
No experience Negotiable Binh Dinh
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Custom Staff
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 37
2 years 3,0 - 4,0 tr.VND Binh Dinh
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Programmer
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 42
3 years Negotiable Binh Duong
Binh Dinh
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Trợ lý Giám đốc Kinh doanh
Degree: College | Current level: Manager | Age: 40
4 years 4,0 - 7,0 tr.VND Binh Dinh
DakLak
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Kỹ sư chế tạo máy
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 40
2 years 2,0 - 3,0 tr.VND Binh Dinh
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Administrative Staff
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 38
1 years Negotiable Binh Duong
Binh Dinh
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Constructive Engineer
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 41
No experience 3,0 - 5,0 tr.VND Binh Dinh
Ho Chi Minh
Ha Noi
over 9 years ago
kỹ sư công nghiệp thực phẩm
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 41
No experience Negotiable Dong Nai
Gia Lai
Binh Dinh
over 9 years ago
Nhân viên kinh doanh,quản lý,điều hành sàn giao dịch bất động sản
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 41
4 years Negotiable Binh Dinh
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Kiểm soát nội bộ
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 44
5 years Negotiable Binh Duong
Binh Dinh
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Accountant
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 39
No experience Negotiable Binh Duong
Binh Dinh
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Quản trị mạng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 39
2 years Negotiable Gia Lai
Khanh Hoa
Binh Dinh
over 9 years ago
Industrial Engineer
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 37
No experience Negotiable Da Nang
Binh Dinh
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Accountant
Degree: Intermediate | Current level: Entry Level | Age: 38
1 years Negotiable Binh Dinh
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Chief Accountant
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 44
4 years Negotiable Binh Dinh over 9 years ago
Thư ký điều hành, Xuất Nhập Khẩu, Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 43
5 years 515 - 721 USD Dong Nai
Binh Dinh
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Kỹ sư
| Current level: Experienced | Age: 38
1 years 1,0 - 5,0 tr.VND Binh Dinh
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Accountant
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 38
No experience Negotiable Binh Dinh
Nghe An
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Chief Office
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 45
4 years 412 - 618 USD Dong Nai
Binh Dinh
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Salesman
Degree: Others | Current level: Experienced | Age: 41
3 years Negotiable Binh Dinh
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Quảng cáo
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 39
5 years 2,0 - 3,0 tr.VND Binh Dinh
Ho Chi Minh
over 9 years ago
en Customer Care
| Current level: Experienced | Age: 40
2 years 1,0 - 2,0 tr.VND Binh Dinh
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Nhân viên kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 39
1 years Negotiable Binh Duong
Binh Dinh
Ho Chi Minh
over 9 years ago
General Accountant
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 40
1 years Negotiable Binh Dinh over 9 years ago
Nhân viên chăm sóc khách hàng
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 37
No experience 1,0 - 2,0 tr.VND Binh Dinh
Quang Ngai
over 9 years ago
Laboratory Expert
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 39
2 years 3,0 - 4,0 tr.VND Binh Duong
Binh Dinh
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Kỹ sư chế tạo máy
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 40
1 years 4,0 - 5,0 tr.VND Binh Duong
Binh Dinh
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Administrative Staff
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 41
1 years 2,0 - 3,0 tr.VND Binh Duong
Binh Dinh
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Constructive Engineer
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 40
3 years 4,0 - 5,0 tr.VND Binh Duong
Binh Dinh
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Kế toán viên
Degree: College | Current level: Entry Level | Age: 37
1 years 2,0 - 3,0 tr.VND Binh Dinh
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Lecturer
Degree: Bachelor | Current level: Entry Level | Age: 38
No experience 2,0 - 3,0 tr.VND Dong Nai
Binh Dinh
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Marketing staff
Degree: General Universal | Current level: Entry Level | Age: 35
No experience Negotiable Binh Dinh
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Surveying Staff
Degree: Others | Current level: Entry Level | Age: 35
No experience Negotiable Binh Phuoc
Binh Duong
Binh Dinh
over 9 years ago
Consumer Staff
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 39
No experience 3,0 - 4,0 tr.VND Dong Nai
Binh Dinh
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Giam sat ban hang
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 45
2 years 2,0 - 3,0 tr.VND Binh Dinh over 9 years ago
Kiểm định chất lượng sản phẩm
Degree: Intermediate | Current level: Entry Level | Age: 36
No experience 2,0 - 3,0 tr.VND Dong Nai
Binh Dinh
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Secretary
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 38
1 years Negotiable Binh Duong
Binh Dinh
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Salesman
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 45
6 years Negotiable Da Nang
Binh Dinh
T. Thien Hue
over 9 years ago
en Repairing Worker
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 46
8 years 309 - 412 USD Da Nang
Binh Dinh
over 9 years ago
Customer Care
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 43
3 years 3,0 - 4,0 tr.VND Binh Duong
Binh Dinh
Ho Chi Minh
over 9 years ago
CONG NHAN MAY
Degree: General Universal | Current level: Entry Level | Age: 38
No experience 1,0 - 2,0 tr.VND Binh Dinh over 9 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10