Search resume

Search found 63,595 resumes at Ha Noi x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Quản lý kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 28
6 years 15 - 20 tr.VND Ha Noi 2 weeks ago
Kế toán tổng hợp/kế toán thuế
| Current level: Experienced | Age: 23
2 years Negotiable Ha Noi 1 month ago
Nhân Viên Fulltime
Degree: After PhD | Current level: Experienced | Age: 25
No experience 8 - 12 tr.VND Ha Noi
Hai Phong
2 month ago
Supervisor/Assistant Manager
| Current level: Manager | Age: 27
4 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Hung Yen
3 month ago
Interpreter & Translator / Administrative Personnel / Personnel recruitment / Assistant/ Trainer
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 26
4 years 600 - 700 USD Ha Noi 5 month ago
Nhân viên
| Current level: Experienced | Age: 27
5 years 7 - 10 tr.VND Ha Noi
Ha Nam
Nam Dinh
5 month ago
Quản Lý Khu Vực
| Current level: Manager | Age: 26
5 years 20 - 30 tr.VND Ha Noi 5 month ago
Sales B2B/ Legal Excutive
| Current level: Experienced | Age: 26
4 years Negotiable Ho Chi Minh
Ha Noi
Overseas
5 month ago
Supervisor Engineer
| Current level: Experienced | Age: 27
3 years 600 - 700 USD Ha Noi 6 month ago
Nhân viên
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 31
5 years Negotiable Ha Noi
Bac Giang
Bac Ninh
6 month ago
Nhân Viên
| Current level: Experienced | Age: 27
No experience Negotiable Ha Noi over 2 years ago
Quản lý, tổ chức thi công, giám sát công trình trang trí nội ngoại thất
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 35
12 years Negotiable Ha Noi over 2 years ago
nhân viên
| Current level: Experienced | Age: 24
No experience Negotiable Ha Noi over 2 years ago
CIO, Chief Information Officer, CTO, Chief Technology Officer, IT Director
| Current level: Director | Age: 59
30 years Negotiable Ho Chi Minh
Ha Noi
Binh Duong
over 2 years ago
3.1 Trưởng nhóm
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 39
15 years over 1,5 tr.VND Ha Noi
Bac Giang
Bac Ninh
over 2 years ago
3.2 Business Develop Manager
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 42
15 years 30 - 50 tr.VND Ho Chi Minh
Ha Noi
Da Nang
over 2 years ago
Kế toán tổng hợp/ Kế toán trưởng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
12 years over 650 USD Ha Noi
Nam Dinh
Ninh Binh
over 2 years ago
Kế toán tổng hợp
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 40
18 years Negotiable Ha Noi over 2 years ago
NHÂN VIÊN
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
3 years over 6 tr.VND Ha Noi over 2 years ago
Manager of Logistic, Warehouse, Delivery, Distribution...
| Current level: Manager | Age: 33
8 years 1000 - 3000 USD Ha Noi over 2 years ago
3.5 Trưởng nhóm/trưởng phòng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 36
11 years over 15 tr.VND Ha Noi over 2 years ago
Giám sát
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 26
2 years 10 - 14 tr.VND Ha Noi over 2 years ago
Quản Lý Vùng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 38
12 years over 1,500 USD Ha Noi
North Central Coast
Nationwide
over 2 years ago
Trưởng, phó phòng kinh doanh, Quản lý, giám sát, nhân viên kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 38
14 years Negotiable Ha Noi
Ha Tay
Hoa Binh
over 2 years ago
Biên dịch
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
2 years over 7 tr.VND Ha Noi over 2 years ago
Nhân viên
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 29
5 years over 6,5 tr.VND Ha Noi over 2 years ago
Kỹ sư trưởng,trưởng phòng kỹ thuật tòa nhà
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 40
5 years over 250000 USD Ha Noi over 2 years ago
Giám đốc chi nhánh
Degree: College | Current level: Director | Age: 31
4 years over 500 USD Ha Noi over 2 years ago
Kỹ sư Tự động hóa
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 28
5 years over 1,200 USD Ha Noi
Thai Binh
Overseas
over 2 years ago
Quản lý điều hành/Chuyên viên đào tạo/trưởng phòng kinh doanh/ trưởng phòng mark
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 25
4 years over 100 USD Ha Noi
Hai Phong
Quang Ninh
over 2 years ago
Nhân viên văn phòng - môi trường
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
No experience over 6 tr.VND Ha Noi over 2 years ago
Food Industrial Engineer
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 35
7 years 12 - 16 tr.VND Ha Noi over 2 years ago
4.0 COO
Degree: Bachelor | Current level: Vice President | Age: 40
15 years Negotiable Ha Noi
Da Nang
Ho Chi Minh
Nationwide
over 2 years ago
Quản lý , trưởng bộ phận
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 30
3 years over 400 USD Ha Noi
Bac Ninh
Hung Yen
over 2 years ago
4.1 Quản lý ngành hàng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
7 years over 15 tr.VND Ha Noi over 2 years ago
Chuyên gia tư vấn lịch vục điện tử , tin hộc
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 45
10 years over 25 tr.VND Ha Noi over 2 years ago
Chuyên viên tài chính kế hoạch dự án
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 38
13 years over 12 tr.VND Ha Noi over 2 years ago
3.8 Trưởng phòng Quản Lý Thiết Kế
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 36
11 years over 950 USD Ha Noi
Ho Chi Minh
over 2 years ago
Thẩm định, quản lý dự án
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 43
15 years over 600 USD Ha Noi
Quang Ninh
Thai Nguyen
over 2 years ago
Kế toán trưởng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 36
11 years over 1,250 USD Ha Noi
Ha Tay
over 2 years ago
Hành chính nhân sự
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 40
15 years over 9 tr.VND Ha Noi over 2 years ago
Nhân viên, trưởng nhóm
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 37
5 years over 100000 USD Ha Noi
Thai Nguyen
over 2 years ago
3.7 Giám đốc, giám đốc chi nhánh, giám đốc vùng
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 45
19 years over 100 USD Ha Noi
Hai Phong
Ho Chi Minh
over 2 years ago
Nhân viên Văn Phòng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 25
3 years over 8 tr.VND Ha Noi
Tuyen Quang
Vinh Phuc
over 2 years ago
Kế toán Tổng hợp
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ha Noi over 3 years ago
3.2 Lead Engineer
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 38
13 years over 1,500 USD Ha Noi
Ha Nam
Hung Yen
over 3 years ago
Nhân viên hành chính văn phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
8 years over 70000 USD Ha Noi over 3 years ago
Điều phối viên dự án, tư vấn viên, quản lý điều hành
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 39
16 years over 100 USD Ha Noi over 3 years ago
Quản lý
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 39
15 years over 200000 USD Ha Noi over 3 years ago
Trưởng phòng Hành Chính Nhân sự
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 37
13 years Negotiable Ha Noi over 3 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10