Search resume

Search found 46,692 resumes at Ha Noi x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Trưởng phòng HCNS
| Current level: Manager | Age: 48
23 years Negotiable Ha Noi
Hai Duong
Hung Yen
7 month ago
Senior Producer
| Current level: Manager | Age: 43
11 years Negotiable Ho Chi Minh
Ha Noi
Da Nang
9 month ago
Trợ lý giám đốc / Chuyên viên Marketing / Chăm sóc Khách hàng / Sales / Trưởng phòng đào tạo
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 35
9 years 19,0 - 30,0 tr.VND Ha Noi over 2 years ago
PLANT MANAGER
| Current level: Director | Age: 70
43 years 2,500 - 4,000 USD Ho Chi Minh
Ha Noi
Nationwide
over 2 years ago
General Manager, Vice President
| Current level: Manager | Age: 48
23 years Negotiable Ho Chi Minh
Ha Noi
Binh Duong
over 2 years ago
Nhân viên
| Current level: Experienced | Age: 31
3 years Negotiable Ha Noi over 3 years ago
Lập Trình Viên
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 31
5 years over 20,0 tr.VND Ha Noi over 3 years ago
Marketing Executive
| Current level: Experienced | Age: 28
3 years 600 - 850 USD Ha Noi over 3 years ago
Quản lý
| Current level: Manager | Age: 30
4 years Negotiable Ha Noi over 3 years ago
Hotel, Real Estate, Food & Beverage
| Current level: Manager | Age: 51
28 years Negotiable Ho Chi Minh
Ha Noi
Da Nang
over 3 years ago
Plant Manager
| Current level: Director | Age: 70
42 years 2,000 - 4,000 USD Ho Chi Minh
Ha Noi
Nationwide
over 3 years ago
Director
| Current level: Director | Age: 56
26 years Negotiable Ho Chi Minh
Ha Noi
Da Nang
over 3 years ago
Healthcare Consultant
| Current level: Director | Age: 43
15 years Negotiable Ho Chi Minh
Ha Noi
Da Nang
over 3 years ago
Marketing
| Current level: Manager | Age: 37
11 years 20,0 - 30,0 tr.VND Ha Noi over 3 years ago
PURCHASING & EXPORT-IMPORT SPECIALISTS/LEADER
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 28
No experience 17,0 - 30,0 tr.VND Ha Noi over 3 years ago
Nhân viên
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 25
4 years Negotiable Ho Chi Minh
Ha Noi
over 4 years ago
Quản lý
| Current level: Manager | Age: 30
4 years Negotiable Ha Noi over 4 years ago
Kỹ Sư Xây Dựng
| Current level: Experienced | Age: 29
2 years 10,0 - 15,0 tr.VND Ha Noi
Phu Tho
Vinh Phuc
over 4 years ago
Kỹ sư Văn Phòng làm thanh quyết toán, đấu thầu
| Current level: Experienced | Age: 31
5 years 14,0 - 16,0 tr.VND Ha Noi over 4 years ago
Thực tập sinh
| Current level: Student / Internship | Age: 23
No experience Negotiable Ha Noi over 4 years ago
Nhân viên
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 36
5 years Negotiable Ha Noi
Bac Giang
Bac Ninh
over 6 years ago
Food Industrial Engineer
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 40
7 years 12,0 - 16,0 tr.VND Ha Noi over 7 years ago
Nhân viên kế toán/ Trợ lý kiểm toán viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
3 years 7,0 - 9,0 tr.VND Ha Noi
Thanh Hoa
over 8 years ago
Kế toán viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 43
2 years 5,0 - 7,0 tr.VND Ha Noi over 8 years ago
kĩ sư điện/ electrical engineer
Degree: General Universal | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
2 years 400 - 800 USD Ha Noi over 8 years ago
Nhân viên kế toán, Hỗ trợ sản xuất, Bán hàng, Nhân sự
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
4 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
over 8 years ago
Nhân viên kinh doanh, tư vấn
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
4 years 6,0 - 10,0 tr.VND Ha Noi over 8 years ago
Lawyer
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 37
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Ha Noi
over 8 years ago
Nhân viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 41
4 years Negotiable Ha Noi over 9 years ago
Nhân Viên Kế Toán
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 32
2 years Negotiable Ha Noi over 9 years ago
Nhân Viên Kinh Doanh/ Bán Hàng/ Giáo Viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
4 years 5,0 - 8,0 tr.VND Ha Noi
Nghe An
over 9 years ago
Nhân Viên Kế Toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 39
6 years Negotiable Ha Noi over 9 years ago
Nhân viên kế toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
3 years 5,0 - 7,0 tr.VND Ha Noi over 9 years ago
Giám Sát Bán Hàng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 32
No experience 7,0 - 10,0 tr.VND Ha Noi over 9 years ago
en 5.1 English Assistant, Secretary, Translator, Interpreter
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
4 years Negotiable Ho Chi Minh
Ha Noi
over 9 years ago
Nhân viên kĩ thuật
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 36
8 years Negotiable Ha Noi over 9 years ago
en 3.5 Brand Executive, Account Executives
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
2 years 300 - 400 USD Ho Chi Minh
Ha Noi
over 9 years ago
3.7 Kế Toán Viên / Hành Chính/ Thủ Quỹ/ Thủ Kho
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 33
4 years Negotiable Ha Noi
Quang Ninh
over 9 years ago
en 5.8 Trưởng nhóm mua hàng/ Giám sát kho
Degree: Postgraduate | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 37
6 years Negotiable Ha Noi over 9 years ago
en 5.2 Secretary /Assistant, Interpreter /Translator
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 40
7 years 400 - 600 USD Ha Noi
Other
over 9 years ago
Nhân viên Seo
| Current level: Experienced | Age: 33
2 years 5,0 - 7,0 tr.VND Ha Noi over 9 years ago
en 4.2 HR Team Leader/Supervisor
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 34
4 years Negotiable Ha Noi over 9 years ago
Ứng Viên Kế Toán, Kiểm Toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 41
9 years 6,0 - 8,0 tr.VND Ha Noi over 9 years ago
Kỹ sư Xây dựng, Giám sát công trình, Nhân viên thiết kế
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Ha Noi
Binh Duong
over 9 years ago
en 8.2 Project Manager
Degree: Postgraduate | Current level: Manager | Age: 47
16 years Negotiable Ho Chi Minh
Ha Noi
Binh Duong
over 9 years ago
en 7.2 Quản lý bán hàng FMCG
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 46
17 years 40,0 - 50,0 tr.VND Ha Noi over 9 years ago
4.8 Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự
| Current level: Experienced | Age: 31
2 years 5,0 - 10,0 tr.VND Ha Noi over 9 years ago
Nhân Viên Bán Hàng
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 30
No experience Negotiable Ha Noi
Cao Bang
Thai Nguyen
over 9 years ago
4.8 Trưởng phòng hành chính nhân sự
Degree: General Universal | Current level: Manager | Age: 39
6 years Negotiable Ha Noi over 9 years ago
Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 30
3 years 5,0 - 7,0 tr.VND Ha Noi
Da Nang
over 9 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10