Search resume

Search found 1,861 resumes at Thanh Hoa x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Nhân viên kế toán/ Trợ lý kiểm toán viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
3 years 7,0 - 9,0 tr.VND Ha Noi
Thanh Hoa
over 8 years ago
Nhân viên kế toán
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 34
3 years Negotiable Thanh Hoa over 9 years ago
Quản Lý Nhóm, Giám Sát Bán Hàng, Cửa Hàng Trưởng, Đào tạo, Truyền thông, Marketing
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 39
5 years 8,0 - 15,0 tr.VND Thanh Hoa over 9 years ago
en Nhân sự/Trợ lý hành chính/Trợ lý sản xuất/Quản lý tài liệu
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
2 years 450 - 600 USD Ha Noi
Thanh Hoa
over 10 years ago
en Laboratory technician
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
5 years Negotiable Ha Noi
Thanh Hoa
Bac Ninh
over 10 years ago
Foreman
Degree: College | Current level: Experienced | Age: -45
10 years 3,0 - 7,0 tr.VND Thanh Hoa
Ha Tay
Ha Noi
over 10 years ago
Nhân viên tổ chức nhân sự
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 40
1 years Negotiable Dong Nai
Thanh Hoa
over 10 years ago
Nhân viên kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Entry Level | Age: 40
No experience Negotiable Thanh Hoa
Quang Ninh
Ha Noi
over 10 years ago
General Accountant
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 40
1 years Negotiable Vinh Phuc
Thanh Hoa
Ha Noi
over 10 years ago
Human Resource Staff
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 41
2 years 2,0 - 3,0 tr.VND Thanh Hoa
Ha Noi
over 10 years ago
Chief Accountant
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 39
2 years 2,0 - 3,0 tr.VND Binh Duong
Thanh Hoa
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Executive Secretary
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 40
No experience 2,0 - 3,0 tr.VND Thanh Hoa
Ho Chi Minh
Ha Noi
over 10 years ago
Accountant
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 43
1 years 4,0 - 5,0 tr.VND Thanh Hoa
Ha Noi
over 10 years ago
Ky thuat vien
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 44
No experience 1,0 - 2,0 tr.VND Binh Duong
Dong Nai
Thanh Hoa
over 10 years ago
Human Resource Staff
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 41
1 years Negotiable Thanh Hoa
Ho Chi Minh
Ha Noi
over 10 years ago
Executive Secretary
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 46
5 years 2,0 - 3,0 tr.VND Nghe An
Thanh Hoa
Ha Noi
over 10 years ago
Administrative Staff
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 38
1 years Negotiable Da Nang
Thanh Hoa
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Accountant
Degree: Bachelor | Current level: Entry Level | Age: 40
No experience Negotiable Thanh Hoa
Ha Noi
over 10 years ago
Telecommunications Engineer
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 42
1 years 206 - 412 USD Thanh Hoa
Ha Noi
over 10 years ago
Kỹ sư nông nghiệp
| Current level: Experienced | Age: 44
No experience Negotiable Thanh Hoa over 10 years ago
Quản lý và điều hành bán hàng
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 49
9 years 412 - 618 USD Ha Tinh
Nghe An
Thanh Hoa
over 10 years ago
Nhân viên truyền thông
Degree: College | Current level: Entry Level | Age: 39
No experience Negotiable Thanh Hoa
Ho Chi Minh
Ha Noi
over 10 years ago
Secretary
Degree: Intermediate | Current level: Entry Level | Age: 38
No experience Negotiable Dong Nai
Thanh Hoa
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Salesman
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 39
1 years Negotiable Thanh Hoa
Ho Chi Minh
Ha Noi
over 10 years ago
Salesman
Degree: Bachelor | Current level: Entry Level | Age: 42
No experience Negotiable Thanh Hoa
Ho Chi Minh
Ha Noi
over 10 years ago
Stock Accountant
Degree: Others | Current level: Experienced | Age: 42
3 years Negotiable Thanh Hoa
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Salesman
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 40
2 years 1,0 - 2,0 tr.VND Thanh Hoa
Ha Noi
over 10 years ago
Nhân viên kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 45
5 years 2,0 - 3,0 tr.VND Thanh Hoa
Ninh Binh
Ha Noi
over 10 years ago
Operation Worker
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 41
No experience 309 - 1,030 USD Thanh Hoa
Ho Chi Minh
over 10 years ago
en Network administration
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 39
1 years Negotiable Other
Thanh Hoa
Ha Noi
over 10 years ago
Quan ly mai vu
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 54
11 years Negotiable Other
Nghe An
Thanh Hoa
over 10 years ago
Accountant
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 40
No experience 2,0 - 3,0 tr.VND Thanh Hoa
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Nhân viên tổ chức nhân sự, Nhan su va tien luong
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 42
1 years 6,0 - 7,0 tr.VND Nam Dinh
Thanh Hoa
Ninh Binh
over 10 years ago
Kỹ sư thiêt kế
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 39
No experience 1,0 - 15,0 tr.VND Ha Nam
Thanh Hoa
Ha Noi
over 10 years ago
trac dia
Degree: Intermediate | Current level: Entry Level | Age: 39
No experience 3,0 - 4,0 tr.VND Dong Nai
Thanh Hoa
Ha Noi
over 10 years ago
Accountant
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 40
7 years Negotiable Binh Duong
Thanh Hoa
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Accountant
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 38
No experience 1,0 - 2,0 tr.VND Thanh Hoa over 10 years ago
Kỹ sư xây dựng
Degree: College | Current level: Entry Level | Age: 37
No experience Negotiable Binh Duong
Thanh Hoa
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Advertisement
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 38
1 years Negotiable Bac Can
Thanh Hoa
Ha Noi
over 10 years ago
Human Resource and Salary
Degree: Intermediate | Current level: Entry Level | Age: 39
No experience Negotiable Dong Nai
Thanh Hoa
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Ky thuat xay dung
Degree: Intermediate | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 39
2 years Negotiable Da Nang
Thanh Hoa
Ha Noi
over 10 years ago
Kỹ sư viễn thông
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 39
No experience Negotiable Nghe An
Thanh Hoa
Ha Noi
over 10 years ago
Quan rri mang & nhan vien ki thuat may tinh
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 39
2 years 206 - 309 USD Thanh Hoa
Ha Noi
over 10 years ago
en Telecommunications Engineer
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 38
No experience 1,0 - 3,0 tr.VND Thanh Hoa
Ho Chi Minh
Ha Noi
over 10 years ago
Marketing Staff
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 48
No experience 2,0 - 3,0 tr.VND Thanh Hoa
Ho Chi Minh
Ha Noi
over 10 years ago
Programmer
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 40
No experience Negotiable Thanh Hoa
Son La
Ha Noi
over 10 years ago
Human Resource Staff
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 44
2 years Negotiable Thanh Hoa
Ha Tay
Ha Noi
over 10 years ago
General Accountant
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 40
1 years Negotiable Thanh Hoa
Ha Noi
over 10 years ago
en Bao chi
Degree: General Universal | Current level: Entry Level | Age: 34
3 years 103 - 206 USD Thanh Hoa over 10 years ago
Kỹ sư chế tạo máy
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 39
No experience 2,0 - 3,0 tr.VND Khanh Hoa
Thanh Hoa
over 10 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10