Search resume

Search found 1,287 resumes at Ha Nam x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Kỹ Sư Cơ Khí
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 38
5 years 450 - 650 USD Ha Noi
Bac Ninh
Ha Nam
Ha Tay
Hung Yen
over 9 years ago
kcs
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 39
1 years 4,0 - 5,0 tr.VND Ha Nam
Hai Duong
Ha Tay
over 9 years ago
en Nhân viên vận hành
| Current level: Entry Level | Age: 39
No experience Negotiable Ha Nam
Ninh Binh
Son La
over 9 years ago
Kê toán tỗng hợp
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 41
2 years 2,0 - 3,0 tr.VND Ha Nam
Ha Tay
Ha Noi
over 9 years ago
taixe
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 38
1 years 2,0 - 3,0 tr.VND Ha Nam over 9 years ago
en Consumer Staff
| Current level: Experienced | Age: 46
No experience Negotiable Ha Nam
Hung Yen
Ha Tay
over 9 years ago
Industrial Engineer
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 45
3 years Negotiable Ha Nam
Hung Yen
Ha Noi
over 9 years ago
Quan ly nhan su, kinh doanh
Degree: College | Current level: Entry Level | Age: 38
No experience Negotiable Ha Nam
Nam Dinh
Ha Noi
over 9 years ago
General Accountant
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 49
1 years 1,0 - 2,0 tr.VND Ha Nam
Ha Tay
Ha Noi
over 9 years ago
Kế toán viên - Nhân viên xuất nhập khẩu - Nhân viên văn phòng
| Current level: Experienced | Age: 41
No experience 2,0 - 5,0 tr.VND Ha Nam
Hung Yen
Ha Noi
over 9 years ago
Industrial Engineer
Degree: Bachelor | Current level: Entry Level | Age: 40
No experience 103 - 309 USD Ha Nam
Nam Dinh
Ha Noi
over 9 years ago
Lập trình viên,bảo trì phần cứng,phần mềm
Degree: Bachelor | Current level: Entry Level | Age: 39
No experience Negotiable Ha Nam
Ha Tay
Ha Noi
over 9 years ago
Kế toán ngân hàng
Degree: Bachelor | Current level: Entry Level | Age: 39
No experience 2,0 - 3,0 tr.VND Ha Nam
Ha Noi
over 9 years ago
Kế toán viên,kế toán kho ...
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 40
No experience Negotiable Ha Nam
Ha Noi
over 9 years ago
Kỹ sư thiêt kế
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 39
No experience 1,0 - 15,0 tr.VND Ha Nam
Thanh Hoa
Ha Noi
over 9 years ago
Nhân viên vận hành
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 43
2 years 2,0 - 5,0 tr.VND Ha Nam
Nam Dinh
Ninh Binh
over 9 years ago
Programmer
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 41
1 years 1,0 - 3,0 tr.VND Ha Nam
Ha Tay
Ha Noi
over 9 years ago
phong vien
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 39
1 years Negotiable Ha Nam
Yen Bai
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Administrative Staff
Degree: Bachelor | Current level: Entry Level | Age: 40
1 years Negotiable Ha Nam over 9 years ago
Designer
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 39
1 years 3,0 - 4,0 tr.VND Ha Nam
Ha Tay
Ha Noi
over 9 years ago
Kỹ sư công nghiệp
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 46
6 years 2,0 - 3,0 tr.VND Ha Nam
Nam Dinh
Ha Noi
over 9 years ago
Tư vấn luật, nhân viên tổ chức nhân sự, tư vấn
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 41
1 years 2,0 - 3,0 tr.VND Ha Nam
Ha Tay
Ha Noi
over 9 years ago
Salesman
Degree: Bachelor | Current level: Entry Level | Age: 39
No experience 1,0 - 3,0 tr.VND Ha Nam
Ha Noi
over 9 years ago
Kế toán tổng hợp
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 40
2 years 1,0 - 2,0 tr.VND Ha Nam
Hai Duong
Dong Nai
over 9 years ago
Kỹ sư chế tạo máy
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 43
4 years 3,0 - 6,0 tr.VND Ha Nam
Hai Phong
Ha Noi
over 9 years ago
Nhân viên kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 41
2 years 3,0 - 7,0 tr.VND Ha Nam
Ha Tay
Ha Noi
over 9 years ago
Kế toán viên,Kế toán tổng hợp, Trợ lý giám đốc, Quản lý bán hàng
Degree: Bachelor | Current level: Entry Level | Age: 39
No experience 3,0 - 6,0 tr.VND Ha Nam
Ha Noi
over 9 years ago
Nhân viên kinh doanh
Degree: College | Current level: Entry Level | Age: 38
No experience Negotiable Ha Nam
Hung Yen
Ha Noi
over 9 years ago
Network administration
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 46
6 years 5,0 - 10,0 tr.VND Ha Nam
Ha Noi
over 9 years ago
Nhân viên tổ chức nhân sự
Degree: Bachelor | Current level: Entry Level | Age: 41
2 years Negotiable Ha Nam
Ha Noi
over 9 years ago
Nhân viên tiêu thụ
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 39
No experience 2,0 - 3,0 tr.VND Ha Nam
Ha Tay
Ha Noi
over 9 years ago
Mechanical Engineer
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 39
No experience 3,0 - 4,0 tr.VND Ha Nam
Hung Yen
Ha Noi
over 9 years ago
Nhân viên bảo trì
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 40
4 years Negotiable Ha Nam
Ha Tay
Ha Noi
over 9 years ago
Pharmacist
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 38
1 years Negotiable Ha Nam
Nam Dinh
Ha Noi
over 9 years ago
en Nhân viên tổ chức nhân sự
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 40
No experience Negotiable Ha Nam
Nam Dinh
Ha Noi
over 9 years ago
Accountant
Degree: Intermediate | Current level: Entry Level | Age: 43
No experience 1,0 - 2,0 tr.VND Ha Nam
Ha Tay
Ha Noi
over 9 years ago
Constructive Engineer
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 43
No experience 2,0 - 3,0 tr.VND Binh Duong
Ha Nam
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Operation Worker
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 37
1 years 1,0 - 5,0 tr.VND Ha Nam
Nam Dinh
over 9 years ago
Advertisement Designer
| Current level: Experienced | Age: 37
3 years 9,0 - 10,0 tr.VND Ha Nam over 9 years ago
System Administrator
Degree: Bachelor | Current level: Entry Level | Age: 40
No experience 103 - 206 USD Ha Nam
Hung Yen
Ha Noi
over 9 years ago
Kỹ thuật ứng dụng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 41
No experience Negotiable Ha Nam
Hung Yen
Ha Noi
over 9 years ago
Bac sy thu y
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 45
2 years Negotiable Ha Nam
Ha Tay
Ha Noi
over 9 years ago
Waiter/Waitress
Degree: General Universal | Current level: Entry Level | Age: 33
1 years 1,0 - 3,0 tr.VND Ha Nam over 9 years ago
Giảng viên kinh doanh
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 43
4 years 3,0 - 6,0 tr.VND Ha Nam
Ho Chi Minh
Ha Noi
over 9 years ago
Teacher
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 44
5 years 2,0 - 6,0 tr.VND Ha Nam
Nam Dinh
Thai Binh
over 9 years ago
Chief Accountant
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 47
6 years Negotiable Ha Nam
Quang Ninh
Ha Noi
over 9 years ago
Agriculture Engineer
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 39
No experience 2,0 - 5,0 tr.VND Ha Nam
Ninh Binh
Ha Noi
over 9 years ago
Nhân viên vận hành
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 40
No experience 1,0 - 2,0 tr.VND Ha Nam
Ba Ria-VT
Ha Noi
over 9 years ago
en Dieu Duong
| Current level: Experienced | Age: 38
No experience Negotiable Ha Nam
Vinh Phuc
Ha Noi
over 9 years ago
Kế toán viên, kế toán tổng hợp
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 39
1 years Negotiable Ha Nam
Ha Tay
Ha Noi
over 9 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10