Search resume

Search found 4,809 resumes at Hai Phong x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Interpreter and Translator of English or Teacher of English
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 37
15 years Negotiable Hai Phong 2 month ago
Kỹ sư bảo trì
| Current level: Experienced | Age: 27
3 years 350 - 450 USD Hai Phong 4 month ago
Nhân Viên Fulltime
Degree: After PhD | Current level: Experienced | Age: 25
No experience 8,0 - 12,0 tr.VND Ha Noi
Hai Phong
5 month ago
QA Manager or Operations Manager
| Current level: Director | Age: 37
13 years Negotiable Hai Phong over 2 years ago
Quản lý điều hành/Chuyên viên đào tạo/trưởng phòng kinh doanh/ trưởng phòng mark
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 25
4 years over 1,000 USD Ha Noi
Hai Phong
Quang Ninh
over 2 years ago
Nhân viên xuất nhập khẩu
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
2 years over 6,000,000 USD Hai Phong over 3 years ago
Quản lý
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 37
10 years over 750 USD Hai Phong over 3 years ago
3.7 Giám đốc, giám đốc chi nhánh, giám đốc vùng
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 45
19 years over 1,000 USD Ha Noi
Hai Phong
Ho Chi Minh
over 3 years ago
Nhân viên hành chính
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
7 years over 350 USD Hai Phong over 3 years ago
Quản lý điều hành, kiểm định chất lượng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 31
3 years Negotiable Hai Duong
Hai Phong
Hung Yen
over 3 years ago
Tìm việc kế toán trưởng,tổng hợp bán thời gian trọn gói tại Hải Phòng.
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 37
13 years Negotiable Hai Phong over 3 years ago
Nhân viên kế toán/ hành chính văn phòng
| Current level: Experienced | Age: 25
No experience Negotiable Hai Phong over 3 years ago
Supply chain management, logistics, Russian customs, Sales Russia
| Current level: Manager | Age: 34
6 years 2,000 - 3,000 USD Hai Phong over 3 years ago
Nhân viên quản lý
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 31
4 years over 10,0 tr.VND Hai Phong
Quang Ninh
over 4 years ago
Nhân Viên Văn Phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Hai Phong over 4 years ago
Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
5 years Negotiable Hai Phong over 4 years ago
Nhân Viên Văn Phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Hai Phong over 4 years ago
Cán bộ kỹ thuật, giám sát kỹ thuật, tư vấn giám sát
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 46
12 years Negotiable Ha Noi
Hai Duong
Hai Phong
over 4 years ago
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Khu Vực Miền Bắc
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 28
2 years Negotiable Hai Phong over 4 years ago
Nhân viên văn phòng, Điện thoại viên chăm sóc khách hàng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
8 years over 6,0 tr.VND Hai Phong over 4 years ago
Kĩ Sư Cơ Khí
Degree: Bachelor | Current level: Student / Internship | Age: 6
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Ha Noi
Hai Phong
over 4 years ago
Kỹ Sư Xây Dựng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Ha Noi
Hai Phong
over 4 years ago
Kỹ Sư Địa Chất
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
5 years Negotiable Hai Phong over 4 years ago
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
2 years Negotiable Ha Noi
Hai Phong
over 4 years ago
Nhân Viên Điện Biết Tiếng Nhật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 3
4 years Negotiable Ha Noi
Hai Duong
Hai Phong
over 4 years ago
Nhân Viên Kỹ Thuật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 38
5 years Negotiable Hai Phong over 4 years ago
Nhân Viên Qa / Qc / Quản Lý Chất Lượng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ha Noi
Hai Duong
Hai Phong
over 4 years ago
Nhân Viên Văn Phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Hai Phong over 4 years ago
Kế Toán Viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
4 years Negotiable Hai Phong over 4 years ago
Kế Toán Viên
Degree: Bachelor | Current level: Student / Internship | Age: 27
1 years Negotiable Hai Phong over 4 years ago
Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
2 years Negotiable Hai Phong over 4 years ago
Nhân Viên Kế Toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
5 years Negotiable Hai Phong over 4 years ago
Kế Toán Viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
2 years Negotiable Hai Phong over 4 years ago
Nhân Viên Kỹ Thuật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
2 years Negotiable Hai Phong over 4 years ago
Nhân Viên Phòng Nhân Sự
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
1 years Negotiable Hai Phong over 4 years ago
Nhân Viên Telesale
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ha Noi
Hai Phong
over 4 years ago
Nhân Viên Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
1 years Negotiable Hai Phong over 4 years ago
Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
1 years Negotiable Hai Phong over 4 years ago
Quản Lý Dự Án
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 49
4 years Negotiable Hai Phong over 4 years ago
Nhân viên kinh doanh, hành chính văn phòng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 25
No experience Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Hai Phong
over 4 years ago
Kỹ sư điện
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
No experience Negotiable Ha Noi
Hai Duong
Hai Phong
over 4 years ago
Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 49
1 years Negotiable Ha Noi
Hai Duong
Hai Phong
over 4 years ago
Quản Lý Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 38
5 years Negotiable Hai Phong over 4 years ago
Tìm việc tại Hải Phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
8 years Negotiable Hai Phong over 4 years ago
Giám Sát Bán Hàng
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 29
3 years Negotiable Hai Phong over 4 years ago
Nhân Viên Kế Toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
2 years Negotiable Hai Phong over 4 years ago
Nhân Viên Cơ Khí, Sửa Chữa
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
5 years Negotiable Ha Noi
Hai Duong
Hai Phong
over 4 years ago
Nhân Viên Kinh Doanh Cước Vận Tải Nội Địa
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 49
1 years Negotiable Hai Phong over 4 years ago
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
1 years Negotiable Hai Phong over 4 years ago
Nhân Viên Kế Toán, Văn Phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
5 years Negotiable Hai Phong over 4 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10