Search resume

Search found 7,214 resumes at Bac Ninh x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Supervisor/Assistant Manager
| Current level: Manager | Age: 27
4 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Hung Yen
3 month ago
Nhân viên
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 31
5 years Negotiable Ha Noi
Bac Giang
Bac Ninh
6 month ago
3.1 Trưởng nhóm
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 39
15 years over 1,5 tr.VND Ha Noi
Bac Giang
Bac Ninh
over 2 years ago
Quản lý , trưởng bộ phận
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 30
3 years over 400 USD Ha Noi
Bac Ninh
Hung Yen
over 2 years ago
Kỹ sư cơ khí, quản lý sản xuất
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
7 years over 12 tr.VND Bac Giang
Bac Ninh
over 2 years ago
Kỹ sư lập trình/Kỹ sư tự động hóa/Kỹ sư điện
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 35
9 years over 800 USD Bac Ninh
Hai Duong
over 2 years ago
Ctác Môi trường
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 59
20 years over 500 USD Ha Noi
Bac Giang
Bac Ninh
over 3 years ago
Nhân viên môi trường
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
2 years over 500 USD Ha Noi
Bac Ninh
Hung Yen
over 3 years ago
3.4 Kho
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 30
3 years over 7 tr.VND Ha Noi
Bac Giang
Bac Ninh
over 3 years ago
Nhân viên cao cấp/Trưởng phòng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 38
12 years over 850 USD Ha Noi
Bac Ninh
Hung Yen
over 3 years ago
Quản lý
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 31
7 years over 650 USD Ha Noi
Bac Ninh
North Central Coast
over 3 years ago
3.1
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
1 years over 500 USD Bac Ninh over 3 years ago
Giám đốc sản xuất
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 39
15 years over 100 USD Ha Noi
Bac Ninh
Hung Yen
over 3 years ago
Director Assistant
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
7 years over 100 USD Ha Noi
Bac Ninh
Hung Yen
over 3 years ago
PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN-QUẢN LÍ SẢN XUẤT - QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG
Degree: Intermediate | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 40
8 years over 1,500 USD Bac Giang
Bac Ninh
Thai Nguyen
over 3 years ago
Purchasing senior position
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
6 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Hung Yen
over 3 years ago
Quản lý sản xuất , kỹ thuật sản xuất
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
4 years over 500 USD Bac Giang
Bac Ninh
over 3 years ago
Nhân viên hành chính nhân sự
| Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
over 3 years ago
Nhân Viên
| Current level: Experienced | Age: 28
3 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
over 3 years ago
3.8 Maintenance, Facility, Production engineer
| Current level: Manager | Age: 37
10 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Thai Nguyen
over 3 years ago
Nhân viên kế toán
| Current level: Experienced | Age: 30
3 years Negotiable Bac Ninh over 3 years ago
nhân viên văn phòng
| Current level: Experienced | Age: 27
2 years Negotiable Bac Ninh over 3 years ago
Kỹ sư quản lý dự án, tư vấn giám sát, thiết kế
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
7 years over 550 USD Ha Noi
Bac Ninh
Thanh Hoa
over 3 years ago
4.7 Quản lý Kinh doanh, Quản lý Điều hành
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
7 years Negotiable Bac Giang
Bac Ninh
North Central Coast
over 3 years ago
Trưởng phòng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 46
15 years over 1,200 USD Ha Noi
Bac Ninh
Hung Yen
over 3 years ago
Nhân viên kế toán, Hỗ trợ sản xuất, Bán hàng, Nhân sự
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
4 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
over 3 years ago
IT
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 28
1 years Negotiable Bac Ninh
Hung Yen
Thai Nguyen
over 3 years ago
Nhân viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
1 years 5 - 10 tr.VND Ha Noi
Bac Ninh
over 3 years ago
Nhân Viên Kế Toán
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 27
1 years Negotiable Bac Ninh
Hai Duong
Hung Yen
over 3 years ago
Tổ Trưởng Sản Xuất
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 29
3 years Negotiable Bac Ninh over 3 years ago
Nhân Viên Nhân Sự
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 26
5 years Negotiable Bac Ninh over 3 years ago
Nhân Viên Kcs
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Ha Nam
over 3 years ago
Giám Đốc Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 35
5 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Hung Yen
over 3 years ago
Nhân Viên Kế Toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
1 years Negotiable Bac Ninh over 3 years ago
Nhân Viên Kế Toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 3
3 years Negotiable Bac Ninh
Hai Duong
over 3 years ago
Nhân viên Nhân sự
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
2 years over 7 tr.VND Ha Noi
Bac Ninh
over 3 years ago
Nhân Viên Tester
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
1 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Ninh Binh
over 3 years ago
Kĩ Sư Cơ Điện Tử
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
5 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Thai Nguyen
over 3 years ago
Nhân Viên R&d, Qa / Qc
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
over 3 years ago
Kĩ Sư Smt
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
2 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Ha Nam
over 3 years ago
Kỹ Sư Hóa
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Ha Nam
over 3 years ago
Nhân Viên Kho
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
2 years Negotiable Bac Ninh over 3 years ago
Nhân Viên Kế Toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Bac Ninh over 3 years ago
Nhân Viên Kĩ Thuật Hóa
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Hung Yen
over 3 years ago
Nhân Viên Kế Toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Bac Ninh over 3 years ago
Nhân Viên Kế Toán Thuế
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 7
5 years Negotiable Bac Ninh over 3 years ago
It Support
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 28
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Ha Noi
Bac Ninh
over 3 years ago
Nhân Viên Kế Toán
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 27
3 years Negotiable Bac Ninh over 3 years ago
Warehouse Manager
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 48
5 years Negotiable Bac Ninh over 3 years ago
Giám Sát Bán Hàng / Nhân Viên Kinh Doanh
Degree: Intermediate | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 35
5 years Negotiable Bac Ninh over 3 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10