Search resume

Search found 24 resumes nhan vien quan ly san xuat x at Bac Ninh x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Nhân viên Quản lý sản xuất
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 37
5 years Negotiable Bac Ninh over 4 years ago
Nhân viên quản lý sản xuất
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
3 years Negotiable Bac Ninh over 10 years ago
Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
No experience 3,0 - 4,0 tr.VND Ha Noi
Bac Ninh
over 10 years ago
Nhân viên quản lý sản xuất , QC , kỹ thuật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 38
1 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Hai Duong
over 10 years ago
Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất, Quản Lý Chất Lượng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
No experience 5,0 - 8,0 tr.VND Ha Noi
Bac Ninh
Ninh Binh
Thanh Hoa
over 10 years ago
Hồ Sơ Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất, Kỹ Thuật Sản Xuất
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 38
No experience 5,0 - 8,0 tr.VND Ha Noi
Bac Ninh
Ha Tinh
Hai Duong
Hung Yen
over 10 years ago
3.8 Nhân viên quản lý sản xuất, nhân viên kế toán, nhân viên văn phòng, nhân viên kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
1 years Negotiable Ha Noi
Bac Giang
Bac Ninh
over 10 years ago
Nhân Viên, quản lý sản xuất, marketing
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 39
1 years Negotiable Ha Noi
Bac Giang
Bac Ninh
over 10 years ago
Nhân Viên Kỹ Thuật, Quản Lý Sản Xuất
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 38
3 years 3,0 - 5,0 tr.VND Ha Noi
Bac Ninh
Hai Duong
over 10 years ago
Nhân Viên Hành Chính, Quản Lý Sản Xuất
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 44
No experience 5,0 - 8,0 tr.VND Ho Chi Minh
Ha Noi
Bac Ninh
Hung Yen
over 10 years ago
3.6 Nhân Viên Quản Lý - Vận Hành Sản Xuất
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 39
5 years 5,0 - 8,0 tr.VND Ha Noi
Bac Ninh
Ha Tay
Hai Duong
Hung Yen
over 10 years ago
Nhân Viên Hành Chính, Quản Lý Sản Xuất
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
2 years 4,0 - 5,0 tr.VND Ha Noi
Bac Giang
Bac Ninh
Hai Duong
Hung Yen
over 10 years ago
Nhân Viên Thiết Kế / Quản Lý Sản Xuất
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
No experience 5,0 - 8,0 tr.VND Ha Noi
Bac Giang
Bac Ninh
Ha Nam
Hung Yen
over 10 years ago
Nhan vien tieu thu, nhan vien san xuat, thanh vien quan ly chat luong
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 40
No experience 1,0 - 3,0 tr.VND Hai Duong
Bac Ninh
Ha Noi
over 10 years ago
Nhân Viên Kỹ Thuật/ Quản Lý Sản Xuất/ Kỹ Sư Điện
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 37
4 years Negotiable Ha Noi
Bac Giang
Bac Ninh
over 10 years ago
en Nhân viên phòng mua hàng, quản lý kho, nhân viên kế hoạch sản xuất.
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 43
9 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
over 10 years ago
7.0 Quản lý, điều hành sản xuất, Quản đốc sản xuất, Chuyên viên - Trợ lý - Phụ trách nhóm
Degree: Bachelor | Current level: Vice Director | Age: 54
26 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Binh Duong
over 10 years ago
Quản Lý Sản Xuất, Nhân Viên Phòng Kỹ Thuật
Degree: Bachelor | Current level: Entry Level | Age: 39
2 years 5,0 - 8,0 tr.VND Ha Noi
Bac Ninh
Hai Duong
Thai Nguyen
Vinh Phuc
over 10 years ago
Nhân Viên Điện, Điện Tự Động Hóa, Quản Lý Sản Xuất, QC Nhân Viên Biết Tiếng Trung,phiên dịch Tiếng Trung
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
2 years 8,0 - 15,0 tr.VND Ha Noi
Bac Giang
Bac Ninh
over 10 years ago
Nhân viên kỹ thuật, thiết kế, quản lý sản xuất, quản lý chất lượng.
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
No experience Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Hai Duong
over 10 years ago
Nhân Viên Kỹ Thuât-Quản Lý Sản Xuất
Degree: Bachelor | Current level: Entry Level | Age: 39
5 years 8,0 - 15,0 tr.VND Ho Chi Minh
Ha Noi
Bac Ninh
Hung Yen
Nghe An
over 10 years ago
Nhân Viên,quản Lý Sản Xuât, Kỹ Thuật Cơ Khí
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
1 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Hai Duong
Hai Phong
Hung Yen
over 10 years ago
Kỹ Sư, Nhân viên quản lý QA/QC, Sản Xuất
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 46
12 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Nam Dinh
over 10 years ago
Quản Lý Sản Xuất , Qc-Qa, Nhân Viên Kỹ Thuật,kế Hoạch
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 43
No experience 8,0 - 15,0 tr.VND Ha Noi
Bac Ninh
Hai Duong
Hung Yen
over 10 years ago