Search resume

Search found 11,418 resumes at Ba Ria-VT x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Giám đốc
| Current level: Director | Age: -48
20 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
6 days ago
Chuyên viên CNTT
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 35
11 years 18,0 - 25,0 tr.VND Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
5 month ago
Administrative/ Document Controller
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 37
10 years Negotiable Ba Ria-VT 7 month ago
Accounting and Finance Manager
| Current level: Manager | Age: 35
12 years Negotiable Ba Ria-VT 8 month ago
Trưởng/phó phòng
| Current level: Vice Director | Age: 32
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
10 month ago
làm việc quản lý và cài đặt mạng
| Current level: Experienced | Age: 23
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
over 1 years ago
en Engineer, Team Leader, Supervisor
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 33
2 years Negotiable Ba Ria-VT
Dong Nai
over 2 years ago
pháp lý
| Current level: Experienced | Age: 34
4 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
over 2 years ago
Human Resources
| Current level: Experienced | Age: 26
3 years 14,0 - 17,0 tr.VND Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Dong Nai
over 2 years ago
Nhân viên hành chính văn phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 37
11 years over 6,0 tr.VND Ba Ria-VT over 3 years ago
4.4 Sales Admin
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
10 years over 12,0 tr.VND Ba Ria-VT
Binh Duong
Ho Chi Minh
over 3 years ago
GENERAL ACCOUNTANT
| Current level: Experienced | Age: 30
5 years 500 - 650 USD Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 3 years ago
Kế toán thuế
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
6 years over 6,5 tr.VND Ba Ria-VT over 3 years ago
Kỹ sư Giám sát Xây dựng
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 26
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Dong Nai
over 3 years ago
Nhân Viên Kế Toán
| Current level: Experienced | Age: 28
3 years Negotiable Ba Ria-VT
Binh Duong
over 3 years ago
Nhân viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
7 years over 7,0 tr.VND Ba Ria-VT over 3 years ago
Trưởng phòng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 34
9 years over 1,500 USD Ba Ria-VT
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 3 years ago
Nhân viên văn phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
10 years over 360 USD Ba Ria-VT over 3 years ago
3.7 Quản lý dự án/Giám sát trưởng/Kỹ sư trưởng
| Current level: Manager | Age: 36
10 years 25,0 - 30,0 tr.VND Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
over 3 years ago
Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
6 years 12,0 - 14,0 tr.VND Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 3 years ago
Supervisor
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 32
6 years Negotiable Ba Ria-VT
Binh Duong
Dong Nai
over 3 years ago
Giám sát M&E
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 40
10 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 3 years ago
Sale engineer / Buyer
| Current level: Experienced | Age: 28
2 years 500 - 600 USD Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Dong Nai
over 4 years ago
Planing Staff
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 4 years ago
Kỹ sư cơ khí, phòng kỹ thuật.
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 38
10 years Negotiable Ba Ria-VT over 4 years ago
Process Engineer/ Chemical Engineer
| Current level: Experienced | Age: 29
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 4 years ago
Nhân Viên Soát Vé / Giữ Quầy Đồ
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ba Ria-VT over 4 years ago
Phó Phòng Kế Hoạch Cung Ứng
Degree: Bachelor | Current level: Student / Internship | Age: 30
4 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 4 years ago
Kỹ Sư Cơ Điện Tử
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 4 years ago
Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng, Kế Toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
1 years Negotiable Ba Ria-VT over 4 years ago
Kỹ Sư Xây Dựng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Ha Noi
Ba Ria-VT
over 4 years ago
Quản Lý Cửa Hàng
Degree: Intermediate | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 28
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 4 years ago
Dược Sĩ
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Can Tho
over 4 years ago
Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
2 years Negotiable Ba Ria-VT over 4 years ago
Nhân Viên Kỹ Thuật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 4 years ago
English Teacher
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
5 years Negotiable Ba Ria-VT over 4 years ago
Nhân Viên Kinh Doanh
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 49
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Ha Noi
Ba Ria-VT
over 4 years ago
Receptionist / Lễ Tân
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 28
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
over 4 years ago
Nhân Viên Bảo Trì
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 35
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 4 years ago
Nhân Viên Hỗ Trợ Công Nghệ Thông Tin
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
5 years Negotiable Ba Ria-VT over 4 years ago
Quản Lý Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 33
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 4 years ago
Nhân Viên Bán Hàng
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ba Ria-VT over 4 years ago
Nhân Viên Kinh Doanh / Xuất Nhập Khẩu
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 28
3 years Negotiable Ba Ria-VT over 4 years ago
Trưởng đại diện cho một thương hiệu tại Thái Nguyên
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 34
8 years over 2,000 USD Ha Noi
Ba Ria-VT
Thai Nguyen
over 4 years ago
Nhân Viên An Toàn Vệ Sinh Lao Động
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 4 years ago
Nhân Viên Kho
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
1 years Negotiable Ba Ria-VT over 4 years ago
Nhân Viên Phòng Lab, Nhân Viên Qc
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 4 years ago
Legal experts / specialists HR department / lawyer.
Degree: Postgraduate | Current level: Manager | Age: 35
6 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 4 years ago
Nhân Viên Kcs, Qc
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Dong Nai
over 4 years ago
Nhân Viên Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
over 4 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10