Search resume

Search found 6,857 resumes at Ba Ria-VT x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Thợ Điện - Bảo Trì
| Current level: Experienced | Age: 35
8 years Negotiable Ba Ria-VT 6 month ago
Nhân viên R&D
| Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 3 years ago
Project HSE manager
| Current level: Manager | Age: 45
17 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Dong Nai
over 3 years ago
Procurement; Purchasing
| Current level: Manager | Age: 48
12 years 1,500 - 2,500 USD Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Phuoc
over 3 years ago
en Engineer, Team Leader, Supervisor
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 38
2 years Negotiable Ba Ria-VT
Dong Nai
over 6 years ago
Legal experts / specialists HR department / lawyer.
Degree: Postgraduate | Current level: Manager | Age: 40
6 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 8 years ago
Nhân Viên Kế Toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
over 8 years ago
Ứng tuyển trợ lý hoặc quản lý sản xuất
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 34
2 years 7,0 - 15,0 tr.VND Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Phuoc
Dong Nai
over 8 years ago
Nhân Viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Lam Dong
over 8 years ago
Kế toán tổng hợp
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
4 years 6,0 - 10,0 tr.VND Ba Ria-VT over 8 years ago
Giám sát thi công
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 40
6 years 8,0 - 10,0 tr.VND Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
over 8 years ago
en 8.2 Automation Electrical Engineer / Service Engineer / Electrical Supervisor/Instrument Engineer, Specialist, Inspector
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 35
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Da Nang
over 8 years ago
Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Điện - Tự Động
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
2 years Negotiable Ba Ria-VT
Dong Nai
Southeast
over 8 years ago
Nhân Viên
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 37
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Khanh Hoa
over 8 years ago
en 5.8 Executive Assistant, Admin Executive, HR assistant
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 39
7 years 17,0 - 20,0 tr.VND Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Kien Giang
over 8 years ago
Nhân Viên Kế Toán
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 39
7 years 10,0 - 12,0 tr.VND Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Nationwide
over 9 years ago
en Giám sát/ Quản lý
Degree: College | Current level: Manager | Age: 35
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Other
over 9 years ago
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 33
4 years 10,0 - 15,0 tr.VND Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 9 years ago
Nhân Viên Kinh Doanh Hoặc Kỹ Thuật
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 35
3 years 5,0 - 8,0 tr.VND Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
over 9 years ago
Kế toán viên, kiểm toán viên, chuyên viên phân tích và đầu tư, hoạch định dự án
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Dong Nai
over 9 years ago
en Chuyên Viên Pháp Lý/ Nhân Viên Phòng Hành Chính Nhân Sự
Degree: Bachelor | Current level: Entry Level | Age: 32
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 9 years ago
Nhân Viên Lễ Tân - Hành Chính, Chăm Sóc Khách Hàng, Bán Hàng, Phục Vụ
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 32
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
over 9 years ago
en 3.9 Purchasing Staff/Ex-import Staff
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
4 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 9 years ago
en 8.3 HR Assitaint
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 39
8 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 9 years ago
Phó Giám đốc/Trưởng phòng kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 40
8 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
over 9 years ago
en 3.6 Supervisor
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 40
9 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
over 9 years ago
en 3.6 Internal Controller - Finance Administrator - Credit Controller - Receivable Accountant
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
4 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Dong Nai
over 9 years ago
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng/ Nhân Viên Kinh Doanh, Hành chính nhân sự
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
4 years 5,0 - 7,0 tr.VND Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
over 9 years ago
3.4 Resume
Degree: Postgraduate | Current level: Manager | Age: 42
9 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Ben Tre
over 9 years ago
Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
1 years 5,0 - 6,0 tr.VND Ba Ria-VT over 9 years ago
en 3.3 Digital Marketing Specialist
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 42
7 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 9 years ago
en 3.8 Xuất Nhập Khẩu- Logistics
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 40
10 years Negotiable Dong Nai
Ba Ria-VT
over 9 years ago
en 3.3 Vận Hành Xử Lý Bề Mặt
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 41
10 years 15,0 - 18,0 tr.VND Ba Ria-VT over 9 years ago
en Marketing staff
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
1 years 500 - 1,000 USD Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 9 years ago
en 4.5 HSE Supervisor
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 40
7 years 1,200 - 2,000 USD Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
over 9 years ago
en 3.3 Nhân Viên Vận Hành Và Bảo Trì Hệ Thống Utility
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 44
10 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Ba Ria-VT
over 9 years ago
en Trưởng Nhóm / Giám Sát
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 39
7 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 9 years ago
Secretary
Degree: Bachelor | Current level: Entry Level | Age: 40
No experience Negotiable Ba Ria-VT
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Kỹ sư viễn thông
Degree: College | Current level: Entry Level | Age: 38
No experience 1,0 - 3,0 tr.VND Tien Giang
Ba Ria-VT
Ho Chi Minh
over 9 years ago
en Waitress- /receptionist
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 42
No experience Negotiable Ba Ria-VT
Binh Thuan
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên quản lý, nhân viên giao dịch.
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 43
1 years 206 - 309 USD Ba Ria-VT
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Mechanical Engineer
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 39
2 years Negotiable Ba Ria-VT
Ho Chi Minh
over 9 years ago
en Administrative Staff
Degree: Bachelor | Current level: Entry Level | Age: 39
No experience 515 - 618 USD Binh Duong
Ba Ria-VT
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Kỹ sư xây dựng DD& CN
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 45
4 years 4,0 - 5,0 tr.VND Ba Ria-VT
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Nhận viên giao dịch - Kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 44
3 years Negotiable Ba Ria-VT
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 9 years ago
ky thuat vien tin hoc
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 39
No experience Negotiable Ba Ria-VT
Ho Chi Minh
over 9 years ago
en Medicine Representative
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 41
4 years 3,0 - 4,0 tr.VND Ba Ria-VT
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Nhân viên thanh toán quốc tế
Degree: College | Current level: Entry Level | Age: 41
No experience Negotiable Binh Duong
Ba Ria-VT
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Surveying Staff
Degree: General Universal | Current level: Entry Level | Age: 43
5 years Negotiable Ba Ria-VT
Ho Chi Minh
over 9 years ago
en Kỹ sư giàn khoan, Ky su khai thac, giam sat cong trinh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 46
4 years Negotiable Ca Mau
Ba Ria-VT
Ho Chi Minh
over 9 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10