Search resume

Search found 229 resumes at Southeast x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Điện - Tự Động
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
2 years Negotiable Ba Ria-VT
Dong Nai
Southeast
over 8 years ago
Nhân viên kỹ thuật
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 36
3 years Negotiable North Central Coast
Southeast
over 10 years ago
, Nhân viên Marketing...
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 34
2 years Negotiable Southeast over 10 years ago
nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng, nhân viên hành chính nhân sự, nhân viên thu mua
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 32
2 years Negotiable South Central Coast
Southeast
Ho Chi Minh
over 10 years ago
service Engineer
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
2 years Negotiable South Central Coast
Southeast
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Kỹ Sư Xây Dựng
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 49
15 years 8,0 - 15,0 tr.VND Ho Chi Minh
Long An
Southeast
over 10 years ago
Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Mekong Delta
Southeast
over 10 years ago
Nhân Viên Trắc Địa
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
No experience Negotiable Southeast
South Central Coast
North Central Coast
over 10 years ago
chuyên viên Phòng Kinh doanh thiết bị viễn thông
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 43
5 years 4,5 - 15,0 tr.VND Central Highlands
Southeast
Dong Nai
over 10 years ago
Chỉ huy trưởng, Quản lý dự án
Degree: Postgraduate | Current level: Experienced | Age: 42
10 years Negotiable Southeast over 10 years ago
Quản lý và Kĩ thuật hiện trường
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
3 years 6,0 - 8,0 tr.VND South Central Coast
Southeast
Mekong Delta
over 10 years ago
HỒ SƠ ỨNG TUYỂN NHÂN VIÊN
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 38
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Tay Ninh
Southeast
over 10 years ago
GIÁM SÁT BÁN HÀNG
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 38
2 years Negotiable Southeast
Mekong Delta
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Nhân Viên kĩ thuật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
No experience Negotiable Southeast over 10 years ago
chuyên viên hành chính; nhân viên quản lý điều hành;...
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
2 years 5,0 - 7,0 tr.VND Southeast
Mekong Delta
Binh Duong
over 10 years ago
nhân viên kcs, phân tích thực phẩm, qc, r&d, nuôi cấy mô thực vật
Degree: Bachelor | Current level: Entry Level | Age: 33
No experience Negotiable Southeast
Long An
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Nhân viên kĩ thuật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
1 years Negotiable Southeast
Nationwide
Ha Noi
over 10 years ago
Nhân viên kế toán
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 39
2 years Negotiable Southeast over 10 years ago
Quản Lý Kinh Doanh Vùng ( Miền Đông-HCM)
Degree: College | Current level: Manager | Age: 42
10 years Negotiable Southeast over 10 years ago
Nhân viên kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 39
3 years 5,0 - 8,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Southeast
over 10 years ago
nhan vien kinh doanh, ky su chan nuoi, thuoc thu y
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
No experience Negotiable Southeast
Mekong Delta
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Cán bộ kỹ thuật thiết kế, giám sát, quản lí dự án.
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 38
4 years Negotiable Southeast over 10 years ago
Nhân viên văn phòng, kỹ sư nông nghiệp
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
2 years Negotiable Central Highlands
Southeast
Binh Duong
over 10 years ago
Nhân viên kinh doanh
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 36
7 years Negotiable Southeast
Can Tho
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Giam đốc/Phó giám đốc Kinh Doanh Xuất nhập khẩu
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 47
12 years 1,000 - 2,000 USD Ho Chi Minh
Mekong Delta
Southeast
over 10 years ago
en Manager, director
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 41
8 years Negotiable Southeast
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Kế toán viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
1 years Negotiable Central Highlands
Southeast
over 10 years ago
kỹ sư điện công nghiệp
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
3 years 8,0 - 10,0 tr.VND Southeast
South Central Coast
North Central Coast
over 10 years ago
Kỹ sư
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
1 years Negotiable Southeast
Ho Chi Minh
Ha Noi
over 10 years ago
Nhân viên kinh doanh - Nhân viên giao nhận xuất nhập khẩu - nhân viên hàng hải
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Mekong Delta
Southeast
over 10 years ago
Nhân viên kế toán - kế toán kho
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 41
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Phu Yen
Southeast
over 10 years ago
GIÁM SÁT BÁN HÀNG - FMCG
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: -45
5 years Negotiable Southeast
Binh Duong
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Nhân viên kế toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
3 years 6,0 - 10,0 tr.VND Ha Noi
Binh Duong
Southeast
over 10 years ago
Giám Đốc Kinh Doanh Miền - Vùng
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 42
7 years Negotiable Ho Chi Minh
Mekong Delta
Southeast
over 10 years ago
Giám Đốc Kinh Doanh Miền - Vùng
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 42
7 years Negotiable Ho Chi Minh
Mekong Delta
Southeast
over 10 years ago
Nhân viên kinh doanh Nông sản và Thu mua.
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 40
4 years 5,0 - 8,0 tr.VND Long An
Mekong Delta
Southeast
over 10 years ago
Nhân viên QA, QC, Nhân viên điều hành sản xuất
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 37
3 years 4,0 - 7,0 tr.VND Ho Chi Minh
Mekong Delta
Southeast
over 10 years ago
Nhân viên QC, QA, R&D, KCS
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
1 years Negotiable Mekong Delta
Southeast
Central Highlands
over 10 years ago
Chuyên viên phát triển thị trường
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Southeast
over 10 years ago
Tổ trưởng tổ điện, tổ trưởng tổ điện đấu nối, giám sát công trình điện công nghiệp
Degree: Intermediate | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 34
3 years Negotiable Southeast over 10 years ago
nhân viên kinh doanh
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 35
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Khanh Hoa
Southeast
over 10 years ago
Kỹ Sư Cơ Điện / Nhân viên vận hành / Nhân viên Kỹ thuật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
No experience Negotiable Binh Duong
Mekong Delta
Southeast
over 10 years ago
Nhân viên kinh doanh,
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
No experience Negotiable Can Tho
Mekong Delta
Southeast
over 10 years ago
Kỹ sư công nghệ vật liệu
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 37
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Mekong Delta
Southeast
over 10 years ago
kỹ sư cầu đường Copy
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 39
6 years Negotiable Mekong Delta
Southeast
South Central Coast
over 10 years ago
Kĩ sư cầu đường
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
1 years 5,0 - 8,0 tr.VND Ho Chi Minh
Mekong Delta
Southeast
over 10 years ago
Nhân viên bảo trì,Nhân viên kinh doanh,Kỹ sư Máy Xây Dựng,Nhân viên thiết kế cơ khí
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Southeast
over 10 years ago
Chuyên Viên Định Giá, Dự Toán, Giám Sát
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 37
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Gia Lai
Southeast
over 10 years ago
Truyền thông, PR, Marketing
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 37
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Southeast
over 10 years ago
Nhân viên kĩ thuật
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 32
1 years 4,0 - 6,0 tr.VND Ho Chi Minh
Tra Vinh
Southeast
over 10 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5