Search resume

Search found 3,028 resumes at Long An x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Chỉ Huy Trưởng Công Trình
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 40
15 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Long An
8 month ago
QA/QC/R&D/Lab Technician
| Current level: Experienced | Age: 24
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Long An
over 2 years ago
Quản lý
| Current level: Manager | Age: 51
27 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Long An
over 2 years ago
Nhân Viên QC
| Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Long An
over 3 years ago
Quản lí
| Current level: Manager | Age: 26
2 years 8,0 - 12,0 tr.VND Ho Chi Minh
Long An
over 3 years ago
Operation, customer service, warehouse, logistics, training
| Current level: Manager | Age: 44
16 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Long An
over 3 years ago
Giám Đốc
| Current level: Director | Age: 37
10 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Long An
over 3 years ago
Nhân viên nhân sự
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Long An
over 8 years ago
Nhân viên nhân sự
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Long An
over 8 years ago
Nhân viên Kế toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Long An
over 8 years ago
en 7.2 Nhân Viên Hành Chánh Nhân Sự, Thư Ký, Nhân viên ngân hàng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 38
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Long An
Tien Giang
over 9 years ago
en Electrical-Automation-Project-Service Engineer -maintenance
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 38
4 years 8,0 - 15,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Long An
over 9 years ago
Kế Toán Viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Long An
over 9 years ago
Hành Chính - Nhân Sự
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 45
1 years 10,0 - 12,0 tr.VND Ho Chi Minh
Can Tho
Long An
Vinh Long
over 9 years ago
Tìm Việc Kế Toán Tổng Hợp
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 39
5 years 9,0 - 15,0 tr.VND Ho Chi Minh
Long An
over 9 years ago
Giám đốc / Trưởng phòng nhân sự
Degree: Intermediate | Current level: Manager | Age: 47
127 years 12,0 - 15,0 tr.VND Ho Chi Minh
Long An
over 9 years ago
IT Staff
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 39
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Long An
over 9 years ago
Trợ lý, Phiên dịch, Nhân sự, Quản lý kho
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 38
8 years 450 - 650 USD Ho Chi Minh
Binh Duong
Long An
over 9 years ago
Nhân viên Xuất nhập khẩu
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 33
2 years 6,0 - 8,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Long An
over 9 years ago
Kế Toán Thuế Hoặc Kế Toán Tổng Hợp
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 46
8 years 7,0 - 10,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Long An
over 9 years ago
Kế Toán Tổng Hợp
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
4 years Negotiable Ho Chi Minh
Long An
over 9 years ago
3.1 Giám đốc tài chính, Kiểm soát nội bộ
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 46
11 years 25,0 - 40,0 tr.VND Ho Chi Minh
Ha Noi
Binh Duong
Long An
Tay Ninh
over 9 years ago
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 37
7 years 800 - 1,000 USD Long An over 10 years ago
en English Teacher, Teaching Assistant
| Current level: Experienced | Age: 35
1 years 4,5 - 6,0 tr.VND Ho Chi Minh
Long An
Binh Duong
over 10 years ago
Quan ly bao duong sua chua may moc hoac Quan ly san xuat
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 49
6 years 5,0 - 6,0 tr.VND Long An
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Accountant
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 40
1 years 1,0 - 2,0 tr.VND Long An over 10 years ago
Nhân viên điện tử viễn thông
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 41
2 years Negotiable Binh Duong
Long An
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Thông dịch viên
Degree: Bachelor | Current level: Entry Level | Age: 39
No experience 2,0 - 5,0 tr.VND Binh Duong
Long An
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Quản trị mạng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 47
2 years 103 - 206 USD Binh Duong
Long An
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Kỹ sư xây dựng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 42
1 years Negotiable Long An
Can Tho
Ho Chi Minh
over 10 years ago
en Customer service
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 45
5 years 515 - 618 USD Long An
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Chief Accountant
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 45
6 years 515 - 721 USD Long An
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Accountant
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 37
3 years Negotiable Long An
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Accountant
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 41
2 years Negotiable Long An
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Environment Engineer
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 41
2 years Negotiable Binh Duong
Long An
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Kế toán viên
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 40
2 years 2,0 - 3,0 tr.VND Binh Duong
Long An
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Nhân viên kinh doanh - Nhan vien tiep thi
Degree: General Universal | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 42
7 years 3,0 - 4,0 tr.VND Long An
Lam Dong
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Lawyer
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 44
4 years 4,0 - 5,0 tr.VND Binh Duong
Long An
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Phó giám đốc
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 51
3 years 6,0 - 7,0 tr.VND Binh Duong
Long An
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Nhân viên Hành Chánh - Nhân Sự
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 40
2 years Negotiable Binh Duong
Long An
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Nhân viên
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 38
1 years Negotiable Binh Duong
Tien Giang
Long An
over 10 years ago
Environment Engineer
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 39
1 years 2,0 - 3,0 tr.VND Long An
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Kế toán viên
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 40
1 years 2,0 - 3,0 tr.VND Binh Duong
Long An
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Consumer Staff
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 41
No experience Negotiable Long An
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 10 years ago
en Engineer of Drilling Platform
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 42
No experience Negotiable Long An
Ba Ria-VT
over 10 years ago
en Real estate Agent
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 41
1 years Negotiable Long An
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Ky su cong nghe thong tin
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 41
2 years 5,0 - 10,0 tr.VND Long An
Can Tho
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Kỹ sư cơ khí - Máy động lực
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 40
1 years Negotiable Binh Duong
Long An
Ho Chi Minh
over 10 years ago
en Nhân viên thu mua
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 42
3 years 206 - 309 USD Tien Giang
Long An
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Salesman
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 42
10 years 2,0 - 4,0 tr.VND Binh Duong
Long An
Ho Chi Minh
over 10 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10