Search resume

Search found 32,891 resumes at Dong Nai x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Construction Project Manager
| Current level: Director | Age: 51
27 years 35,0 - 50,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
3 weeks ago
any
| Current level: CEO | Age: 65
41 years 3,000 - 5,000 USD Ho Chi Minh
Ha Noi
Dong Nai
1 month ago
Tố trưởng - Giám sát sản xuất
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 46
15 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
1 month ago
HRM
| Current level: Manager | Age: 36
13 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
3 month ago
Nhân viên Nhân sự Tiền lương
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 32
8 years Negotiable Dong Nai 3 month ago
TEAM LEADER FURNITURE
| Current level: Experienced | Age: 36
15 years 15,0 - 17,0 tr.VND Binh Duong
Dong Nai
4 month ago
HR Manager
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 31
9 years 14,0 - 17,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
4 month ago
Giám Đốc kinh doanh vùng( RSM)
| Current level: Director | Age: 43
15 years Negotiable Ho Chi Minh
Can Tho
Dong Nai
4 month ago
HR Manager
| Current level: Manager | Age: 36
9 years Negotiable Dong Nai 4 month ago
Nhân viên QC
| Current level: Experienced | Age: 32
No experience Negotiable Dong Nai 5 month ago
Electrical Engineer
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 36
14 years 1,200 - 1,500 USD Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
Other
6 month ago
Giám Đốc Tài Chính
| Current level: Director | Age: 42
10 years 35,0 - 50,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
6 month ago
IT
| Current level: Experienced | Age: 23
1 years 7,5 - 8,0 tr.VND Dong Nai 7 month ago
Planning Specialist/Planning
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 26
2 years Negotiable Binh Dinh
Dong Nai
8 month ago
Nhân viên Kế Hoạch Sản Xuất
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 34
5 years Negotiable Dong Nai 9 month ago
Nhân Viên R&D, QA, QC, Kiểm Nghiệm Vi Sinh, Kiểm Nghiệm Hóa Sinh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
10 month ago
Nhân viên QA/QC, R&D, Lab
| Current level: Experienced | Age: 23
No experience 6,0 - 8,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 2 years ago
en Engineer, Team Leader, Supervisor
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 33
2 years Negotiable Ba Ria-VT
Dong Nai
over 2 years ago
4.2 Kế toán trưởng
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 49
20 years 1,300 - 1,500 USD Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 2 years ago
4.2 Finance/Accounting Manager
| Current level: Manager | Age: 44
20 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 2 years ago
Human Resources
| Current level: Experienced | Age: 26
3 years 14,0 - 17,0 tr.VND Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Dong Nai
over 2 years ago
Internal audit / Finance Analyst / Management Accountant
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 30
8 years 18,000 - 2,500 USD Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 2 years ago
Finance Manager
| Current level: Manager | Age: 42
15 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Long An
over 2 years ago
Nhân viên Pháp lý
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
1 years over 8,000,000 USD Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 2 years ago
Quản lý
Degree: Intermediate | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 29
3 years over 12,0 tr.VND Dong Nai over 2 years ago
NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 35
7 years over 1,500 USD Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 2 years ago
ADMIN & HR,PRODUCTION OR MARKETING MANAGER, ASSISTANT FOR DIRECTOR
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 43
12 years over 1,000 USD Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 3 years ago
3.9 C&B/ HR/ Assistant HR Manager
| Current level: Experienced | Age: 30
7 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 3 years ago
Chỉ huy trưởng cầu đường, tư vấn giám sát
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 36
10 years over 800 USD Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 3 years ago
QA/QC, Nhân viên phòng thí nghiệm, Nhân viên Iso...
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
No experience over 300 USD Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 3 years ago
Nhân viên
| Current level: Experienced | Age: 24
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 3 years ago
4.9 Chief Financial Officer (CFO)/ Finance Manager/ Chief Accountant
Degree: Postgraduate | Current level: Manager | Age: 41
15 years 2,300 - 2,800 USD Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 3 years ago
chuyên viên R&D
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 26
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 3 years ago
4.1 Máy và Qúa trình thiết bị công nghệ hóa học - Thực phẩm
| Current level: Experienced | Age: 28
2 years 7,0 - 10,0 tr.VND Ho Chi Minh
DakLak
Dong Nai
over 3 years ago
Nhân viên
| Current level: Experienced | Age: 28
1 years 7,0 - 10,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 3 years ago
Nhân viên xuất nhập khẩu
| Current level: Experienced | Age: 28
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 3 years ago
Service engineer
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 36
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 3 years ago
Assistant Trade Marketing Manager
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 26
1 years 800 - 1,200 USD Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 3 years ago
MERCHANDISER, KẾ HOẠCH, KINH DOANH, VĂN PHÒNG
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 33
9 years Negotiable Dong Nai over 3 years ago
Nhân viên Lập trình CNC
| Current level: Experienced | Age: 24
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 3 years ago
Nhân viên kỹ thuật
| Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 3 years ago
Kỹ sư Giám sát Xây dựng
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 26
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Dong Nai
over 3 years ago
IT Hardware/Networking, Hepldesk
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 29
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 3 years ago
4.3 Kế Toán tổng Hợp
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
6 years 12,0 - 14,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 3 years ago
Trưởng phòng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 34
9 years over 1,500 USD Ba Ria-VT
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 3 years ago
Kế toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
5 years 10,0 - 12,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 3 years ago
HSE Manager
| Current level: Manager | Age: 51
23 years 2,500 - 3,000 USD Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 3 years ago
Import - Export Satff
| Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Dong Nai over 3 years ago
quản lý
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 31
7 years Negotiable Binh Duong
Dong Nai
over 3 years ago
Engineer ( Infrastructure : Traffic - Rain + Waste Water - Leveling systems)
| Current level: Experienced | Age: 29
4 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 3 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10