Search resume

Search found 164 resumes at South Central Coast x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Giám sát Kinh doanh
| Current level: Vice Director | Age: 35
11 years Negotiable Khanh Hoa
South Central Coast
over 3 years ago
Quan Ly Ban Hang Khu Vực Mien Trung
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 43
5 years Negotiable Da Nang
North Central Coast
South Central Coast
over 9 years ago
Nhân viên kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 31
No experience Negotiable Da Nang
South Central Coast
over 9 years ago
Kỹ sư điện
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
No experience 3,0 - 5,0 tr.VND
Mekong Delta
South Central Coast
over 9 years ago
Kỷ thuật viên quản lý chất lượng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
3 years 5,0 - 7,0 tr.VND Ha Noi
Ha Tinh
Thanh Hoa
South Central Coast
over 9 years ago
Nhân viên xây dựng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 31
No experience Negotiable Da Nang
T. Thien Hue
Quang Binh
Quang Nam
Quang Ngai
Quang Tri
Mekong Delta
South Central Coast
over 9 years ago
Nhân viên dự toán,giám sát công trình, kỹ thuật viên xây dựng cầu đường
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 31
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Da Nang
Quang Binh
Quang Nam
Quang Ngai
Mekong Delta
South Central Coast
over 9 years ago
Kỹ thuật điện tử viễn thông
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 35
3 years 5,0 - 7,0 tr.VND Da Nang
Quang Nam
Quang Ngai
Nationwide
South Central Coast
over 9 years ago
Nhân viên lái xe
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 41
No experience Negotiable Ha Noi
Hai Duong
Hoa Binh
Quang Ninh
Nationwide

Mekong Delta
South Central Coast
over 9 years ago
Kỹ sư giám sát thi công
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 32
2 years 5,0 - 7,0 tr.VND Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Dinh
Mekong Delta
South Central Coast
over 9 years ago
Kỹ thuật viên - kỹ sư
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
4 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Ha Tinh
Nghe An

South Central Coast
over 9 years ago
Nhân viên kỹ thuật
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 35
4 years Negotiable Ha Noi
South Central Coast
over 9 years ago
Kỹ sư xây dựng cầu đường
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 39
No experience Negotiable Overseas
Mekong Delta
South Central Coast
over 9 years ago
Kỹ sư xây dựng cầu, đường
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Ba Ria-VT
Dong Nai
Long An
Quang Ngai
Tay Ninh
Tien Giang
Mekong Delta
South Central Coast
over 9 years ago
Nhân viên kỹ thuật
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 31
No experience 5,0 - 7,0 tr.VND Ha Noi
Da Nang
Ba Ria-VT
Ha Tinh
Nghe An
Quang Binh
Nationwide

Mekong Delta
South Central Coast
over 9 years ago
Nhân viên văn phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
2 years Negotiable Ho Chi Minh
South Central Coast
over 9 years ago
Nhân viên kỹ thuật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
No experience over 7,1 tr.VND Da Nang
T. Thien Hue
Ha Nam
Ha Tinh
Nghe An
Quang Binh
Quang Nam
Quang Ngai
Quang Tri
South Central Coast
over 9 years ago
Kỹ sư xây dựng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
No experience Negotiable Da Nang
Quang Nam
Quang Ngai
South Central Coast
over 9 years ago
Lái xe bằng D
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 41
No experience Negotiable Ha Noi
Hoa Binh
Quang Ninh
Nationwide

Mekong Delta
South Central Coast
over 9 years ago
Nhân viên kỹ thuật
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 33
No experience 3,0 - 5,0 tr.VND Da Nang
Mekong Delta
South Central Coast
over 9 years ago
Kỹ sư xây dựng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 30
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Ba Ria-VT
Binh Thuan
Dong Nai
Khanh Hoa
Ninh Thuan
Mekong Delta
South Central Coast
over 9 years ago
Giám đốc chi nhánh kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 42
No experience Negotiable Da Nang
Khanh Hoa
South Central Coast
over 9 years ago
Nhân viên kinh doanh
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 36
3 years Negotiable Ho Chi Minh
South Central Coast
over 9 years ago
Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
1 years over 7,1 tr.VND Ha Noi
Ho Chi Minh
Can Tho
Bac Lieu
Mekong Delta
South Central Coast
over 9 years ago
nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng, nhân viên hành chính nhân sự, nhân viên thu mua
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 32
2 years Negotiable South Central Coast
Southeast
Ho Chi Minh
over 10 years ago
service Engineer
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
2 years Negotiable South Central Coast
Southeast
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Nhân Viên Trắc Địa
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
No experience Negotiable Southeast
South Central Coast
North Central Coast
over 10 years ago
Kỹ Sư Xây Dựng DD & CN
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 38
3 years 8,0 - 12,0 tr.VND Ho Chi Minh
Quang Ngai
South Central Coast
over 10 years ago
CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY, KHUÔN CẮT DẬP
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 48
11 years 7,0 - 10,0 tr.VND South Central Coast
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Nhân viên: xây dựng dân dụng và công nghiệp
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 35
3 years Negotiable South Central Coast over 10 years ago
Quản lý và Kĩ thuật hiện trường
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
3 years 6,0 - 8,0 tr.VND South Central Coast
Southeast
Mekong Delta
over 10 years ago
Bán Hàng - Giám Sát Bán Hàng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 37
6 years 7,0 - 15,0 tr.VND South Central Coast
Quang Nam
over 10 years ago
Nhân viên Môi trường
Degree: Bachelor | Current level: Entry Level | Age: 33
No experience Negotiable South Central Coast
Binh Duong
Dong Nai
over 10 years ago
Nhân viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
2 years Negotiable South Central Coast
Khanh Hoa
Binh Dinh
over 10 years ago
Chuyen nganh NTTS, Nhan vien phong thi nghiem, QC, QA.
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
2 years Negotiable North Central Coast
South Central Coast
Mekong Delta
over 10 years ago
kỹ sư điện công nghiệp
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
3 years 8,0 - 10,0 tr.VND Southeast
South Central Coast
North Central Coast
over 10 years ago
Đại lý cho các công ty khảo sát thị trường khu vực
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 42
8 years Negotiable South Central Coast
Khanh Hoa
over 10 years ago
Kỹ sư nông học/ bác sỹ thú y/nhân viên kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
No experience 4,0 - 6,0 tr.VND Binh Dinh
Binh Duong
South Central Coast
over 10 years ago
Quản lý kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 36
4 years Negotiable Binh Dinh
Khanh Hoa
South Central Coast
over 10 years ago
Trưởng phòng kinh doanh marketing
Degree: Postgraduate | Current level: Manager | Age: 38
9 years 900 - 2,900 USD Ha Noi
Ho Chi Minh
South Central Coast
over 10 years ago
kỹ sư cầu đường Copy
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 39
6 years Negotiable Mekong Delta
Southeast
South Central Coast
over 10 years ago
en Assistant Manager/Marketing/NGOs
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
3 years 5,0 - 7,0 tr.VND Ho Chi Minh
Khanh Hoa
South Central Coast
over 10 years ago
KY SU XAY DUNG - CAN BO KY THUAT
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
South Central Coast
over 10 years ago
kỹ sư Điện
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
No experience Negotiable DakLak
Da Nang
South Central Coast
over 10 years ago
Nhân viên PTN, Nhân viên kiểm tra chất lượng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
No experience 4,0 - 6,0 tr.VND Southeast
South Central Coast
Central Highlands
over 10 years ago
Giám đốc Kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 46
12 years Negotiable Da Nang
South Central Coast
North Central Coast
over 10 years ago
Pháp lý- Luật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 40
8 years Negotiable Da Nang
South Central Coast
Central Highlands
over 10 years ago
Nhân Viên KCS
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 37
2 years Negotiable Southeast
South Central Coast
Central Highlands
over 10 years ago
Giám sát bán hàng
Degree: Others | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 37
5 years Negotiable Phu Yen
Khanh Hoa
South Central Coast
over 10 years ago
en Financial Controller
Degree: Postgraduate | Current level: Entry Level | Age: 35
1 years Negotiable South Central Coast
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 10 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4