Search resume

Search found 164 resumes at South Central Coast x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Giám sát Kinh doanh
| Current level: Vice Director | Age: 36
11 years Negotiable Khanh Hoa
South Central Coast
over 3 years ago
Quan Ly Ban Hang Khu Vực Mien Trung
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 44
5 years Negotiable Da Nang
North Central Coast
South Central Coast
over 9 years ago
Nhân viên kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 32
No experience Negotiable Da Nang
South Central Coast
over 10 years ago
Kỹ sư điện
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
No experience 3,0 - 5,0 tr.VND
Mekong Delta
South Central Coast
over 10 years ago
Kỷ thuật viên quản lý chất lượng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
3 years 5,0 - 7,0 tr.VND Ha Noi
Ha Tinh
Thanh Hoa
South Central Coast
over 10 years ago
Nhân viên xây dựng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 32
No experience Negotiable Da Nang
T. Thien Hue
Quang Binh
Quang Nam
Quang Ngai
Quang Tri
Mekong Delta
South Central Coast
over 10 years ago
Nhân viên dự toán,giám sát công trình, kỹ thuật viên xây dựng cầu đường
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 32
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Da Nang
Quang Binh
Quang Nam
Quang Ngai
Mekong Delta
South Central Coast
over 10 years ago
Kỹ thuật điện tử viễn thông
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 36
3 years 5,0 - 7,0 tr.VND Da Nang
Quang Nam
Quang Ngai
Nationwide
South Central Coast
over 10 years ago
Nhân viên lái xe
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 42
No experience Negotiable Ha Noi
Hai Duong
Hoa Binh
Quang Ninh
Nationwide

Mekong Delta
South Central Coast
over 10 years ago
Kỹ sư giám sát thi công
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 33
2 years 5,0 - 7,0 tr.VND Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Dinh
Mekong Delta
South Central Coast
over 10 years ago
Kỹ thuật viên - kỹ sư
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
4 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Ha Tinh
Nghe An

South Central Coast
over 10 years ago
Nhân viên kỹ thuật
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 36
4 years Negotiable Ha Noi
South Central Coast
over 10 years ago
Kỹ sư xây dựng cầu đường
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 40
No experience Negotiable Overseas
Mekong Delta
South Central Coast
over 10 years ago
Kỹ sư xây dựng cầu, đường
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Ba Ria-VT
Dong Nai
Long An
Quang Ngai
Tay Ninh
Tien Giang
Mekong Delta
South Central Coast
over 10 years ago
Nhân viên kỹ thuật
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 32
No experience 5,0 - 7,0 tr.VND Ha Noi
Da Nang
Ba Ria-VT
Ha Tinh
Nghe An
Quang Binh
Nationwide

Mekong Delta
South Central Coast
over 10 years ago
Nhân viên văn phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
2 years Negotiable Ho Chi Minh
South Central Coast
over 10 years ago
Nhân viên kỹ thuật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
No experience over 7,1 tr.VND Da Nang
T. Thien Hue
Ha Nam
Ha Tinh
Nghe An
Quang Binh
Quang Nam
Quang Ngai
Quang Tri
South Central Coast
over 10 years ago
Kỹ sư xây dựng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
No experience Negotiable Da Nang
Quang Nam
Quang Ngai
South Central Coast
over 10 years ago
Lái xe bằng D
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 42
No experience Negotiable Ha Noi
Hoa Binh
Quang Ninh
Nationwide

Mekong Delta
South Central Coast
over 10 years ago
Nhân viên kỹ thuật
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 34
No experience 3,0 - 5,0 tr.VND Da Nang
Mekong Delta
South Central Coast
over 10 years ago
Kỹ sư xây dựng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 31
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Ba Ria-VT
Binh Thuan
Dong Nai
Khanh Hoa
Ninh Thuan
Mekong Delta
South Central Coast
over 10 years ago
Giám đốc chi nhánh kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 43
No experience Negotiable Da Nang
Khanh Hoa
South Central Coast
over 10 years ago
Nhân viên kinh doanh
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 37
3 years Negotiable Ho Chi Minh
South Central Coast
over 10 years ago
Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
1 years over 7,1 tr.VND Ha Noi
Ho Chi Minh
Can Tho
Bac Lieu
Mekong Delta
South Central Coast
over 10 years ago
nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng, nhân viên hành chính nhân sự, nhân viên thu mua
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 33
2 years Negotiable South Central Coast
Southeast
Ho Chi Minh
over 10 years ago
service Engineer
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 37
2 years Negotiable South Central Coast
Southeast
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Nhân Viên Trắc Địa
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
No experience Negotiable Southeast
South Central Coast
North Central Coast
over 10 years ago
Kỹ Sư Xây Dựng DD & CN
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 39
3 years 8,0 - 12,0 tr.VND Ho Chi Minh
Quang Ngai
South Central Coast
over 10 years ago
CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY, KHUÔN CẮT DẬP
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 49
11 years 7,0 - 10,0 tr.VND South Central Coast
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Nhân viên: xây dựng dân dụng và công nghiệp
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 36
3 years Negotiable South Central Coast over 10 years ago
Quản lý và Kĩ thuật hiện trường
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
3 years 6,0 - 8,0 tr.VND South Central Coast
Southeast
Mekong Delta
over 10 years ago
Bán Hàng - Giám Sát Bán Hàng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 38
6 years 7,0 - 15,0 tr.VND South Central Coast
Quang Nam
over 10 years ago
Nhân viên Môi trường
Degree: Bachelor | Current level: Entry Level | Age: 34
No experience Negotiable South Central Coast
Binh Duong
Dong Nai
over 10 years ago
Nhân viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 37
2 years Negotiable South Central Coast
Khanh Hoa
Binh Dinh
over 10 years ago
Chuyen nganh NTTS, Nhan vien phong thi nghiem, QC, QA.
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
2 years Negotiable North Central Coast
South Central Coast
Mekong Delta
over 10 years ago
kỹ sư điện công nghiệp
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 37
3 years 8,0 - 10,0 tr.VND Southeast
South Central Coast
North Central Coast
over 10 years ago
Đại lý cho các công ty khảo sát thị trường khu vực
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 43
8 years Negotiable South Central Coast
Khanh Hoa
over 10 years ago
Kỹ sư nông học/ bác sỹ thú y/nhân viên kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
No experience 4,0 - 6,0 tr.VND Binh Dinh
Binh Duong
South Central Coast
over 10 years ago
Quản lý kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 37
4 years Negotiable Binh Dinh
Khanh Hoa
South Central Coast
over 10 years ago
Trưởng phòng kinh doanh marketing
Degree: Postgraduate | Current level: Manager | Age: 39
9 years 900 - 2,900 USD Ha Noi
Ho Chi Minh
South Central Coast
over 10 years ago
kỹ sư cầu đường Copy
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 40
6 years Negotiable Mekong Delta
Southeast
South Central Coast
over 10 years ago
en Assistant Manager/Marketing/NGOs
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
3 years 5,0 - 7,0 tr.VND Ho Chi Minh
Khanh Hoa
South Central Coast
over 10 years ago
KY SU XAY DUNG - CAN BO KY THUAT
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
South Central Coast
over 10 years ago
kỹ sư Điện
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
No experience Negotiable DakLak
Da Nang
South Central Coast
over 10 years ago
Nhân viên PTN, Nhân viên kiểm tra chất lượng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 34
No experience 4,0 - 6,0 tr.VND Southeast
South Central Coast
Central Highlands
over 10 years ago
Giám đốc Kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 47
12 years Negotiable Da Nang
South Central Coast
North Central Coast
over 10 years ago
Pháp lý- Luật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 41
8 years Negotiable Da Nang
South Central Coast
Central Highlands
over 10 years ago
Nhân Viên KCS
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 38
2 years Negotiable Southeast
South Central Coast
Central Highlands
over 10 years ago
Giám sát bán hàng
Degree: Others | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 38
5 years Negotiable Phu Yen
Khanh Hoa
South Central Coast
over 10 years ago
en Financial Controller
Degree: Postgraduate | Current level: Entry Level | Age: 36
1 years Negotiable South Central Coast
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 10 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4