Search resume

Search found 958 resumes at Dong Thap x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Thiet Ke Do Hoa, Tin Hoc Quan Li
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 33
110 years 4,0 - 5,0 tr.VND An Giang
Dong Thap
over 8 years ago
Kế Toán Viên, Nhân Viên Văn Phòng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 35
3 years 4,0 - 6,0 tr.VND Dong Thap
Vinh Long
over 8 years ago
6.5 Chăm Sóc Khách Hàng, Giám Sát Tổ Chức Sự Kiện ...
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 39
7 years 4,0 - 5,0 tr.VND Ho Chi Minh
Da Nang
Dong Thap
over 9 years ago
Maintenance Worker
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 42
3 years 2,0 - 3,0 tr.VND Binh Duong
Dong Thap
Ho Chi Minh
over 9 years ago
GIAM SAT MAI VU
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 44
4 years Negotiable Kien Giang
An Giang
Dong Thap
over 9 years ago
Kỹ sư chế tạo máy
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 48
6 years Negotiable Can Tho
Dong Thap
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Chief Accountant
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 48
5 years 618 - 1,030 USD Dong Thap
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Teacher
Degree: Postgraduate | Current level: Entry Level | Age: 44
6 years Negotiable An Giang
Can Tho
Dong Thap
over 9 years ago
Nhan vien co khi
Degree: General Universal | Current level: Entry Level | Age: 38
No experience Negotiable Can Tho
Dong Thap
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Administrative Staff
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 39
1 years Negotiable Dong Thap over 9 years ago
Quản trị mạng
Degree: Others | Current level: Experienced | Age: 40
3 years 2,0 - 5,0 tr.VND Long An
Dong Thap
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Programmer
| Current level: Experienced | Age: 38
No experience 2,0 - 6,0 tr.VND Dong Thap
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Bào chế thuốc ,nhân viên thủ kho ,trình dươc viên.
Degree: Intermediate | Current level: Entry Level | Age: 39
No experience 2,0 - 3,0 tr.VND An Giang
Dong Thap
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Kế toán viên
Degree: College | Current level: Entry Level | Age: 38
No experience Negotiable Dong Thap
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Quảng cáo
Degree: General Universal | Current level: Entry Level | Age: 44
1 years 1,0 - 4,0 tr.VND An Giang
Can Tho
Dong Thap
over 9 years ago
en Nhân viên hành chánh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 43
3 years 1,0 - 2,0 tr.VND An Giang
Can Tho
Dong Thap
over 9 years ago
Executive Secretary
Degree: College | Current level: Manager | Age: 45
7 years Negotiable Dong Thap
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Agriculture Engineer
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 43
No experience 8,0 - 9,0 tr.VND Soc Trang
Can Tho
Dong Thap
over 9 years ago
KỸ THUẬT CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 38
1 years 2,0 - 3,0 tr.VND Dong Thap
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Nhân viên quan hệ khách hàng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 44
No experience Negotiable Dong Thap
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Accountant
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 42
4 years 2,0 - 3,0 tr.VND Can Tho
Dong Thap
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Nhân vien kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Entry Level | Age: 39
No experience 3,0 - 4,0 tr.VND An Giang
Can Tho
Dong Thap
over 9 years ago
Programmer
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 44
1 years Negotiable Dong Thap
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Nhân viên kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 46
7 years Negotiable An Giang
Can Tho
Dong Thap
over 9 years ago
en Tele-Electronic Staff
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 40
No experience Negotiable Can Tho
Vinh Long
Dong Thap
over 9 years ago
Chief Accountant
Degree: College | Current level: Entry Level | Age: 41
No experience Negotiable Dong Thap over 9 years ago
Nhân viên kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Entry Level | Age: 40
No experience 2,0 - 4,0 tr.VND Dong Thap
Ho Chi Minh
over 9 years ago
en Nhan vien ky thuat
Degree: Intermediate | Current level: Entry Level | Age: 38
No experience Negotiable Binh Duong
Dong Thap
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Truong phong kinh doanh kenh giao duc
Degree: College | Current level: Manager | Age: 42
7 years Negotiable Dong Thap
DakLak
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Financial Consultant
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 41
2 years 206 - 1,030 USD An Giang
Can Tho
Dong Thap
over 9 years ago
Accountant
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 42
3 years 3,0 - 4,0 tr.VND Other
Dong Thap
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Telecommunications Engineer
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 48
9 years 5,0 - 6,0 tr.VND Dong Thap
Ba Ria-VT
Dong Nai
over 9 years ago
Food Industrial Engineer
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 48
6 years Negotiable Tien Giang
Dong Thap
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Nhân viên kinh doanh-nhan vien cham soc khach hang
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 42
1 years Negotiable Dong Thap
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Kế toán viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 42
No experience 2,0 - 7,0 tr.VND An Giang
Can Tho
Dong Thap
over 9 years ago
Human Resource Manager
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: -30
10 years Negotiable Can Tho
Dong Thap
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Medicine Representative
Degree: Others | Current level: Experienced | Age: 39
1 years Negotiable Can Tho
Dong Thap
over 9 years ago
Waiter/Waitress
Degree: General Universal | Current level: Entry Level | Age: 34
No experience 2,0 - 3,0 tr.VND Dong Thap
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Food Industrial Engineer
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 40
No experience Negotiable Ben Tre
Can Tho
Dong Thap
over 9 years ago
Nhan vien ky thuat
Degree: College | Current level: Entry Level | Age: 40
1 years 1,0 - 3,0 tr.VND Can Tho
Dong Thap
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Trợ lý
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 39
1 years 2,0 - 3,0 tr.VND Binh Duong
Dong Thap
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Kế toán viên
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 44
2 years Negotiable An Giang
Can Tho
Dong Thap
over 9 years ago
Trưởng bộ phận kinh doanh sản phẩm mới
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 51
9 years 7,0 - 8,0 tr.VND An Giang
Can Tho
Dong Thap
over 9 years ago
Giám sát kinh doanh
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 41
2 years Negotiable An Giang
Vinh Long
Dong Thap
over 9 years ago
Agriculture Engineer
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 42
2 years Negotiable An Giang
Can Tho
Dong Thap
over 9 years ago
Medicine Representative
Degree: Intermediate | Current level: Entry Level | Age: 41
No experience 3,0 - 4,0 tr.VND Binh Duong
Dong Thap
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Kỹ sư môi trường
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 39
No experience 2,0 - 3,0 tr.VND An Giang
Dong Thap
over 9 years ago
Human Resource Staff
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 42
2 years Negotiable An Giang
Dong Thap
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Trung cấp sư môi trường
Degree: Intermediate | Current level: Entry Level | Age: 37
No experience 1,0 - 2,0 tr.VND Ben Tre
Vinh Long
Dong Thap
over 9 years ago
Salesman
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 49
6 years 5,0 - 6,0 tr.VND An Giang
Vinh Long
Dong Thap
over 9 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10