Search job results: 10 jobs

Filter results

 1. Refinements

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO
 2. Job by locations

  1. Ho Chi Minh 7
 3. Job by industries

  1. Real Estate 6
  2. Food & Beverage (F&B) 2
  3. Sales / Business Development 1
  4. Maintenance 1
 4. Job level

  1. Experienced 7
  2. Manager 3
 5. Skill tags

  1. chuyên viên pháp lý 1
  2. marketing 1
  3. nhân viên hành chính 1
  4. nhân viên kỹ thuật 1
  5. nhân viên thiết kế 1
 6. Salary range

  1. Negotiable 7
  2. 0-500 USD 3