Search job results: 2 jobs

Filter results

 1. Refinements

  Restaurant / Hotel CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE - CHI NHÁNH MIỀN NAM
 2. Job by locations

  1. Ho Chi Minh 1
  2. Dong Nai 1
 3. Job by industries

  1. Customer Service 2
  2. Food & Beverage (F&B) 2
  3. Restaurant / Hotel 2
 4. Job level

  1. Student / Internship 2
 5. Skill tags

  1. giao tiếp 2
  2. khách hàng 2
  3. nhà hàng 2
  4. phục vụ 2
  5. tư vấn 2
 6. Salary range

  1. 500-1000 USD 2