Search job results: 2 jobs

Filter results

 1. Refinements

  Experienced CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE - CHI NHÁNH MIỀN NAM
 2. Job by locations

  1. Ho Chi Minh 2
 3. Job by industries

  1. Food & Beverage (F&B) 1
  2. Quality Control (QA/QC) 1
  3. Electrical / Electronics 1
  4. Food Tech / Nutritionist 1
  5. Maintenance 1
 4. Job level

  1. Experienced 2
 5. Skill tags

  1. bảo trì 1
  2. nhân viên bảo trì 1
  3. qa 1
  4. qc 1
  5. quản lý chất lượng 1
 6. Salary range

  1. Negotiable 2