Search job results: 1 jobs

Filter results

 1. Refinements

  Communication Entry Level / Internship
 2. Job by locations

  1. Ha Noi 1
  2. Ho Chi Minh 1
 3. Job by industries

  1. Marketing 1
  2. Entry Level / Internship 1
 4. Job level

  1. Entry Level 1
 5. Top companies

  1. CÔNG TY TNHH MTV NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TITA 1
 6. Skill tags

  1. Communication 1
  2. Kỹ năng giao tiếp 1
  3. Kỹ năng phỏng vấn 1
 7. Salary range

  1. Negotiable 1