Nhân viên Phát triển Nhượng quyền

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN FRANCHISING

Recruitment Information

 1. Work location: Ho Chi Minh
 2. Industry: Law / Legal Services , Food & Beverage (F&B)
 3. Job level: Experienced
 4. Job type: Permanent
 5. Gender: Female
 6. Salary: Negotiable

 

Job description

1.Tóm tắt công việc:

 • Thực hiện các công việc hành chính của phòng Phát triển Kinh doanh (bao gồm nhượngquyền và mặt bằng)
 • Soạn thảo, theo dõi và lưu trữ các loại hợp đồng của phòng Phát triển Kinh doanh

2. Nhiệm vụ chính:

 • Tiếp điện thoại, xử lý thông tin cuộc gọi đến phòng Phát triển Kinh doanh
 • Quản lý theo dõi, sắp xếp tài liệu, hồ sơ, lưu trữ văn bản giấy tờ của phòng Phát triển Kinh doanh.
 • Hỗ trợ nhân viên khu vực: Soạn thảo hợp đồng, theo dõi hợp đồng, tái ký hợp đồng, phụ lục hợp đồng.
 • Theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh, cập nhật toàn bộ doanh thu, tiến độ thực hiện.
 • Thực hiện các công việc hành chính văn phòng khác của phòng.
 • Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp

Job Requirement

Yêu cầu về trình độ:

 • Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Luật

Yều cầu về kinh nghiệm

 • Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty chuỗi F&B, Bán lẻ, Bất động sản.

Yêu cầu về kỹ năng

 • Thao tác tốt word, excel..(để hỗ trợ công tác làm hợp đồng, soạn văn bản, công văn....)
 • Khả năng lưu trữ, sắp xếp hồ sơ chứng từ.
 • Khả năng hiểu biết về soạn thảo hợp đồng.

Required Job Skills

word