Trợ Lý Giám Đốc

Findjobs.vn 's Clients

Recruitment Information

 1. Work location: Ho Chi Minh
 2. Industry: Administrative / Clerical
 3. Job level: Experienced
 4. Job type: Permanent
 5. Salary: Negotiable

 

Job description

 • Liên hệ, làm việc trực tiếp với đối tác, khách hàng dưới sự điều động hoặc ủy quyền của Ban GĐ.
 • Kết hợp thực hiện, đốc thúc và giám sát các phòng ban liên quan trong các công việc Marketing,…
 •  Tiếp nhận, phản hồi các thông tin từ BGĐ tới các phòng ban và ngược lại.
 • Soạn thảo và đốc thúc việc ký kết Hợp đồng hợp tác Dự án với các đối tác; Biên bản họp, Công văn, Tờ trình, Báo cáo, Quyết định...
 • Sắp xếp và nhắc nhở lịch làm việc, công việc tồn cần giải quyết với Ban GĐ.
 • Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, công văn, các văn bản, chứng từ, từ các Bộ phận trong Công ty và các đơn vị ngoài Công ty chuyển đến trước khi trình ký Ban TGĐ.
 • Tổng hợp, đánh giá và báo cáo tới Ban TGĐ từ các báo cáo của các bộ phận, theo ngày, tuần, tháng, quý, năm.
 • Đề xuất, tham mưu các ý kiến nhằm thúc đẩy hoạt động, doanh thu của Công ty.
 • Các công việc phát sinh khác do Ban TGĐ giao phó.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên
 •  Anh văn lưu loát 
 • Kĩ năng văn phòng: thành thạo Word, Excel, PowerPoint và các kĩ năng văn phòng khác
 • Có khả năng dịch thuật song ngữ Anh Việt
 • Có trách nhiệm, nhanh nhẹn, có kĩ năng đàm phán
 • Thực hiện tốt các nhiệm vụ Ban quản trị giao

Required Job Skills

thư ký trợ lý trợ lý giám đốc tin học quản lý đàm phán giao tiếp trách nhiệm

Other Information

 • Mức lương thỏa thuận: (Từ 10 triệu )
 • Có cơ hội để tìm hiểu phương pháp làm việc chuyên nghiệp.
 • Có thể cải thiện khả năng quản lý thông qua các dự án của công ty.
 • Thời gian làm việc: 8h/1 ngày :  Từ T2 đến T7.