Tìm hồ sơ

Tìm thấy 1 hồ sơ ngành nghề Da Giày x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Designer
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Đồng Nai hơn 3 năm qua