Tìm hồ sơ

Tìm thấy 32,890 hồ sơ tại Đồng Nai x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
HRM
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
13 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
1 tháng qua
Nhân viên Nhân sự Tiền lương
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
8 năm Thương lượng Đồng Nai 1 tháng qua
Construction Project Manager
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 51
27 năm 35 - 50 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
1 tháng qua
TEAM LEADER FURNITURE
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
15 năm 15 - 17 tr.VND Bình Dương
Đồng Nai
1 tháng qua
HR Manager
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
9 năm 14 - 17 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
1 tháng qua
Giám Đốc kinh doanh vùng( RSM)
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 43
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Đồng Nai
2 tháng qua
HR Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
9 năm Thương lượng Đồng Nai 2 tháng qua
Nhân viên QC
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đồng Nai 3 tháng qua
Electrical Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
14 năm 1,200 - 1,500 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
Khác
3 tháng qua
Giám Đốc Tài Chính
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 42
10 năm 35 - 50 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
4 tháng qua
IT
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 23
1 năm 7,5 - 8 tr.VND Đồng Nai 4 tháng qua
Planning Specialist/Planning
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 26
2 năm Thương lượng Bình Định
Đồng Nai
6 tháng qua
any
| Cấp bậc hiện tại: Tổng giám đốc | Tuổi: 65
41 năm 300 - 500 USD Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
6 tháng qua
Nhân viên Kế Hoạch Sản Xuất
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Đồng Nai 7 tháng qua
Nhân Viên R&D, QA, QC, Kiểm Nghiệm Vi Sinh, Kiểm Nghiệm Hóa Sinh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
8 tháng qua
Nhân viên QA/QC, R&D, Lab
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm 6 - 8 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 1 năm qua
en Engineer, Team Leader, Supervisor
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
2 năm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
4.2 Kế toán trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 49
20 năm 1,300 - 1,500 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
4.2 Finance/Accounting Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 44
20 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
Human Resources
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
3 năm 14 - 17 tr.VND Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
Internal audit / Finance Analyst / Management Accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 30
8 năm 1800 - 2,500 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
Finance Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Long An
hơn 2 năm qua
Nhân viên Pháp lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
1 năm trên 80000 USD Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 2 năm qua
Quản lý
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
3 năm trên 12 tr.VND Đồng Nai hơn 2 năm qua
NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
7 năm trên 1,500 USD Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 2 năm qua
ADMIN & HR,PRODUCTION OR MARKETING MANAGER, ASSISTANT FOR DIRECTOR
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
12 năm trên 100 USD Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 2 năm qua
3.9 C&B/ HR/ Assistant HR Manager
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
Chỉ huy trưởng cầu đường, tư vấn giám sát
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
10 năm trên 800 USD Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 2 năm qua
QA/QC, Nhân viên phòng thí nghiệm, Nhân viên Iso...
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm trên 300 USD Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 3 năm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
4.9 Chief Financial Officer (CFO)/ Finance Manager/ Chief Accountant
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
15 năm 2,300 - 2,800 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
chuyên viên R&D
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
4.1 Máy và Qúa trình thiết bị công nghệ hóa học - Thực phẩm
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm 7 - 10 tr.VND Hồ Chí Minh
Dak Lak
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm 7 - 10 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Nhân viên xuất nhập khẩu
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Service engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Assistant Trade Marketing Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 26
1 năm 800 - 1,200 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
MERCHANDISER, KẾ HOẠCH, KINH DOANH, VĂN PHÒNG
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
9 năm Thương lượng Đồng Nai hơn 3 năm qua
Nhân viên Lập trình CNC
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Nhân viên kỹ thuật
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Kỹ sư Giám sát Xây dựng
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 26
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
IT Hardware/Networking, Hepldesk
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
4.3 Kế Toán tổng Hợp
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
6 năm 12 - 14 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Trưởng phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
9 năm trên 1,500 USD Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 3 năm qua
Kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm 10 - 12 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
HSE Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 51
23 năm 2,500 - 300 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Import - Export Satff
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Đồng Nai hơn 3 năm qua
quản lý
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
7 năm Thương lượng Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Engineer ( Infrastructure : Traffic - Rain + Waste Water - Leveling systems)
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Chuyên viên kỹ thuật gia súc
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
7 năm trên 20 tr.VND Đồng Nai
Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
hơn 3 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10