Tìm hồ sơ

Tìm thấy 55,638 hồ sơ tại Bình Dương x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Nhân viên R&D, nhân viên QA/QC/KCS
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Hôm nay
Thực tập sinh
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 21
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
1 tuần qua
GIÁM SÁT KINH DOANH/THU MUA
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
3 tuần qua
HRM
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
13 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
1 tháng qua
Mechanical; Technical; Project; Factory; Manufacture
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
14 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
1 tháng qua
Mechanical, Engineer, Project, Manager, Director, Design,
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
14 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
1 tháng qua
Construction Project Manager
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 51
27 năm 35 - 50 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
1 tháng qua
Nhân viên mua hàng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
3 năm 9 - 12 tr.VND Bình Dương 1 tháng qua
TEAM LEADER FURNITURE
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
15 năm 15 - 17 tr.VND Bình Dương
Đồng Nai
1 tháng qua
HR Manager
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
9 năm 14 - 17 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
1 tháng qua
Buyer
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
1 tháng qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
2 năm 7 - 10 tr.VND An Giang
Bình Dương
Đồng Tháp
2 tháng qua
Nhân Viên An Toàn Lao Động- HSE
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
3 tháng qua
Kỹ Sư Tự Động Hóa- PLC
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
3 tháng qua
Electrical Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
14 năm 1,200 - 1,500 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
Khác
3 tháng qua
Trưởng Phòng
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 34
11 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
3 tháng qua
Kỹ sư điện
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 25
3 năm 10 - 15 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Gia Lai
4 tháng qua
Giám Đốc Tài Chính
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 42
10 năm 35 - 50 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
4 tháng qua
Nhân viên Kế Toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
5 năm 12 - 14 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
5 tháng qua
Nhân viên HSE
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
2 năm 7 - 10 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
5 tháng qua
Trưởng/phó phòng
| Cấp bậc hiện tại: Phó Giám đốc | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
7 tháng qua
design, R and D department
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Bình Dương 7 tháng qua
Nhân Viên R&D, QA, QC, Kiểm Nghiệm Vi Sinh, Kiểm Nghiệm Hóa Sinh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
8 tháng qua
R&D Director
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 39
15 năm Thương lượng Bình Dương 10 tháng qua
Financial - Accounting
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 33
11 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
11 tháng qua
4.0 Giám Đốc Nhân Sự/Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 51
20 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
11 tháng qua
en 4.6 MEP Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
11 năm 200 - 2,500 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đà Nẵng
11 tháng qua
QA/QC, R&D, tư vấn
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Định
11 tháng qua
Nhân viên QA/QC, R&D, Lab
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm 6 - 8 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
11 tháng qua
Merchandiser & International Business Coordinator
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
7 năm 800 - 1,200 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 2 năm qua
4.2 Kế toán trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 49
20 năm 1,300 - 1,500 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
SUPPLY CHAIN
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 2 năm qua
4.2 Finance/Accounting Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 44
20 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
3.5 Trưởng Phòng Kế Hoạch
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
10 năm 20 - 22 tr.VND Bình Dương hơn 2 năm qua
Nhân viên kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 2 năm qua
Thủ Kho
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 2 năm qua
Internal audit / Finance Analyst / Management Accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 30
8 năm 1800 - 2,500 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
CIO, Chief Information Officer, CTO, Chief Technology Officer, IT Director
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 59
30 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
Bình Dương
hơn 2 năm qua
HR officer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
12 năm trên 100 USD Bình Dương hơn 2 năm qua
3.6 Project Management/Executive Management/Business Development
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
16 năm trên 3,500 USD Bình Dương
Hồ Chí Minh
Long An
hơn 2 năm qua
Nhân viên Pháp lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
1 năm trên 80000 USD Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 2 năm qua
NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
7 năm trên 1,500 USD Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 2 năm qua
Warehouse Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 34
127 năm 1,100 - 1,500 USD Bình Dương hơn 2 năm qua
ADMIN & HR,PRODUCTION OR MARKETING MANAGER, ASSISTANT FOR DIRECTOR
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
12 năm trên 100 USD Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 2 năm qua
Quản lý chất lượng; nhân viên;
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
An Giang
Bình Dương
hơn 2 năm qua
Production Director
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 44
20 năm trên 600 USD Bình Dương hơn 2 năm qua
Nhan vien
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 2 năm qua
3.9 C&B/ HR/ Assistant HR Manager
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
Chỉ huy trưởng cầu đường, tư vấn giám sát
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
10 năm trên 800 USD Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 2 năm qua
QA/QC, Nhân viên phòng thí nghiệm, Nhân viên Iso...
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm trên 300 USD Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 2 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10