Tìm hồ sơ

Tìm thấy 55,641 hồ sơ tại Bình Dương x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Kế Toán Trưởng
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
16 năm 16,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
6 giờ qua
Quản lý/Giám sát sản xuất
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 30
5 năm 30,0 - 35,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
3 ngày qua
en PRODUCTION MANAGER
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
6 năm 1,500 - 3,000 USD Bình Dương 5 ngày qua
Program Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 44
18 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
2 tuần qua
R&D position
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
3 tuần qua
PURCHASING STAFF
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Nước Ngoài
4 tuần qua
Điện - điện tử, điện lạnh, bảo trì kỹ thuật, kế toán, hành chính
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm 6,0 - 8,0 tr.VND Bình Dương 1 tháng qua
Human Resource Personnel
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
5 năm 13,5 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
1 tháng qua
Project Manager / Factory manager / Product Development
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 51
26 năm 3,000 - 5,000 USD Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
3 tháng qua
Giám đốc
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: -47
20 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
4 tháng qua
manager / director
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 50
19 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
4 tháng qua
Construction Project Manager
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 52
27 năm 35,0 - 50,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
4 tháng qua
Nhan vien_chuyen vien
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
6 năm Thương lượng Bình Dương
Bình Phước
5 tháng qua
Tố trưởng - Giám sát sản xuất
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 47
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
6 tháng qua
Finance and Accounting Manager / Chief Accountant
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 29
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
6 tháng qua
Nhân viên R&D, nhân viên QA/QC/KCS
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
6 tháng qua
Thực tập sinh
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
7 tháng qua
GIÁM SÁT KINH DOANH/THU MUA
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
7 tháng qua
HRM
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
13 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
7 tháng qua
Mechanical; Technical; Project; Factory; Manufacture
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
14 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
7 tháng qua
Mechanical, Engineer, Project, Manager, Director, Design,
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
14 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
8 tháng qua
Nhân viên mua hàng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
3 năm 9,0 - 12,0 tr.VND Bình Dương 8 tháng qua
TEAM LEADER FURNITURE
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
15 năm 15,0 - 17,0 tr.VND Bình Dương
Đồng Nai
8 tháng qua
HR Manager
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
9 năm 14,0 - 17,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
8 tháng qua
Buyer
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 33
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
8 tháng qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
2 năm 7,0 - 10,0 tr.VND An Giang
Bình Dương
Đồng Tháp
8 tháng qua
Nhân Viên An Toàn Lao Động- HSE
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
10 tháng qua
Kỹ Sư Tự Động Hóa- PLC
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
10 tháng qua
Electrical Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
14 năm 1,200 - 1,500 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
Khác
10 tháng qua
Trưởng Phòng
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
11 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
10 tháng qua
Kỹ sư điện
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 26
3 năm 10,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Gia Lai
10 tháng qua
Giám Đốc Tài Chính
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 43
10 năm 35,0 - 50,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
10 tháng qua
Nhân viên Kế Toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
5 năm 12,0 - 14,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
11 tháng qua
Nhân viên HSE
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
2 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 2 năm qua
Trưởng/phó phòng
| Cấp bậc hiện tại: Phó Giám đốc | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 2 năm qua
design, R and D department
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Bình Dương hơn 2 năm qua
Nhân Viên R&D, QA, QC, Kiểm Nghiệm Vi Sinh, Kiểm Nghiệm Hóa Sinh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
R&D Director
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 40
15 năm Thương lượng Bình Dương hơn 2 năm qua
Financial - Accounting
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 34
11 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 2 năm qua
4.0 Giám Đốc Nhân Sự/Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 52
20 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 2 năm qua
en 4.6 MEP Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
11 năm 2,000 - 2,500 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đà Nẵng
hơn 2 năm qua
QA/QC, R&D, tư vấn
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Định
hơn 2 năm qua
Nhân viên QA/QC, R&D, Lab
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm 6,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
Merchandiser & International Business Coordinator
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
7 năm 800 - 1,200 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 2 năm qua
4.2 Kế toán trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 50
20 năm 1,300 - 1,500 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
SUPPLY CHAIN
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 2 năm qua
4.2 Finance/Accounting Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 45
20 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
3.5 Trưởng Phòng Kế Hoạch
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
10 năm 20,0 - 22,0 tr.VND Bình Dương hơn 2 năm qua
Nhân viên kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 2 năm qua
Thủ Kho
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 2 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10