Tìm hồ sơ

Tìm thấy 63,604 hồ sơ tại Hà Nội x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
IT manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 33
10 năm 1,500 - 2,000 USD Hà Nội
Bắc Ninh
Vĩnh Phúc
5 ngày qua
Giám đốc/CEO
| Cấp bậc hiện tại: Tổng giám đốc | Tuổi: 43
1 năm 3,000 - 5,000 USD Hà Nội 6 ngày qua
Project Manager/Senior Project Engineer/Officer
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
13 năm Thương lượng Hà Nội 1 tuần qua
Planning/ Project Controls, Risk
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 51
25 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
Bà Rịa - Vũng Tàu
1 tuần qua
Business, Education, Teacher, Consultant, Trainer, English
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
Thái Bình
3 tuần qua
en Civil Engineer / Team leader
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
15 năm 20,0 - 30,0 tr.VND Hà Nội 3 tuần qua
Lập Trình Viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
5 năm trên 20,0 tr.VND Hà Nội 3 tuần qua
Giám đốc điều hành
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 42
20 năm Thương lượng Hà Nội 1 tháng qua
PLANT MANAGER
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 66
42 năm 2,500 - 4,000 USD Hồ Chí Minh
Hà Nội
Toàn quốc
2 tháng qua
Plant Manager
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 66
41 năm 2,000 - 4,000 USD Hồ Chí Minh
Hà Nội
Toàn quốc
4 tháng qua
en Senior Microsoft/VMware System Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
12 năm Thương lượng Hà Nội 5 tháng qua
Government Relation, Executive Assistant, Project Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 33
10 năm 1,200 - 1,500 USD Hà Nội 6 tháng qua
Quản lý kho vận
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
9 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
6 tháng qua
Finance manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
14 năm 2,500 - 3,000 USD Hà Nội
Bắc Giang
6 tháng qua
Quản lý kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
6 năm 15,0 - 20,0 tr.VND Hà Nội 8 tháng qua
Kế toán tổng hợp/kế toán thuế
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
2 năm Thương lượng Hà Nội 9 tháng qua
Nhân Viên Fulltime
Bằng cấp: Sau tiến sỹ | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm 8,0 - 12,0 tr.VND Hà Nội
Hải Phòng
9 tháng qua
Supervisor/Assistant Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 28
4 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
11 tháng qua
Interpreter & Translator / Administrative Personnel / Personnel recruitment / Assistant/ Trainer
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
4 năm 600 - 700 USD Hà Nội hơn 2 năm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
5 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hà Nội
Hà Nam
Nam Định
hơn 2 năm qua
Quản Lý Khu Vực
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 27
5 năm 20,0 - 30,0 tr.VND Hà Nội hơn 2 năm qua
Sales B2B/ Legal Excutive
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
Nước Ngoài
hơn 2 năm qua
Supervisor Engineer
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
3 năm 600 - 700 USD Hà Nội hơn 2 năm qua
Nhân viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 2 năm qua
Nhân Viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 2 năm qua
Quản lý, tổ chức thi công, giám sát công trình trang trí nội ngoại thất
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
12 năm Thương lượng Hà Nội hơn 2 năm qua
nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 2 năm qua
CIO, Chief Information Officer, CTO, Chief Technology Officer, IT Director
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 60
30 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
Bình Dương
hơn 3 năm qua
3.1 Trưởng nhóm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
15 năm trên 1,5 tr.VND Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 3 năm qua
3.2 Business Develop Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 43
15 năm 30,0 - 50,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Hà Nội
Đà Nẵng
hơn 3 năm qua
Kế toán tổng hợp/ Kế toán trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
12 năm trên 650 USD Hà Nội
Nam Định
Ninh Bình
hơn 3 năm qua
Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
18 năm Thương lượng Hà Nội hơn 3 năm qua
NHÂN VIÊN
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
3 năm trên 6,0 tr.VND Hà Nội hơn 3 năm qua
Manager of Logistic, Warehouse, Delivery, Distribution...
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 34
8 năm 10,000 - 30,000 USD Hà Nội hơn 3 năm qua
3.5 Trưởng nhóm/trưởng phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
11 năm trên 15,0 tr.VND Hà Nội hơn 3 năm qua
Giám sát
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
2 năm 10,0 - 14,0 tr.VND Hà Nội hơn 3 năm qua
Quản Lý Vùng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
12 năm trên 1,500 USD Hà Nội
KV Bắc Trung Bộ
Toàn quốc
hơn 3 năm qua
Trưởng, phó phòng kinh doanh, Quản lý, giám sát, nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
14 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Tây
Hòa Bình
hơn 3 năm qua
Biên dịch
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
2 năm trên 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 3 năm qua
Nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
5 năm trên 6,5 tr.VND Hà Nội hơn 3 năm qua
Kỹ sư trưởng,trưởng phòng kỹ thuật tòa nhà
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
5 năm trên 25,000,000 USD Hà Nội hơn 3 năm qua
Giám đốc chi nhánh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 32
4 năm trên 500 USD Hà Nội hơn 3 năm qua
Kỹ sư Tự động hóa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
5 năm trên 1,200 USD Hà Nội
Thái Bình
Nước Ngoài
hơn 3 năm qua
Quản lý điều hành/Chuyên viên đào tạo/trưởng phòng kinh doanh/ trưởng phòng mark
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 26
4 năm trên 1,000 USD Hà Nội
Hải Phòng
Quảng Ninh
hơn 3 năm qua
Nhân viên văn phòng - môi trường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm trên 6,0 tr.VND Hà Nội hơn 3 năm qua
Food Industrial Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
7 năm 12,0 - 16,0 tr.VND Hà Nội hơn 3 năm qua
4.0 COO
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Phó Chủ tịch | Tuổi: 41
15 năm Thương lượng Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
Toàn quốc
hơn 3 năm qua
Quản lý , trưởng bộ phận
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
3 năm trên 400 USD Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 3 năm qua
4.1 Quản lý ngành hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
7 năm trên 15,0 tr.VND Hà Nội hơn 3 năm qua
Chuyên gia tư vấn lịch vục điện tử , tin hộc
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 46
10 năm trên 25,0 tr.VND Hà Nội hơn 3 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10