Tìm hồ sơ

Tìm thấy 63,594 hồ sơ tại Hà Nội x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Quản lý kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
6 năm 15 - 20 tr.VND Hà Nội 1 tháng qua
Kế toán tổng hợp/kế toán thuế
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 23
2 năm Thương lượng Hà Nội 2 tháng qua
Nhân Viên Fulltime
Bằng cấp: Sau tiến sỹ | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm 8 - 12 tr.VND Hà Nội
Hải Phòng
3 tháng qua
Supervisor/Assistant Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 27
4 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
4 tháng qua
Interpreter & Translator / Administrative Personnel / Personnel recruitment / Assistant/ Trainer
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 26
4 năm 600 - 700 USD Hà Nội 6 tháng qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
5 năm 7 - 10 tr.VND Hà Nội
Hà Nam
Nam Định
6 tháng qua
Quản Lý Khu Vực
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 26
5 năm 20 - 30 tr.VND Hà Nội 6 tháng qua
Sales B2B/ Legal Excutive
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
Nước Ngoài
6 tháng qua
Supervisor Engineer
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
3 năm 600 - 700 USD Hà Nội 7 tháng qua
Nhân viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
5 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
7 tháng qua
Nhân Viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 2 năm qua
Quản lý, tổ chức thi công, giám sát công trình trang trí nội ngoại thất
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
12 năm Thương lượng Hà Nội hơn 2 năm qua
nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 2 năm qua
CIO, Chief Information Officer, CTO, Chief Technology Officer, IT Director
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 59
30 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
Bình Dương
hơn 2 năm qua
3.1 Trưởng nhóm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
15 năm trên 1,5 tr.VND Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 2 năm qua
3.2 Business Develop Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
15 năm 30 - 50 tr.VND Hồ Chí Minh
Hà Nội
Đà Nẵng
hơn 2 năm qua
Kế toán tổng hợp/ Kế toán trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
12 năm trên 650 USD Hà Nội
Nam Định
Ninh Bình
hơn 2 năm qua
Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
18 năm Thương lượng Hà Nội hơn 2 năm qua
NHÂN VIÊN
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
3 năm trên 6 tr.VND Hà Nội hơn 2 năm qua
Manager of Logistic, Warehouse, Delivery, Distribution...
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 33
8 năm 1000 - 3000 USD Hà Nội hơn 2 năm qua
3.5 Trưởng nhóm/trưởng phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
11 năm trên 15 tr.VND Hà Nội hơn 2 năm qua
Giám sát
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 26
2 năm 10 - 14 tr.VND Hà Nội hơn 2 năm qua
Quản Lý Vùng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
12 năm trên 1,500 USD Hà Nội
KV Bắc Trung Bộ
Toàn quốc
hơn 2 năm qua
Trưởng, phó phòng kinh doanh, Quản lý, giám sát, nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
14 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Tây
Hòa Bình
hơn 2 năm qua
Biên dịch
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
2 năm trên 7 tr.VND Hà Nội hơn 2 năm qua
Nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
5 năm trên 6,5 tr.VND Hà Nội hơn 2 năm qua
Kỹ sư trưởng,trưởng phòng kỹ thuật tòa nhà
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
5 năm trên 250000 USD Hà Nội hơn 2 năm qua
Giám đốc chi nhánh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 31
4 năm trên 500 USD Hà Nội hơn 2 năm qua
Kỹ sư Tự động hóa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
5 năm trên 1,200 USD Hà Nội
Thái Bình
Nước Ngoài
hơn 2 năm qua
Quản lý điều hành/Chuyên viên đào tạo/trưởng phòng kinh doanh/ trưởng phòng mark
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 25
4 năm trên 100 USD Hà Nội
Hải Phòng
Quảng Ninh
hơn 2 năm qua
Nhân viên văn phòng - môi trường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm trên 6 tr.VND Hà Nội hơn 2 năm qua
Food Industrial Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
7 năm 12 - 16 tr.VND Hà Nội hơn 2 năm qua
4.0 COO
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Phó Chủ tịch | Tuổi: 40
15 năm Thương lượng Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
Toàn quốc
hơn 2 năm qua
Quản lý , trưởng bộ phận
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
3 năm trên 400 USD Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 2 năm qua
4.1 Quản lý ngành hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
7 năm trên 15 tr.VND Hà Nội hơn 2 năm qua
Chuyên gia tư vấn lịch vục điện tử , tin hộc
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 45
10 năm trên 25 tr.VND Hà Nội hơn 2 năm qua
Chuyên viên tài chính kế hoạch dự án
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
13 năm trên 12 tr.VND Hà Nội hơn 2 năm qua
3.8 Trưởng phòng Quản Lý Thiết Kế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
11 năm trên 950 USD Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 2 năm qua
Thẩm định, quản lý dự án
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
15 năm trên 600 USD Hà Nội
Quảng Ninh
Thái Nguyên
hơn 2 năm qua
Kế toán trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
11 năm trên 1,250 USD Hà Nội
Hà Tây
hơn 2 năm qua
Hành chính nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
15 năm trên 9 tr.VND Hà Nội hơn 2 năm qua
Nhân viên, trưởng nhóm
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
5 năm trên 100000 USD Hà Nội
Thái Nguyên
hơn 2 năm qua
3.7 Giám đốc, giám đốc chi nhánh, giám đốc vùng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 45
19 năm trên 100 USD Hà Nội
Hải Phòng
Hồ Chí Minh
hơn 3 năm qua
Nhân viên Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 25
3 năm trên 8 tr.VND Hà Nội
Tuyên Quang
Vĩnh Phúc
hơn 3 năm qua
Kế toán Tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 3 năm qua
3.2 Lead Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
13 năm trên 1,500 USD Hà Nội
Hà Nam
Hưng Yên
hơn 3 năm qua
Nhân viên hành chính văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
8 năm trên 70000 USD Hà Nội hơn 3 năm qua
Điều phối viên dự án, tư vấn viên, quản lý điều hành
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
16 năm trên 100 USD Hà Nội hơn 3 năm qua
Quản lý
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
15 năm trên 200000 USD Hà Nội hơn 3 năm qua
Trưởng phòng Hành Chính Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
13 năm Thương lượng Hà Nội hơn 3 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10