Tìm hồ sơ

Tìm thấy 12,528 hồ sơ tại Đà Nẵng x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Digital Marketing
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nước Ngoài
2 tháng qua
en 4.6 MEP Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
11 năm 200 - 2,500 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đà Nẵng
11 tháng qua
Trưởng Phòng IT
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
10 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 2 năm qua
3.2 Business Develop Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
15 năm 30 - 50 tr.VND Hồ Chí Minh
Hà Nội
Đà Nẵng
hơn 2 năm qua
QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
10 năm trên 800 USD Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
hơn 2 năm qua
Chuyên Viên Kế toán Quản Trị, Kế toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
4 năm trên 700 USD Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
KV Nam Trung Bộ
hơn 2 năm qua
Giám sát/giám đốc vùng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 31
5 năm trên 140000 USD Đà Nẵng hơn 2 năm qua
Tổng giám đốc điều hành
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Tổng giám đốc | Tuổi: 45
19 năm trên 1,800 USD Đà Nẵng
Quảng Nam
Thừa Thiên- Huế
hơn 2 năm qua
4.0 COO
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Phó Chủ tịch | Tuổi: 40
15 năm Thương lượng Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
Toàn quốc
hơn 2 năm qua
Tùy theo nhà tuyển dụng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
6 năm trên 6 tr.VND Đà Nẵng hơn 2 năm qua
Kỹ sư giám sát, thi công
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
17 năm trên 10 tr.VND Đà Nẵng hơn 3 năm qua
Kế toán kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
6 năm trên 50000 USD Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
hơn 3 năm qua
Nhân viên văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm trên 4,5 tr.VND Đà Nẵng hơn 3 năm qua
4.5 Regional Sales Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
17 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Khánh Hòa
hơn 3 năm qua
Nhân viên văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
10 năm trên 11 tr.VND Đà Nẵng hơn 3 năm qua
Restaurant Manager, F&B Manager, Catering Manager, Base Camp Manager, Camp Boss
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 44
19 năm Thương lượng Hà Nội
Đà Nẵng
KV Nam Trung Bộ
hơn 3 năm qua
Kế toán
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
8 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 3 năm qua
3.2 Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
2 năm trên 6 tr.VND Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
Thừa Thiên- Huế
hơn 3 năm qua
Kế toán thanh toán và tài sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
5 năm trên 7 tr.VND Đà Nẵng hơn 3 năm qua
Nhân viên hành chính mua hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 3 năm qua
3.1 Sale Admin, Xử lý đơn hàng, Điều phối hàng hóa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm trên 7 tr.VND Đà Nẵng hơn 3 năm qua
Trợ lý kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
4 năm trên 5,50000 USD Đà Nẵng hơn 3 năm qua
Nhân sự
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 3 năm qua
Chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 2
13 năm trên 600 USD Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
hơn 3 năm qua
Admin / Personnel Specialist / Project Assistant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
8 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 3 năm qua
Hành chính/ Thư ký/ Trợ lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
9 năm trên 150000 USD Đà Nẵng hơn 3 năm qua
4.4 Nhân viên Kinh doanh
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
4 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 3 năm qua
Kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
7 năm trên 8 tr.VND Đà Nẵng hơn 3 năm qua
Giám sát bán hàng
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
3 năm 5 - 11 tr.VND Đà Nẵng hơn 3 năm qua
Nhân viên kế toán
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
3 năm 8 - 10 tr.VND Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Khánh Hòa
hơn 3 năm qua
Kỹ sư cầu đường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm trên 6 tr.VND Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
Quảng Nam
hơn 3 năm qua
Giám đốc sản xuất
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 34
9 năm Thương lượng Hà Nội
Đà Nẵng
Thanh Hóa
hơn 3 năm qua
5.8 Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
7 năm 8 - 10 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đà Nẵng
hơn 3 năm qua
Sale Manager.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
3 năm trên 100000 USD Đà Nẵng hơn 3 năm qua
Sales/Marketing Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 34
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 3 năm qua
Booker
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
6 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 3 năm qua
Database Administrator - Oracle Database, MySQL Database, MongoDB
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đà Nẵng
hơn 3 năm qua
Accountant
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
7 năm 800 - 950 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đà Nẵng
hơn 3 năm qua
Nhan vien
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nước Ngoài
hơn 3 năm qua
GIÁM SÁT VÙNG/ TRƯỞNG DỰ ÁN/ GIÁM ĐỐC.
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 28
5 năm 15 - 20 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Định
Đà Nẵng
hơn 3 năm qua
Kỹ Sư Công Nghệ Sinh Học
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đà Nẵng
hơn 3 năm qua
junior dev
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đà Nẵng hơn 3 năm qua
Chỉ huy trưởng công trình
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
8 năm trên 12 tr.VND Đà Nẵng hơn 3 năm qua
Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
7 năm trên 7 tr.VND Đà Nẵng hơn 3 năm qua
Giáo Viên Tiếng Anh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
3 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 3 năm qua
Kỹ Sư Cơ Khí
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
hơn 3 năm qua
Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
5 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 3 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
Đà Nẵng
hơn 3 năm qua
Nhân Viên Sales
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 3 năm qua
Quản Lý Kế Toán, Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 51
5 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
hơn 3 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10