Tìm hồ sơ

Tìm thấy 1,351 hồ sơ tại Đồng Tháp x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
2 năm 7,0 - 10,0 tr.VND An Giang
Bình Dương
Đồng Tháp
8 tháng qua
Quản lý , Điều hành, kiểm soát
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
6 năm Thương lượng Đồng Tháp hơn 4 năm qua
Công việc ổn định
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đồng Tháp hơn 4 năm qua
Thiet Ke Do Hoa, Tin Hoc Quan Li
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
110 năm 4,0 - 5,0 tr.VND An Giang
Đồng Tháp
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Bán Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Đồng Tháp hơn 4 năm qua
Trình Dược Viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Cần Thơ
Đồng Tháp
Hậu Giang
hơn 4 năm qua
Quản Lý Sản Xuất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 48
5 năm Thương lượng Bến Tre
Đồng Tháp
Long An
hơn 4 năm qua
Quản Lí Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
5 năm Thương lượng Bến Tre
Đồng Tháp
Tiền Giang
hơn 4 năm qua
Nhân viên quản lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
8 năm trên 10,0 tr.VND An Giang
Cần Thơ
Đồng Tháp
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Môi Trường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Đồng Tháp hơn 4 năm qua
Nhân Viên Hóa Phân Tích
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng An Giang
Cần Thơ
Đồng Tháp
hơn 4 năm qua
Giám Sát Kinh Doanh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
5 năm Thương lượng An Giang
Cần Thơ
Đồng Tháp
hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Đồng Tháp hơn 4 năm qua
Nhân Viên Qa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Tháp
hơn 4 năm qua
4.7 Quản Lý Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
7 năm Thương lượng Cần Thơ
Đồng Tháp
Sóc Trăng
hơn 4 năm qua
Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
6 năm Thương lượng An Giang
Đồng Tháp
Kiên Giang
hơn 4 năm qua
Sản Xuất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Cần Thơ
Đồng Tháp
Tiền Giang
hơn 4 năm qua
Trưởng phòng Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
6 năm Thương lượng Cần Thơ
Đồng Tháp
Vĩnh Long
hơn 4 năm qua
KINH DOANH / BÁN HÀNG
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
5 năm Thương lượng Đồng Tháp
Hồ Chí Minh
Long An
hơn 4 năm qua
Tim viec
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
8 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Thuận
Đồng Tháp
hơn 4 năm qua
Kế Toán Viên, Nhân Viên Văn Phòng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm 4,0 - 6,0 tr.VND Đồng Tháp
Vĩnh Long
hơn 4 năm qua
Nhân Viên IT
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Cần Thơ
Đồng Tháp
hơn 4 năm qua
3.7 Thư ký - Trợ lý, Chuyên viên chăm sóc khách hàng, Chuyên về lĩnh vực thời trang
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Lâm Đồng
hơn 4 năm qua
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 41
8 năm Thương lượng Đồng Tháp hơn 4 năm qua
Giám Sát bán hàng, bán hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 45
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đồng Tháp
Vĩnh Long
hơn 4 năm qua
Quản lý Bán hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 52
15 năm Thương lượng An Giang
Cần Thơ
Đồng Tháp
hơn 4 năm qua
Các vị trí có liên quan đến lĩnh vực sinh học
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Đồng Tháp
hơn 4 năm qua
Biên-Phiên dịch, Thư ký, Hành chính văn phòng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Đồng Tháp
hơn 4 năm qua
Giám sát bán hàng, Quản lý kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
2 năm Thương lượng An Giang
Cần Thơ
Đồng Tháp
hơn 4 năm qua
Nhân viên kỹ thuật
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
1 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Tháp
hơn 4 năm qua
Quản Lý, Quản Trị Mạng, Công việc liên quan đến CNTT
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Vĩnh Long
hơn 4 năm qua
3.6 Quản lý chất lượng thực phẩm thủy sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
6 năm Thương lượng Đồng Tháp hơn 4 năm qua
3.4 KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP, NHÂN VIÊN KINH DOANH
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng An Giang
Cần Thơ
Đồng Tháp
hơn 4 năm qua
3.6 GIÁM SÁT BÁN HÀNG
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 42
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đồng Tháp hơn 5 năm qua
Quản lý/ Trưởng Nhóm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
11 năm Thương lượng An Giang
Đồng Tháp
hơn 5 năm qua
en 3.3 R&D, QA, QC
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm trên 700 USD Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
hơn 5 năm qua
3.9 Các lĩnh vực: Kinh doanh Thủy sản, sách vở, hàng tiêu dùng, tài chính, hành chánh nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
10 năm Thương lượng Đồng Tháp
Vĩnh Long
hơn 5 năm qua
Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
7 năm Thương lượng Đồng Tháp hơn 5 năm qua
4.2 Hành Chính Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bến Tre
Cần Thơ
Đồng Tháp
hơn 5 năm qua
Nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm trên 6,0 tr.VND An Giang
Đồng Nai
Đồng Tháp
hơn 5 năm qua
Trưởng phòng kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 52
17 năm Thương lượng Cần Thơ
Đồng Tháp
Vĩnh Long
hơn 5 năm qua
Kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Hành Chính Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Đồng Tháp
hơn 5 năm qua
Nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng, Lễ tân
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm trên 4,0 tr.VND Hồ Chí Minh
An Giang
Đồng Tháp
hơn 5 năm qua
en Assistant, Secretary, Admin
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Tháp
hơn 5 năm qua
Nhân viên văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Đồng Tháp
hơn 5 năm qua
Kỹ sư xây dựng cầu đường
Bằng cấp: Đại học | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Cà Mau
Đồng Tháp
Thanh Hóa
hơn 5 năm qua
Nhân viên QA/QC, Nhân viên An toàn-Môi trường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đồng Tháp hơn 5 năm qua
Nhân viên tư vấn bán hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 3,5 - 4,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Đồng Tháp
hơn 5 năm qua
Kĩ sư công nghệ thực phẩm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng An Giang
Cần Thơ
Đồng Tháp
hơn 5 năm qua
Tho dien. dien dan dung
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đồng Tháp hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10