Tìm hồ sơ

Tìm thấy 199,670 hồ sơ tại Hồ Chí Minh x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Admin, data entry
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 giờ qua
Kế Toán Trưởng
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
16 năm 16,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
7 giờ qua
Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh Hôm qua
Trợ lý
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 26
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh Hôm qua
Operation Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
13 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 ngày qua
Quản lý/Giám sát sản xuất
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 30
5 năm 30,0 - 35,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
3 ngày qua
IT SUPPORT
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tuần qua
Marketing tổng hợp, Event Marketing
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm 8,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh 1 tuần qua
Project Management
| Cấp bậc hiện tại: Phó Giám đốc | Tuổi: 35
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
1 tuần qua
Nhân viên thiết kế, Lập trình CNC
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tuần qua
Planning/ Project Controls, Risk
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 51
25 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
Bà Rịa - Vũng Tàu
1 tuần qua
Trưởng phòng Kiến trúc và quy hoạch, Kiến trúc và quy hoạch, Quản lý dự án
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tuần qua
Giám đốc Kinh doanh/ Giám đốc Điều hành
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 40
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tuần qua
Officer
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 21
Chưa có kinh nghiệm 7 - 8 USD Hồ Chí Minh 2 tuần qua
HR staff/Administrator/Clerical position
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 23
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tuần qua
Program Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 44
18 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
2 tuần qua
4.2 Kế toán trưởng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
14 năm 20,0 - 25,0 tr.VND Hồ Chí Minh 3 tuần qua
Business, Education, Teacher, Consultant, Trainer, English
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
Thái Bình
3 tuần qua
Trưởng phòng
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 33
11 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 tuần qua
Kế Toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 tuần qua
R&D position
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
3 tuần qua
Marketing
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
13 năm 15,0 - 25,0 tr.VND Hồ Chí Minh 3 tuần qua
Kỹ Sư Tự Động Hóa
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 tuần qua
en Kế toán trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 tuần qua
frontend Dev, Web developer, .NET dev
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 21
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 tuần qua
kế toán viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 4 tuần qua
en Project coordinator, Project Assistant, Export sale
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
4 năm 19,0 - 22,0 tr.VND Hồ Chí Minh 4 tuần qua
PURCHASING STAFF
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Nước Ngoài
4 tuần qua
Nhân viên Thiết kế đồ hoạ
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
7 năm 10,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh 4 tuần qua
Quản Lý Cửa Hàng
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 25
5 năm 9,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh 1 tháng qua
4.0 KẾ TOÁN TRƯỞNG, KẾ TOÁN TỔNG HỢP,
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
8 năm 18,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Trưởng Nhóm Thiết KẾ
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Merchandiser , Assistant , Sourcing
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
6 năm 700 - 1,000 USD Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Trưởng phòng Hành chính Nhân sự
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
10 năm 15,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Trưởng Phòng Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 33
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Human Resource Personnel
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
5 năm 13,5 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
1 tháng qua
Thu ngân
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm 6,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh 2 tháng qua
CHIEF ACCOUNTANT (Kế toán trưởng)
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 29
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tháng qua
Consultant
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 45
20 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tháng qua
Operations Senior Mananger
| Cấp bậc hiện tại: Phó Giám đốc | Tuổi: 38
6 năm 3,000 - 4,000 USD Hồ Chí Minh 2 tháng qua
PLANT MANAGER
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 66
42 năm 2,500 - 4,000 USD Hồ Chí Minh
Hà Nội
Toàn quốc
2 tháng qua
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
18 năm 15,0 - 25,0 tr.VND Hồ Chí Minh 2 tháng qua
Giám Đốc điều hành
| Cấp bậc hiện tại: Tổng giám đốc | Tuổi: 50
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tháng qua
Data Management
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 tháng qua
Trợ lý tài chính
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 tháng qua
Project Manager / Factory manager / Product Development
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 51
26 năm 3,000 - 5,000 USD Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
3 tháng qua
Quản lý thu mua
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 tháng qua
Giám đốc
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: -47
20 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
4 tháng qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10