Tìm hồ sơ

Tìm thấy 199,636 hồ sơ tại Hồ Chí Minh x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
AR, AP, GL, FA
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh Hôm qua
Nhân viên R&D, nhân viên QA/QC/KCS
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Hôm qua
Chuyên viên Marketing/PR/ Social Media Marketing
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 19
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 ngày qua
QC_CPNTD
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 20
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 ngày qua
QA_CPNTD
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 20
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 ngày qua
KCS_CPNTD
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 20
Chưa có kinh nghiệm 8 - 12 tr.VND Hồ Chí Minh 2 ngày qua
nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 19
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 ngày qua
Kỹ sư Kỹ Thuật_CPNTD
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 21
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 ngày qua
Lễ tân / Biên dịch viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 19
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
Tiền Giang
2 ngày qua
Nhân viên KCS, QA,QC
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 21
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 ngày qua
thiết kế web
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 20
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 ngày qua
Nhân viên kĩ thuật
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 20
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 ngày qua
bảo trì_CPNTD
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 21
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 5 ngày qua
Sales, Marketing, Assistant, Customer Service
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tuần qua
Thực tập sinh
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 21
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
1 tuần qua
Chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tuần qua
Chemical Plant Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 34
9 năm 200 - 400 USD Hồ Chí Minh 2 tuần qua
Sales Admin Supervisor
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
10 năm 20 - 25 tr.VND Hồ Chí Minh 2 tuần qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 tuần qua
GIÁM SÁT KINH DOANH/THU MUA
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
3 tuần qua
HRM
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
13 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
1 tháng qua
Nhân viên QC
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Kế toán viên, nhân viên văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
7 năm 11 - 15 tr.VND Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Mechanical; Technical; Project; Factory; Manufacture
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
14 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
1 tháng qua
nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm 6 - 8 tr.VND Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Senior Graphic Designer
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
4 năm 16 - 23 tr.VND Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Mechanical, Engineer, Project, Manager, Director, Design,
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
14 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
1 tháng qua
Trưởng Phòng Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tháng qua
en Financial Analyst
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
4 năm 27 - 30 tr.VND Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Nhân viên - Chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
9 năm 10 - 12 tr.VND Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Nhân viên văn phòng, kho vân
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
1 tháng qua
Senior Consultant
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 44
20 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Kế toán, Trợ lý, Thư ký
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
12 năm 7 - 10 tr.VND Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Construction Project Manager
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 51
27 năm 35 - 50 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
1 tháng qua
F&B, Event, Hotel Resort, Tourist
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Nhân viên Nghiên cứu và phát triển sản phẩm
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tháng qua
HR Manager
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
9 năm 14 - 17 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
1 tháng qua
Admin/ Secretary
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
5 năm 13 - 18 tr.VND Hồ Chí Minh
Nước Ngoài
1 tháng qua
Buyer
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
1 tháng qua
Civil
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 34
12 năm 200 - 300 USD Hồ Chí Minh 1 tháng qua
R&D, QA, QC, KCS, phân tích thực phẩm, Chuyên viên dinh dưỡng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 21
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tháng qua
Giám Đốc kinh doanh vùng( RSM)
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 43
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Đồng Nai
2 tháng qua
sales, banking
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tháng qua
Nhân Viên Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
3 năm 14 - 20 tr.VND Hồ Chí Minh 2 tháng qua
Trợ lý Giám đốc
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tháng qua
Senior Marketing Executive
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tháng qua
nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tháng qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm 7 - 10 tr.VND Hồ Chí Minh 2 tháng qua
Digital Marketing
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tháng qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10