Tìm hồ sơ

Tìm thấy 199,716 hồ sơ tại Hồ Chí Minh x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
bảo trì, lắp ráp, vận hành máy
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 giờ qua
Kế toán tổng hợp
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
3 năm 12,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh Hôm qua
Kế toán, Trợ lý, Thư ký
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 41
127 năm 8,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh 2 ngày qua
Sales Executive
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
2 năm 1,000 - 1,200 USD Hồ Chí Minh 2 ngày qua
Nhân viên IT
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
9 năm 15,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh 3 ngày qua
Nhân viên bán hàng
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 23
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tuần qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
5 năm under 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh 1 tuần qua
KẾ TOÁN THUẾ/KẾ TOÁN TỔNG HỢP
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 28
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tuần qua
Data scientist
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tuần qua
Kĩ thuật viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tuần qua
Customer Service Executive
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tuần qua
Mechanical; Technical; Project; Factory; Manufacture
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
2 tuần qua
Nhân viên kinh doanh/Nhân viên vận hành
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm 8,000,000 - 10,000,000 USD Hồ Chí Minh 2 tuần qua
Nhân Viên Tuyển Dụng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 22
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
3 tuần qua
Trưởng bộ phận/ Quản lý kho
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 30
5 năm 12,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh 3 tuần qua
Accounting Manager, Chief Accountant, Assistant Finance Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
19 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 tuần qua
Nhân sự
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 tuần qua
6.8 Kế toán trưởng hoặc Giám đốc tài chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 46
18 năm 11 - 1,300 USD Hồ Chí Minh 3 tuần qua
Nhân viên Thủ Kho
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
8 năm 10,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh 3 tuần qua
Digital Marketing
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 31
6 năm 15,0 - 25,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
1 tháng qua
Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Nhân viên hành chính/trợ lý/lễ tân
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
5 năm 5,5 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh 1 tháng qua
ỨNG TUYỂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP /KTT
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
10 năm trên 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Quản lý tòa nhà / Quản lý vận hành
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
14 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tháng qua
QA/ QC
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
1 tháng qua
Quản lý sản xuất
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 48
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
1 tháng qua
Nhân viên Thiết kế đồ hoạ
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
7 năm 10,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Finance
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tháng qua
IE / LEAN
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
1 tháng qua
Trưởng nhóm/Giám sát/Chuyên viên nhân sự Tiền lương
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
1 tháng qua
Trưởng, phó nhóm/ Giám sát
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
Hải Phòng
1 tháng qua
Project Manager / Construction Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
19 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
1 tháng qua
IT Support / Helpdesk
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
9 năm 700 - 1,000 USD Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Customer Service Supervisor/ manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 29
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Nhân viên Marketing, Event Marketing
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm 8,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh 1 tháng qua
IT Software Technical Consultant
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Định
1 tháng qua
en 4.2 Sales engineer, Technical sales, Sales assistant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Cần Thơ
1 tháng qua
3.5 Finance & Accounting
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 34
10 năm 1,000 - 4,000 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
1 tháng qua
Technical Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
1 tháng qua
Sale Admin
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tháng qua
IT Helpdesk
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
5 năm 700 - 800 USD Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Human Resource Personnel
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
5 năm 12,5 - 14,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
1 tháng qua
Electrical
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
15 năm 1,400 - 1,500 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
Khác
2 tháng qua
Kế Toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tháng qua
Leader/Supervisor/Assistant/Manager
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
2 tháng qua
Import Export/ Logistics/ Warehouse Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 50
20 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
2 tháng qua
Nhân Viên Pháp Lý/ Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
1 năm 6,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Phú Yên
2 tháng qua
Nhân Viên Kinh Doanh
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
2 tháng qua
Sale admin
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
3 năm 9,0 - 11,0 tr.VND Hồ Chí Minh 2 tháng qua
Supervisor/ Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 27
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tháng qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10