Tìm hồ sơ

Tìm thấy 199,649 hồ sơ tại Hồ Chí Minh x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Giám Đốc điều hành
| Cấp bậc hiện tại: Tổng giám đốc | Tuổi: 50
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tuần qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tuần qua
Data Management
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tuần qua
Trợ lý tài chính
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 tuần qua
any
| Cấp bậc hiện tại: Tổng giám đốc | Tuổi: 66
41 năm 3,000 - 5,000 USD Hồ Chí Minh
Hà Nội
Đồng Nai
3 tuần qua
Project Manager / Factory manager / Product Development
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 51
26 năm 3,000 - 5,000 USD Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
3 tuần qua
Quản lý thu mua
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Giám đốc
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: -47
20 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
1 tháng qua
Nhân viên kiểm soát/quản lý chất lượng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Thực tập sinh
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 21
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tháng qua
Quản lý
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 54
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tháng qua
Planning, Project Controls, Risk, Claims
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 51
25 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
2 tháng qua
Nhân viên dự toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tháng qua
manager / director
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 50
19 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
2 tháng qua
Plant Manager
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 66
41 năm 2,000 - 4,000 USD Hồ Chí Minh
Hà Nội
Toàn quốc
2 tháng qua
Construction Project Manager
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 52
27 năm 35,0 - 50,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
2 tháng qua
Work in Hospitality, IT, Banking or Pharmaceutical
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tháng qua
Nhân viên văn phòng / Chăm sóc Khách hàng/ Nhân viên nhập dữ liệu
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tháng qua
4.2 Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tháng qua
Purchasing Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 27
3 năm 15,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh 3 tháng qua
Informatics Technology (IT)
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 47
20 năm 1,000 - 2,000 USD Hồ Chí Minh 3 tháng qua
nhân viên văn phòng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
3 năm 8,0 - 9,0 tr.VND Hồ Chí Minh 3 tháng qua
Content Writer | Content Marketing | Editor
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 tháng qua
Chief Accountant/ Accounting Manager
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
14 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 tháng qua
Tố trưởng - Giám sát sản xuất
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 47
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
3 tháng qua
Finance and Accounting Manager / Chief Accountant
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 29
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
3 tháng qua
Trưởng Phòng Đào tạo- phát triển
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
10 năm 23,0 - 35,0 tr.VND Hồ Chí Minh 3 tháng qua
Nhân viên Marketing/Sales
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 tháng qua
CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 tháng qua
Manager
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 4 tháng qua
Chuyên viên Marketing/PR/ Social Media Marketing
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 20
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 4 tháng qua
Chief accountant
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 4 tháng qua
AR, AP, GL, FA
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 4 tháng qua
Nhân viên R&D, nhân viên QA/QC/KCS
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
4 tháng qua
QC_CPNTD
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 21
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 4 tháng qua
QA_CPNTD
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 21
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 4 tháng qua
KCS_CPNTD
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 21
Chưa có kinh nghiệm 8,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh 4 tháng qua
nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 20
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 4 tháng qua
Kỹ sư Kỹ Thuật_CPNTD
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 4 tháng qua
Lễ tân / Biên dịch viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 20
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
Tiền Giang
4 tháng qua
Nhân viên KCS, QA,QC
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 4 tháng qua
thiết kế web
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 21
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 4 tháng qua
Nhân viên kĩ thuật
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 21
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 4 tháng qua
bảo trì_CPNTD
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 4 tháng qua
Sales, Marketing, Assistant, Customer Service
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 4 tháng qua
Thực tập sinh
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
4 tháng qua
Chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 4 tháng qua
Chemical Plant Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
9 năm 2,000 - 4,000 USD Hồ Chí Minh 4 tháng qua
Sales Admin Supervisor
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
10 năm 20,0 - 25,0 tr.VND Hồ Chí Minh 4 tháng qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 5 tháng qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10