Tìm hồ sơ

Tìm thấy 123,764 hồ sơ tại Hồ Chí Minh x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Tài xế riêng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
10 năm 15,0 - 17,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
Hôm qua
Thực tập sinh
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tuần qua
Chuyên viên kiểm thử
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
1 năm 8,0 - 13,0 tr.VND Hồ Chí Minh 2 tuần qua
QA/QC Executive
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
2 năm 10,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
1 tháng qua
Nhân viên văn phòng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Quality Assurance Executive
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
8 năm 900 - 1,300 USD Hồ Chí Minh 2 tháng qua
Nhân viên toàn thời gian
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tháng qua
NHÂN VIÊN KINH DOANH
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 tháng qua
IT Supervisor
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
16 năm 800 - 1,000 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
3 tháng qua
Nhân viên Văn thư lưu trữ - hành chính văn phòng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 43
5 năm 7,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh 3 tháng qua
IT Helpdesk
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm 9,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh 3 tháng qua
Thực tập sinh
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 4 tháng qua
Kỹ sư cơ khí
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 4 tháng qua
Kỹ thuật viên
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 49
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 4 tháng qua
Giám sát bán hàng
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
7 năm 18,0 - 25,0 tr.VND Hồ Chí Minh 4 tháng qua
Nutritionist
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 4 tháng qua
quản lý sản xuất
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 43
21 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
5 tháng qua
Công nghệ Sinh học liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất nhà máy
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm 7,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh 5 tháng qua
Quản lý
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 6 tháng qua
Sales Manager
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 51
23 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 6 tháng qua
Content Marketing
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 24
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 8 tháng qua
HR - Admin manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 45
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
8 tháng qua
Frontend Developer
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 8 tháng qua
Trưởng Phòng
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
12 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 8 tháng qua
Chỉ Huy Trưởng Công Trình
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
9 tháng qua
Middle / Senior PHP
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 9 tháng qua
IT Manager / IT Project manager / Senior IT
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 43
13 năm 1,500 - 2,000 USD Hồ Chí Minh 9 tháng qua
Nhân viên thực tập
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm 2,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh 9 tháng qua
GSD Engineer, Costing Engineer, Industrial Engineer or IE Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
13 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 10 tháng qua
Senior Producer
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 43
11 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
Đà Nẵng
10 tháng qua
en 3.3 Mr.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Nước Ngoài
10 tháng qua
IT helpdesk/ support
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 11 tháng qua
Planning Manager
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
6 năm 30,0 - 40,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 1 năm qua
Inter, Nhân Viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
MEP Manager
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
17 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
Supervisor Production
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
14 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
Dev Intern, Cybersecurity specialist
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 21
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 4,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
sinh viên thực tập
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Intern/Fresher
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Trưởng Phòng
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
11 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Chuyên viên đào tạo / Giảng viên
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
11 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Quality Assurance
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 23
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Bằng Sông Cửu Long
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
Hành Chính Nhân Sự
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
C&B Staff
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Nhân Viên Xử Lý Đơn Hàng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Nhân viên, Kỹ thuật viên phòng thí nghiẹm
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm 7,0 - 9,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Chuyên Viên Kỹ Thuật
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
QA/QC/R&D/Lab Technician
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
hơn 2 năm qua
QA, QC, Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm 7,0 - 14,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Admin trung tâm bảo hành
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 23
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10