Tìm hồ sơ

Tìm thấy 37 hồ sơ tại Nước Ngoài x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Admin/ Secretary
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
5 năm 13 - 18 tr.VND Hồ Chí Minh
Nước Ngoài
1 tháng qua
Digital Marketing
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nước Ngoài
2 tháng qua
Sales B2B/ Legal Excutive
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
Nước Ngoài
6 tháng qua
Thiết Kế Nội Thất/Trưởng Nhóm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
7 năm trên 650 USD Hồ Chí Minh
Nước Ngoài
Toàn quốc
hơn 2 năm qua
Kỹ sư Tự động hóa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
5 năm trên 1,200 USD Hà Nội
Thái Bình
Nước Ngoài
hơn 2 năm qua
Senior Manager and above
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Phó Chủ tịch | Tuổi: 34
10 năm trên 4,200 USD Nước Ngoài hơn 3 năm qua
Human Resource, Career Consultant, Recruiter, Training & Development
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
10 năm 2,700 - 3,200 USD Nước Ngoài hơn 3 năm qua
Nhân Viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm 300 - 500 USD Hồ Chí Minh
Nước Ngoài
hơn 3 năm qua
Nhan vien
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nước Ngoài
hơn 3 năm qua
Marketing, Logistics, Communication, Sales, Customer service, Account management
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm 350 - 450 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Nước Ngoài
hơn 3 năm qua
Giám Sát Dự Án Marketing
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
4 năm trên 10 tr.VND Hồ Chí Minh
Quảng Ngãi
Nước Ngoài
hơn 3 năm qua
Tiếp Viên Hàng Không
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội
Toàn quốc
Nước Ngoài
hơn 3 năm qua
Software Development
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
16 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Nước Ngoài
hơn 3 năm qua
Kỹ Sư Cơ Khí Tại Nhật Bản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
5 năm Thương lượng Nước Ngoài hơn 3 năm qua
Coordinator/ Executive Assistant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
3 năm 800 - 100 USD Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nước Ngoài
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 49
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Nước Ngoài
hơn 4 năm qua
Trưởng nhóm/Giám sát/Chuyên gia Marketing Online
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
4 năm Thương lượng Hà Nội
Nước Ngoài
hơn 4 năm qua
Lập trình viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
5 năm Thương lượng Hà Nội
Nước Ngoài
hơn 4 năm qua
BÁN HÀNG KÊNH SIÊU THỊ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 38
10 năm trên 1,500 USD Hồ Chí Minh
Nước Ngoài
hơn 4 năm qua
Finance Manager Assistant / Accountant / Admin
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
4 năm 12 - 15 tr.VND Hồ Chí Minh
Nước Ngoài
hơn 4 năm qua
Management Trainee
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 28
1 năm 700 - 900 USD Hồ Chí Minh
Toàn quốc
Nước Ngoài
hơn 4 năm qua
CEO, COO, CMktngO, CManufO, CFO, CTO, CIO, LSSMBB, BPR, BPO, BPM, BPI, SCM/SCOR, IT/Telcommunications/Manufacturing Automation
| Cấp bậc hiện tại: Tổng giám đốc | Tuổi: 69
43 năm Thương lượng Nước Ngoài hơn 4 năm qua
Developer, BA, Supporter, IT help desk
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Nước Ngoài
hơn 4 năm qua
Trợ lý/ thư ký/ phiên dịch
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
6 năm trên 1,500 USD Hải Phòng
Hồ Chí Minh
Nước Ngoài
hơn 4 năm qua
nhân viên văn phòng,nhân viên điều phối, bán hàng ,chăm sóc khách hàng,ld phổ thông
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Nước Ngoài
hơn 4 năm qua
Cán bộ kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Nước Ngoài
Toàn quốc
hơn 4 năm qua
IT Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
14 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Nước Ngoài
hơn 4 năm qua
Network or System administrator, Customer service
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Nước Ngoài
hơn 4 năm qua
en Supply Chain, Assistant, Secretary, Admin, Human Resources, Finance, Marketing.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Nước Ngoài
hơn 4 năm qua
IT, sale technical
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
6 năm 800 - 200 USD Hồ Chí Minh
Hà Nội
Nước Ngoài
hơn 4 năm qua
en 3.4 Nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm 500 - 600 USD Hồ Chí Minh
An Giang
Nước Ngoài
hơn 4 năm qua
Sales Manager Assistant/ Sales Executive
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nước Ngoài
hơn 4 năm qua
Senior Marketing
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Nước Ngoài
hơn 4 năm qua
Nhân viên chăm sóc khách hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Nước Ngoài
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 5 năm qua
Nhân viên đối ngoại/ Phiên dịch
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm trên 7,1 tr.VND Hồ Chí Minh
Nước Ngoài
hơn 5 năm qua
Kỹ sư xây dựng cầu đường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Nước Ngoài
Đồng Bằng Sông Cửu Long
KV Nam Trung Bộ
hơn 5 năm qua
Kỹ sư cơ khí động lực
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Nước Ngoài
Bình Dương
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bến Tre
Bình Phước
Đồng Nai
Toàn quốc
hơn 5 năm qua