Tìm hồ sơ

Tìm thấy 830 hồ sơ tại Đồng Bằng Sông Cửu Long x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Giám đốc bán hàng Miền Hồ Chí Minh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 37
6 năm trên 1,500 USD An Giang
Hồ Chí Minh
Đồng Bằng Sông Cửu Long
hơn 2 năm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
1 năm 6,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Bằng Sông Cửu Long
KV Đông Nam Bộ
hơn 3 năm qua
3.1 Giám đốc điều hành, Giám đốc nhà máy
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 53
20 năm Thương lượng Ninh Thuận
KV Nam Trung Bộ
Đồng Bằng Sông Cửu Long
hơn 3 năm qua
Giám sát bán hàng/ASM/ khu vực An Giang - Kiên Giang hoặc Đồng Bằng Sông Cửu Long
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
10 năm Thương lượng An Giang
Đồng Bằng Sông Cửu Long
Kiên Giang
hơn 4 năm qua
Project Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 44
17 năm 2,000 - 3,000 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Bằng Sông Cửu Long
hơn 4 năm qua
Nhân viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
4 năm trên 5,0 tr.VND Bình Dương
Hồ Chí Minh
Đồng Bằng Sông Cửu Long
hơn 4 năm qua
4.3 Giám sát Kinh doanh, Nhân viên Kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
6 năm 10,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Bằng Sông Cửu Long
Toàn quốc
hơn 4 năm qua
Luật sư hợp tác, Luật sư cho doanh nghiệp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
12 năm Thương lượng Bình Dương
Hồ Chí Minh
Đồng Bằng Sông Cửu Long
hơn 4 năm qua
Nhan vien kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Đồng Bằng Sông Cửu Long
hơn 4 năm qua
Regional Sales Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
14 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Bằng Sông Cửu Long
KV Bắc Trung Bộ
hơn 4 năm qua
Quản Lý
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 44
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
Đồng Bằng Sông Cửu Long
hơn 4 năm qua
en LAFARGE PRODUCT CHAMPION
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Đồng Bằng Sông Cửu Long
hơn 5 năm qua
3.4 Giám Đốc/Phó Giám Đốc/Quản lý khu vực/Giám Sát Kinh Doanh Khu Vực
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 33
6 năm 15,0 - 25,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Đồng Bằng Sông Cửu Long
hơn 5 năm qua
Kế toán viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Bằng Sông Cửu Long
hơn 5 năm qua
Trưởng Phó phòng, nhân viên, giám sát
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
2 năm 5,0 - 9,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Bằng Sông Cửu Long
KV Đông Nam Bộ
hơn 5 năm qua
Kế toán tổng hơp - Kế toán trưởng
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
2 năm 5,0 - 9,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Bằng Sông Cửu Long
KV Đông Nam Bộ
hơn 5 năm qua
en 4.4 Area Sales Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
10 năm Thương lượng Cần Thơ
Đồng Bằng Sông Cửu Long
Vĩnh Long
hơn 5 năm qua
Area Sales Manager, Sales Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 45
15 năm 1,000 - 1,200 USD Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Đồng Bằng Sông Cửu Long
hơn 5 năm qua
Giám sát thi công xây dựng
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Bằng Sông Cửu Long
hơn 5 năm qua
en 4.5 Program/Project Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Bằng Sông Cửu Long
hơn 5 năm qua
Quản lý - Điều Hành hoặc Trợ lý Ban Tổng Giám Đốc
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 47
18 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Bằng Sông Cửu Long
KV Nam Trung Bộ
hơn 5 năm qua
5.7 Giám Sát Kinh Doanh Khu Vực ( Sales Supervisor)
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
7 năm Thương lượng Cần Thơ
Đồng Bằng Sông Cửu Long
Vĩnh Long
hơn 5 năm qua
en 6.2 B2B Sales Manager (Information Display Product)
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 43
15 năm 1,500 - 2,500 USD Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đồng Bằng Sông Cửu Long
hơn 5 năm qua
en Environmental Engineering
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Bằng Sông Cửu Long
hơn 5 năm qua
Quản Lý Vùng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Bằng Sông Cửu Long
KV Đông Nam Bộ
hơn 5 năm qua
en 4.2 Product Review staff
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 43
12 năm 15,0 - 18,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Bằng Sông Cửu Long
hơn 5 năm qua
en 8.6 Area Sales Manager, Regional Manager, Sales Manager
Bằng cấp: Khác | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 38
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
Đồng Bằng Sông Cửu Long
hơn 5 năm qua
en 4.5 Material Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
2 năm 500 - 1,200 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Bằng Sông Cửu Long
hơn 5 năm qua
en 3.6 RD asistant supervisor
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
6 năm 500 - 1,000 USD Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Đồng Bằng Sông Cửu Long
hơn 5 năm qua
NHÂN VIÊN KINH DOANH - TIẾP THỊ - TƯ VẤN
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đồng Bằng Sông Cửu Long
Cần Thơ
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Biên Tập Viên, Quản lý Truyền thông.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đồng Bằng Sông Cửu Long
Bà Rịa - Vũng Tàu
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
nhan vien
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đồng Bằng Sông Cửu Long
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en Sales Manager, Trade Marketing Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đồng Bằng Sông Cửu Long
Khác
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Nhân viên chính thức, góp vốn và công sức tạo nên sự thịnh vượng...
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đồng Bằng Sông Cửu Long
Khác
hơn 5 năm qua
Giám Sát - Giám đốc Khu Vực
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 43
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng KV Đông Nam Bộ
Đồng Bằng Sông Cửu Long
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
trưởng phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 41
8 năm 12,0 - 15,0 tr.VND Đồng Bằng Sông Cửu Long
Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
3.4 Area sales Manger (Quản lý bán hàng khu vực)
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đồng Bằng Sông Cửu Long
Cần Thơ
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Thiết Kế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
1 năm Thương lượng Đồng Bằng Sông Cửu Long
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
nhan vien
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
4 năm Thương lượng Đồng Bằng Sông Cửu Long
Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Nhân viên IT
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Bằng Sông Cửu Long
hơn 5 năm qua
Kế toán
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 50
1 năm 3,0 - 5,0 tr.VND Đồng Bằng Sông Cửu Long
Đồng Tháp
hơn 5 năm qua
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Đồng Bằng Sông Cửu Long hơn 5 năm qua
Quản Lý Bán Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
10 năm Thương lượng Cần Thơ
Đồng Bằng Sông Cửu Long
hơn 5 năm qua
en 4.7 Giám đốc kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 37
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Đồng Bằng Sông Cửu Long
hơn 5 năm qua
en Project Co-ordinator / Representative
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Bằng Sông Cửu Long
hơn 5 năm qua
en 4.0 Quản Lý Ngân Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Bằng Sông Cửu Long
hơn 5 năm qua
en 4.0 Assistant Planning Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
8 năm 1,000 - 1,400 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Bằng Sông Cửu Long
hơn 5 năm qua
ASM - Quản lý kinh doanh khu vực Mekong
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
10 năm Thương lượng Đồng Bằng Sông Cửu Long hơn 5 năm qua
en 8.2 Quản lý kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
8 năm 1,000 - 1,500 USD Hồ Chí Minh
Đồng Bằng Sông Cửu Long
KV Đông Nam Bộ
hơn 5 năm qua
3.2 Quản Lý Vùng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
3 năm 8,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Bằng Sông Cửu Long
KV Đông Nam Bộ
hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10