Tìm hồ sơ

Tìm thấy 3,627 hồ sơ tại Khánh Hòa x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Nhân viên văn phòng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
2 năm Thương lượng Khánh Hòa 2 tháng qua
Service manager, Technical Services, Electrical/Electronics, High Technology
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
6 tháng qua
3.3 Trưởng bộ phận - Trưởng Phòng Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
6 năm trên 700 USD Khánh Hòa hơn 2 năm qua
4.5 Regional Sales Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
17 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Khánh Hòa
hơn 3 năm qua
Kỹ sư xây dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
3 năm trên 15 tr.VND Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
Ninh Thuận
hơn 3 năm qua
4.5 Giám đốc kinh doanh/ Trưởng phòng kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
12 năm trên 100 USD Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
Lâm Đồng
hơn 3 năm qua
GIÁM SÁT
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
14 năm trên 10 tr.VND Khánh Hòa hơn 3 năm qua
Marketing Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
10 năm trên 20 tr.VND Hà Nội
Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
hơn 3 năm qua
Chuyên viên kỹ thuật gia súc
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
7 năm trên 20 tr.VND Đồng Nai
Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
hơn 3 năm qua
Nhân viên kinh doanh
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
hơn 3 năm qua
Nhân viên kế toán
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
3 năm 8 - 10 tr.VND Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Khánh Hòa
hơn 3 năm qua
Nhân viên thiết kế nội thất
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Khánh Hòa hơn 3 năm qua
Trưởng nhóm Kiểm soát nội bộ
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
5 năm 12 - 15 tr.VND Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
hơn 3 năm qua
QUẢN LÝ, GIÁM SÁT
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 28
3 năm Thương lượng Khánh Hòa hơn 3 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
5 năm Thương lượng Khánh Hòa hơn 3 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 6
1 năm Thương lượng Khánh Hòa hơn 3 năm qua
Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
4 năm Thương lượng Khánh Hòa hơn 3 năm qua
Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
hơn 3 năm qua
Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
hơn 3 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Đà Nẵng
Khánh Hòa
Thừa Thiên- Huế
hơn 3 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
5 năm Thương lượng Khánh Hòa hơn 3 năm qua
Kỹ Sư Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
5 năm Thương lượng Khánh Hòa hơn 3 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 3
1 năm Thương lượng Khánh Hòa hơn 3 năm qua
Nhân Viên Thiết Kế Rập
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
hơn 3 năm qua
Nhân Viên Thủ Kho Tại Khánh Hòa
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Khánh Hòa hơn 3 năm qua
Chuyên Viên Tư Vấn - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
1 năm Thương lượng Khánh Hòa hơn 3 năm qua
Nhân Viên Điện Tử - Truyền Thông
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Ngân Quỹ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Khánh Hòa hơn 4 năm qua
Nhân Viên Nhà Hàng Khách Sạn
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Thuận
Khánh Hòa
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Qc Chế Biến Thủy Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Tĩnh
Khánh Hòa
Nghệ An
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Khánh Hòa hơn 4 năm qua
Chuyên Viên Hành Chánh Nhân Sự Tại Khánh Hòa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Khánh Hòa hơn 4 năm qua
Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 49
5 năm Thương lượng Khánh Hòa hơn 4 năm qua
Chuyên Viên Thu Mua
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
hơn 4 năm qua
Giám Sát Thi Công - Công Trình
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
hơn 4 năm qua
Giám Sát Bán Hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 3
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
Lâm Đồng
hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Xây Dựng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
2 năm Thương lượng Khánh Hòa hơn 4 năm qua
Chuyên viên Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
hơn 4 năm qua
Quản Lý Nhà Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 49
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Khánh Hòa
hơn 4 năm qua
Chuyên Viên It
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
4 năm Thương lượng Khánh Hòa hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 49
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Khánh Hòa
hơn 4 năm qua
Thủ Quỹ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
2 năm Thương lượng Khánh Hòa hơn 4 năm qua
Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Khánh Hòa hơn 4 năm qua
Chuyên Viên Kinh Doanh Tại Khánh Hòa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Khánh Hòa hơn 4 năm qua
Kỹ sư xây dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
hơn 4 năm qua
Nhân viên kinh doanh, thị trường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Dak Lak
Khánh Hòa
hơn 4 năm qua
Giám sát Kỹ thuật M & E
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
10 năm Thương lượng Khánh Hòa hơn 4 năm qua
Kế toán, Hành chính văn phòng, Trợ lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Dak Lak
Gia Lai
Khánh Hòa
hơn 4 năm qua
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Khánh Hòa hơn 4 năm qua
Nhân viên văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
3 năm Thương lượng Khánh Hòa hơn 4 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10