Tìm hồ sơ

Tìm thấy 1,968 hồ sơ tại Thừa Thiên- Huế x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Tổng giám đốc điều hành
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Tổng giám đốc | Tuổi: 46
19 năm trên 1,800 USD Đà Nẵng
Quảng Nam
Thừa Thiên- Huế
hơn 3 năm qua
3.2 Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm trên 6,0 tr.VND Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
Thừa Thiên- Huế
hơn 3 năm qua
NHÂN VIÊN MARKETING ONLINE
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm trên 4,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Thừa Thiên- Huế
hơn 4 năm qua
Cấp quản lý/Chuyên viên cao cấp
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 62
27 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Thừa Thiên- Huế
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Phòng Nghiên Cứu Phát Triển
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Thừa Thiên- Huế hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Đà Nẵng
Thừa Thiên- Huế
hơn 4 năm qua
Phó Giám Đốc Đầu Tư Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 4
5 năm Thương lượng Đồng Nai
Quảng Nam
Thừa Thiên- Huế
hơn 4 năm qua
Kế Toán Bán Hàng / Thu Ngân
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 4
1 năm Thương lượng Thừa Thiên- Huế hơn 4 năm qua
Nhân Viên An Lao Động
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
1 năm Thương lượng Đà Nẵng
Thừa Thiên- Huế
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Đà Nẵng
Khánh Hòa
Thừa Thiên- Huế
hơn 4 năm qua
Hoạ Sỹ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Thừa Thiên- Huế
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
1 năm Thương lượng Thừa Thiên- Huế hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Thừa Thiên- Huế hơn 4 năm qua
Nhân Viên Tư Vấn
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Thừa Thiên- Huế hơn 4 năm qua
Nhân Viên Tư Vấn
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Trị
Thừa Thiên- Huế
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Thừa Thiên- Huế hơn 4 năm qua
Nhân Viên Cơ Khí
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Thừa Thiên- Huế
hơn 4 năm qua
Quản Lý Kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm Thương lượng Thừa Thiên- Huế hơn 4 năm qua
Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Trị
Thừa Thiên- Huế
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Phân Tích Dữ Liệu
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Thừa Thiên- Huế hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Thừa Thiên- Huế hơn 4 năm qua
Nhân viên phiên dịch
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Trị
Thừa Thiên- Huế
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Nhà Hàng Khách Sạn
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
1 năm Thương lượng Thừa Thiên- Huế hơn 4 năm qua
Biên Phiên Dịch Tiếng Anh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 50
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Thừa Thiên- Huế
hơn 4 năm qua
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 50
3 năm Thương lượng Thừa Thiên- Huế hơn 4 năm qua
Quản Lý Nhà Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 50
5 năm Thương lượng Thừa Thiên- Huế hơn 4 năm qua
Nhân Viên Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Hà Nội
Thừa Thiên- Huế
hơn 4 năm qua
Giáo viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Thừa Thiên- Huế
hơn 4 năm qua
Nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Đà Nẵng
Thừa Thiên- Huế
hơn 4 năm qua
3.3 Quản Lý Bán Hàng Khu Vực (ASM)
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
10 năm trên 15,0 tr.VND Đà Nẵng
Quảng Nam
Thừa Thiên- Huế
hơn 4 năm qua
Kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Thừa Thiên- Huế hơn 4 năm qua
en Guest relations officer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
12 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
Thừa Thiên- Huế
hơn 4 năm qua
Quản Lý Cấp Trung
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
2 năm Thương lượng KV Bắc Trung Bộ
KV Nam Trung Bộ
Thừa Thiên- Huế
hơn 4 năm qua
Nhân viên văn phòng, Nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
3 năm Thương lượng Thừa Thiên- Huế hơn 4 năm qua
Hành chính Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Tây
Thừa Thiên- Huế
hơn 4 năm qua
Quản Lý Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
3 năm trên 6,0 tr.VND Thừa Thiên- Huế hơn 4 năm qua
Trợ lý kinh doanh, Nhân viên Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Đà Nẵng
Thừa Thiên- Huế
hơn 4 năm qua
Giám sát kinh doanh, Đại diện thương mại
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
6 năm Thương lượng Thừa Thiên- Huế hơn 4 năm qua
Hành chính văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm trên 500 USD Bình Dương
Đà Nẵng
Thừa Thiên- Huế
hơn 4 năm qua
Nhân viên nghiên cứu - phát triển sản phẩm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
9 năm trên 5,5 tr.VND Thừa Thiên- Huế hơn 4 năm qua
Kỹ thuật / Quản lý sản xuất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
2 năm Thương lượng Đà Nẵng
Hà Tĩnh
Thừa Thiên- Huế
hơn 4 năm qua
Supervisor Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
Thừa Thiên- Huế
hơn 4 năm qua
Biên / phiên dịch tiếng Anh, Thư ký, Hành chính / Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Trị
Thừa Thiên- Huế
hơn 4 năm qua
Giám sát bán hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
8 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
Thừa Thiên- Huế
hơn 4 năm qua
Hồ sơ ứng tuyến việc làm
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 40
9 năm trên 30,0 tr.VND Đà Nẵng
Quảng Nam
Thừa Thiên- Huế
hơn 4 năm qua
Trưởng phòng Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
9 năm trên 10,0 tr.VND Đà Nẵng
Thừa Thiên- Huế
hơn 4 năm qua
4.2 Giới thiệu về bản thân
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm trên 20,0 tr.VND Đà Nẵng
Quảng Trị
Thừa Thiên- Huế
hơn 4 năm qua
Trưởng Ban Quản lý dự án
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 38
11 năm trên 12,0 tr.VND Thừa Thiên- Huế hơn 4 năm qua
3.5 Nhân viên kế toán, kế hoạch, thu mua
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Thừa Thiên- Huế
hơn 4 năm qua
Nhân viên trung thực
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm trên 10,0 tr.VND Đà Nẵng
Quảng Trị
Thừa Thiên- Huế
hơn 4 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10