Tìm hồ sơ

Tìm thấy 2,478 hồ sơ tại Gia Lai x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Kỹ sư điện
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 26
3 năm 10,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Gia Lai
9 tháng qua
Quản lý kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
9 năm trên 10,0 tr.VND Dak Lak
Dak Nông
Gia Lai
hơn 2 năm qua
Nhân Viên Văn Phòng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Bình Định
Đà Nẵng
Gia Lai
hơn 4 năm qua
Giám Sát Bán Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 9
4 năm Thương lượng Dak Lak
Gia Lai
Kon Tum
hơn 4 năm qua
Trưởng Nhóm Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Dak Lak
Gia Lai
Lâm Đồng
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Phân Bón
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Gia Lai hơn 4 năm qua
Nhân Viên Tiếp Thị Tại Gia Lai
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 50
5 năm Thương lượng Gia Lai hơn 4 năm qua
Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Định
Gia Lai
hơn 4 năm qua
Truởng Nhóm Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Gia Lai
hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Dak Lak
Gia Lai
Kon Tum
hơn 4 năm qua
Kế toán, Hành chính văn phòng, Trợ lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Dak Lak
Gia Lai
Khánh Hòa
hơn 4 năm qua
Kinh Tế- Đầu tư- Tài CHính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Dak Lak
Gia Lai
Kon Tum
hơn 4 năm qua
Kỹ sư xây dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
10 năm Thương lượng Bình Định
Gia Lai
Khác
hơn 4 năm qua
Lập trình web
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Gia Lai
hơn 4 năm qua
Kỹ sư xây dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Định
Gia Lai
hơn 4 năm qua
Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Gia Lai
hơn 4 năm qua
Xây dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Gia Lai
hơn 4 năm qua
Kế toán viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Định
Gia Lai
hơn 4 năm qua
Hành chính văn phòng biết nghiệp vụ kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Gia Lai
hơn 4 năm qua
Trưởng Nhóm/Giám Sát/Đại Diện Thương Mại
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
4 năm Thương lượng Gia Lai
Kon Tum
hơn 4 năm qua
GSBH & ASM
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
7 năm Thương lượng Dak Lak
Dak Nông
Gia Lai
hơn 4 năm qua
Thư ký
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Gia Lai
hơn 4 năm qua
Giám sát kinh doanh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Gia Lai hơn 4 năm qua
Nhân viên kỹ thuật điện nước ,kỹ sư điện nước
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Gia Lai
Hà Nam
hơn 4 năm qua
KỸ SƯ XÂY DỰNG
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm trên 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Gia Lai
hơn 4 năm qua
NHÂN VIÊN TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Gia Lai
Kon Tum
hơn 4 năm qua
Giám sát thị trường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
7 năm trên 11,0 tr.VND Dak Lak
Gia Lai
Kon Tum
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kĩ Thuật
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Gia Lai
Hồ Chí Minh
hơn 4 năm qua
KỸ SƯ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm trên 6,000,000 USD Hà Nội
Gia Lai
Nghệ An
hơn 4 năm qua
en Embedded Software Engineering
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm trên 750 USD Hồ Chí Minh
Dak Lak
Gia Lai
hơn 4 năm qua
Giám sát bán hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
4 năm trên 9,0 tr.VND Bình Định
Gia Lai
hơn 4 năm qua
Kỹ sư xây dựng giao thông-cấp thoát nước, Kỹ sư quản lý dự án
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm trên 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Gia Lai
hơn 4 năm qua
Kỹ Thuật Thi công, Giám sát thi công
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bình Định
Gia Lai
Khánh Hòa
hơn 4 năm qua
Giám Sát Bán Hàng,ASM
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Dak Lak
Dak Nông
Gia Lai
hơn 4 năm qua
3.4 Quản lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
8 năm Thương lượng Dak Lak
Gia Lai
Khánh Hòa
hơn 4 năm qua
Giám sát bán hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Gia Lai
Kon Tum
hơn 4 năm qua
Kế toán, kiểm toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
8 năm Thương lượng Gia Lai hơn 4 năm qua
Trưởng Bộ phận Kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
9 năm Thương lượng Bình Định
Đà Nẵng
Gia Lai
hơn 4 năm qua
Làm các công việc về kỹ thuật và kế hoạch
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 41
10 năm Thương lượng Hà Nội
Gia Lai
Hà Nam
hơn 4 năm qua
Nhân viên kinh doanh, nhân viên lễ tân hành chính, nhân viên bán hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Gia Lai
hơn 4 năm qua
3.2 Hành Chính - Văn Phòng; Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
10 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Gia Lai
hơn 4 năm qua
5.2 KINH DOANH
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
6 năm Thương lượng Gia Lai hơn 4 năm qua
4.4 Giám sát bán hàng,Giám đốc khu vực Tây Nguyên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Dak Lak
Dak Nông
Gia Lai
hơn 4 năm qua
en 4.2 Regional Sales Manager/Area Sales Manager hoặc tương đương
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
10 năm Thương lượng Bình Định
Gia Lai
Phú Yên
hơn 4 năm qua
3.9 Nhân viên văn phòng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Định
Gia Lai
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Marketing - PR
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Gia Lai
hơn 4 năm qua
Chuyên viên thẩm định tài sản, chuyên viên thiết lập và thẩm định dự án đầu tư,
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Thuận
Gia Lai
hơn 4 năm qua
Giám sát/Quản lý/Trưởng phòng kinh doanh/Phòng nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
8 năm Thương lượng Đà Nẵng
Gia Lai
hơn 4 năm qua
Giám sát vùng/ Giám sát khu vực
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
4 năm Thương lượng Dak Lak
Dak Nông
Gia Lai
hơn 4 năm qua
Quản lý/Giám sát khu vực
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Dak Lak
Gia Lai
Kon Tum
hơn 4 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10