Tìm hồ sơ

Tìm thấy 400 hồ sơ tại Kon Tum x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Tư Vấn Bán Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Kon Tum hơn 4 năm qua
Giám Sát Bán Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 9
4 năm Thương lượng Dak Lak
Gia Lai
Kon Tum
hơn 4 năm qua
Kế Toán Viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Kon Tum
hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Dak Lak
Gia Lai
Kon Tum
hơn 4 năm qua
Kinh Tế- Đầu tư- Tài CHính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Dak Lak
Gia Lai
Kon Tum
hơn 4 năm qua
Nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Kon Tum hơn 4 năm qua
Kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Kon Tum
hơn 4 năm qua
Trưởng Nhóm/Giám Sát/Đại Diện Thương Mại
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
4 năm Thương lượng Gia Lai
Kon Tum
hơn 4 năm qua
NHÂN VIÊN TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Gia Lai
Kon Tum
hơn 4 năm qua
Giám sát thị trường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
7 năm trên 11,0 tr.VND Dak Lak
Gia Lai
Kon Tum
hơn 4 năm qua
Giám sát bán hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Gia Lai
Kon Tum
hơn 4 năm qua
Hành chính văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
8 năm Thương lượng Bình Định
Đà Nẵng
Kon Tum
hơn 4 năm qua
Quản lý/Giám sát khu vực
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Dak Lak
Gia Lai
Kon Tum
hơn 4 năm qua
Tốt nghiệp DH Kinh tế - Tài chính ngân hàng, mong muốn tìm cv ổn định lâu dài
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Gia Lai
Kon Tum
hơn 4 năm qua
Tai xe
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 58
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cà Mau
Khánh Hòa
Kon Tum
hơn 5 năm qua
Quan lý sản xuất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bình Dương
Kon Tum
hơn 5 năm qua
5.3 GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT - MĂNG ĐEN - KON TUM
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 48
18 năm 15,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Gia Lai
Kon Tum
hơn 5 năm qua
Trợ lý kiểm toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Kon Tum
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Kon Tum hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm trên 3,0 tr.VND Đà Nẵng
Gia Lai
Kon Tum
hơn 5 năm qua
nhân viên thẩm định tài sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Kon Tum
Gia Lai
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Nhân viên Bán hàng
Bằng cấp: Khác | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đà Nẵng
Kon Tum
hơn 5 năm qua
5.1 Giám đốc
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 46
18 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Kon Tum
hơn 5 năm qua
Nhân viên văn phòng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm trên 3,5 tr.VND Đà Nẵng
Gia Lai
Kon Tum
hơn 5 năm qua
Nhân viên Kinh Doanh
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm trên 4,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Kon Tum
hơn 5 năm qua
Làm việc tại các công ty
| Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 54
Chưa có kinh nghiệm trên 350 USD Kon Tum
Thanh Hóa
Hyogoken
hơn 5 năm qua
Kinh doanh, khác sạn, du lịch, tiếp thị bán hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Kon Tum
hơn 5 năm qua
Văn phòng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm trên 4,0 tr.VND Kon Tum
hơn 5 năm qua
Quản Lí, Giám Sát Siêu Thị
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
4 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Kon Tum
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Kon Tum hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Kon Tum hơn 5 năm qua
Kỹ Sư Điện
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 32
2 năm trên 3,0 tr.VND Kon Tum hơn 5 năm qua
Nhân Viên Bán Hàng
Bằng cấp: Sau tiến sỹ | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
4 năm 10,0 - 12,0 tr.VND Kon Tum hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Kon Tum hơn 5 năm qua
Kế Toán Bán Hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Kon Tum hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh, Kế Toán
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Kon Tum hơn 5 năm qua
Nhân Viên Bán Hàng
Bằng cấp: Sau tiến sỹ | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Kon Tum hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kế Toán,bán Hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm trên 3,0 tr.VND Dak Lak
Gia Lai
Kon Tum
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kế Toán / Hành Chính Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Gia Lai
Kon Tum
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm trên 3,0 tr.VND Kon Tum hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
3 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Gia Lai
Kon Tum
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Bình Định
Gia Lai
Kon Tum
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh, Kĩ Sư Quản Lý Đất Đai
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Gia Lai
Kon Tum
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Kon Tum
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Đà Nẵng
Dak Lak
Gia Lai
Kon Tum
Quảng Nam
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm 10,0 - 12,0 tr.VND Kon Tum hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh, Kỹ Thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Kon Tum hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Gia Lai
Kon Tum
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Bán Hàng, Chăm Sóc Khách Hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm trên 3,0 tr.VND Đà Nẵng
Kon Tum
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Tư Vấn Môi Trường, Nhân Viên Bán Hàng, Nhân Viên Thu Ngân
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm trên 3,0 tr.VND Kon Tum
Quảng Nam
Quảng Ngãi
hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8