Tìm hồ sơ

Tìm thấy 2,074 hồ sơ tại Quảng Nam x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
10 năm trên 800 USD Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
hơn 2 năm qua
Tổng giám đốc điều hành
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Tổng giám đốc | Tuổi: 45
19 năm trên 1,800 USD Đà Nẵng
Quảng Nam
Thừa Thiên- Huế
hơn 2 năm qua
Kỹ sư cầu đường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm trên 6 tr.VND Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
Quảng Nam
hơn 3 năm qua
Quản Lý Kế Toán, Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 51
5 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
hơn 3 năm qua
Phó Giám Đốc Đầu Tư Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 3
5 năm Thương lượng Đồng Nai
Quảng Nam
Thừa Thiên- Huế
hơn 3 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
hơn 3 năm qua
Nhân Viên Hóa Nghiệm, Nv Sản Xuất / Nv Qa-Qc
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
hơn 3 năm qua
Chỉ Huy Trưởng Công Trình
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
5 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
hơn 3 năm qua
Thư Ký Giám Đốc
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
hơn 3 năm qua
Kỹ Sư Điện, Tự Động Hóa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 4
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Quảng Nam
hơn 3 năm qua
Nhân Viên Văn Phòng, Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
3 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
hơn 3 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Quảng Nam hơn 4 năm qua
Quản Lý Sản Xuất, Theo dõi thực hiện kế hoạch
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
6 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
Hành chính văn phòng, trợ lý kiêm phiên dịch, hướng dẫn viên du lịch
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
hơn 4 năm qua
Giám Sát Khu Vực
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 40
5 năm Thương lượng Bình Định
Đà Nẵng
Quảng Nam
hơn 4 năm qua
Giám Đốc Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 3
5 năm Thương lượng Quảng Nam hơn 4 năm qua
Nhân viên kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Quảng Nam
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Tài Chính Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 8
1 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật Điện
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
4 năm Thương lượng Quảng Nam hơn 4 năm qua
Trình Dược Viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Quảng Nam hơn 4 năm qua
Nhân viên Kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Anh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Đà Nẵng
Hà Tĩnh
Quảng Nam
hơn 4 năm qua
Xây dựng - Giao thông vận tải
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 44
18 năm trên 100 USD Đà Nẵng
Quảng Nam
KV Nam Trung Bộ
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
nhan viên kinh doanh
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
hơn 4 năm qua
Quản Lý Kho-Thủ Kho
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
15 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
hơn 4 năm qua
TRƯỞNG NHÓM /GIÁM SÁT AN TOÀN LAO ĐỘNG
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
5 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
hơn 4 năm qua
Trưởng phòng, Trưởng nhóm kinh doanh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
hơn 4 năm qua
Nhân Viên IT
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
5 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
hơn 4 năm qua
Cơ khí chế tạo máy.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
hơn 4 năm qua
Kế toán tổng hợp - Kế toán trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
7 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
hơn 4 năm qua
Kỹ sư cầu đường.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
8 năm Thương lượng Đà Nẵng
Khánh Hòa
Quảng Nam
hơn 4 năm qua
Nhân viên kế toán
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Quảng Nam hơn 4 năm qua
3.3 Quản Lý Bán Hàng Khu Vực (ASM)
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
10 năm trên 15 tr.VND Đà Nẵng
Quảng Nam
Thừa Thiên- Huế
hơn 4 năm qua
3.2 Quản Lý Dịch Vụ Khách Hàng/ Quản Lý Kinh Doanh/ Trợ Lý/ Hành Chính Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
6 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
hơn 4 năm qua
Giám sát bán hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 44
14 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
en Guest relations officer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
12 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
Thừa Thiên- Huế
hơn 4 năm qua
Chuyên viên ban QLDA, kỹ sư giám sát xây dựng, chuyên viên thiết kế công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
hơn 4 năm qua
Kinh Doanh, Bán Hàng Vật Liệu Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
4 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Bình
Quảng Nam
hơn 4 năm qua
Giám sát bán hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
4 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
Trợ lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
hơn 4 năm qua
ASM, GSBH, Trưởng phòng kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
7 năm 12 - 15 tr.VND Đà Nẵng
Quảng Bình
Quảng Nam
hơn 4 năm qua
3.6 Kỹ sư địa chất công trình
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
11 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
Kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
Hồ sơ _ Kỹ sư cầu đường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
6 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
Tư vấn viên, nhân viên maketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm trên 7 tr.VND Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
Nhân viên mua hàng, Chăm sóc - Dịch vụ khách hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10