Tìm hồ sơ

Tìm thấy 2,305 hồ sơ tại Quảng Ngãi x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Kỹ sư xây dựng, Civil Engineer
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
12 năm 10,0 - 20,0 tr.VND Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
3 tháng qua
QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
10 năm trên 800 USD Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
hơn 3 năm qua
Nhân viên hành chính văn phòng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
5 năm Thương lượng Quảng Ngãi hơn 4 năm qua
Kỹ sư xây dựng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
Giám Sát Dự Án Marketing
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
4 năm trên 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Quảng Ngãi
Nước Ngoài
hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Cơ Khí
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Hóa Nghiệm, Nv Sản Xuất / Nv Qa-Qc
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Điện - Tự Động Hóa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Cơ Khí
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
5 năm Thương lượng Quảng Ngãi hơn 4 năm qua
Game Develop, Android Apps
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Hành Chính Lễ Tân
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Quảng Ngãi hơn 4 năm qua
Trình Dược Viên Etc
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Bình Định
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kế Toán, Hành Chính Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Quảng Ngãi hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kcs
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
Quản Lý Sản Xuất, Theo dõi thực hiện kế hoạch
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
6 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kế Toán - Kiểm Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Tài Chính Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 9
1 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Quảng Ngãi hơn 4 năm qua
Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Quảng Ngãi hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
Nhân viên Kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm Thương lượng Quảng Ngãi hơn 4 năm qua
Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
TRƯỞNG NHÓM /GIÁM SÁT AN TOÀN LAO ĐỘNG
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
Quản Lý Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
Kỹ sư thủy lợi - Nghành công trình thủy
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
Nhân viên hành chính/thư ký/trợ lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Quảng Ngãi hơn 4 năm qua
Ngân hàng/ Tài chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 4
5 năm trên 5,0 tr.VND Quảng Ngãi hơn 4 năm qua
Giám sát bán hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 45
14 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
Giám sát bán hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
4 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
Hành Chính Văn Phòng, báo cáo thống kê, QC
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
3.6 Kỹ sư địa chất công trình
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
11 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
Bridge design
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Quảng Trị
hơn 4 năm qua
Kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
Hồ sơ _ Kỹ sư cầu đường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
6 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
Tư vấn viên, nhân viên maketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm trên 7,0 tr.VND Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
Kỹ sư xây dựng (chuyên ngành Cầu đường)
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
15 năm Thương lượng Bình Định
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
Quan Ly Ban Hang
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Quảng Ngãi hơn 4 năm qua
Nhân viên mua hàng, Chăm sóc - Dịch vụ khách hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Văn Phòng, Nhân viên Call Center
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Kiên Giang
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Nhân Sự - Hành Chính
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
Kinh doanh, hành chánh văn phòng,....
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
4 năm Thương lượng Quảng Ngãi hơn 4 năm qua
Kỷ sư xây dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 44
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Quảng Ngãi hơn 4 năm qua
Nhân viên QA, QC, nhân viên HACCP
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
Electric and Automation
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
Kỹ sư cơ khí
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
Quản lý sản xuất/mua hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
6 năm Thương lượng Quảng Ngãi hơn 4 năm qua
5.0 Quản Lý kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 43
14 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10