Tìm hồ sơ

Tìm thấy 4,894 hồ sơ tại Long An x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Lễ tân / Biên dịch viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 19
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
Tiền Giang
2 ngày qua
Mechanical; Technical; Project; Factory; Manufacture
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
14 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
1 tháng qua
Mechanical, Engineer, Project, Manager, Director, Design,
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
14 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
1 tháng qua
Nhân viên văn phòng, kho vân
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
1 tháng qua
Nhân Viên An Toàn Lao Động- HSE
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
3 tháng qua
Chuyên Viên, Nhân Viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm 8 - 10 tr.VND Long An
Tiền Giang
4 tháng qua
Manufacturing management/ Logistics
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
Tiền Giang
hơn 2 năm qua
Finance Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Long An
hơn 2 năm qua
3.6 Project Management/Executive Management/Business Development
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
16 năm trên 3,500 USD Bình Dương
Hồ Chí Minh
Long An
hơn 2 năm qua
4.9 Nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm trên 70000 USD Long An
Tiền Giang
hơn 2 năm qua
Warehouse Manager, Warehouse Supervisor
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
hơn 3 năm qua
4.7 Nhân viên Quản lý dự án / Trưởng nhóm giám sát
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
10 năm trên 15 tr.VND Hồ Chí Minh
Long An
hơn 3 năm qua
Production
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
9 năm Thương lượng Bình Dương
Hồ Chí Minh
Long An
hơn 3 năm qua
Giám đốc hay Phó Giám đốc
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 45
10 năm trên 200 USD Bình Dương
Hồ Chí Minh
Long An
hơn 3 năm qua
QUẢN LÝ/ TRỢ LÝ/ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
9 năm trên 500 USD Hồ Chí Minh
Long An
hơn 3 năm qua
5.0 Kế toán trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 44
19 năm trên 18 tr.VND Bình Dương
Hồ Chí Minh
Long An
hơn 3 năm qua
Automation Engineer
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
10 năm 10 - 12 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
hơn 3 năm qua
Kỹ sư Môi trường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
8 năm trên 8 tr.VND Bình Dương
Hồ Chí Minh
Long An
hơn 3 năm qua
Nhân viên vận hành_Nhân viên bảo trì cơ khí.
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
hơn 3 năm qua
Nhân viên nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
hơn 3 năm qua
RSM /KAM /ASM Kênh MT, GT, OTC.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 32
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
Khác
Long An
hơn 3 năm qua
Trưởng Bộ Phận Kho
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
hơn 3 năm qua
Kế Toán Trưởng / Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 5
5 năm Thương lượng Long An hơn 3 năm qua
Trưởng Nhóm/Quản lý sản xuất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
5 năm trên 9 tr.VND Bình Dương
Hồ Chí Minh
Long An
hơn 3 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
hơn 3 năm qua
Chuyên Viên Đào Tạo
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
hơn 3 năm qua
Nhân viên văn phòng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Long An hơn 3 năm qua
Nhân Viên Công Nghệ Sinh Học
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
hơn 3 năm qua
Nhân Viên Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
hơn 3 năm qua
Kế Toán Trưởng / Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 37
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
hơn 3 năm qua
Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
hơn 3 năm qua
Quản Lý Sản Xuất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 47
5 năm Thương lượng Bến Tre
Đồng Tháp
Long An
hơn 3 năm qua
Nhân Viên Tư Vấn Thẻ Bhyt
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
5 năm Thương lượng Long An hơn 3 năm qua
Quản Lý Sản Xuất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 41
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
hơn 3 năm qua
Nhân Viên Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
3 năm Thương lượng Long An
Tiền Giang
hơn 3 năm qua
Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bến Tre
Long An
hơn 3 năm qua
Tp Hành Chánh Nhân Sự-行政人事主管
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 36
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
hơn 3 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật Xây Dựng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
hơn 3 năm qua
Nhân Viên Hành Chánh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
hơn 3 năm qua
Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
hơn 4 năm qua
Giám Đốc Sản Xuất
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 51
5 năm Thương lượng Long An
Tiền Giang
Vĩnh Long
hơn 4 năm qua
Chuyên Viên Quản Lí Chất Lượng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
hơn 4 năm qua
Quản Lý Kho
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
Tiền Giang
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Văn Phòng, Kế Toán Kho
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 13
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
hơn 4 năm qua
Kiểm toán nội bộ - kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
5 năm 12 - 16 tr.VND Hồ Chí Minh
Long An
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Long An hơn 4 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10