Tìm hồ sơ

Tìm thấy 1,534 hồ sơ tại Tây Ninh x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Giám sát
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
5 năm trên 7,0 tr.VND Tây Ninh hơn 3 năm qua
Designer / Translator
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Tây Ninh
hơn 3 năm qua
Administrative Staff
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Tây Ninh
hơn 4 năm qua
Nhân viên Tài Chính
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Tây Ninh hơn 4 năm qua
Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Tây Ninh
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
5 năm Thương lượng Tây Ninh hơn 4 năm qua
Chuyên Viên Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Tây Ninh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Tây Ninh
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Tây Ninh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Tư Vấn - Chăm Sóc Khách Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Tây Ninh hơn 4 năm qua
Kế Toán Giá Thành
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 30
4 năm Thương lượng Tây Ninh hơn 4 năm qua
Nhân Viên An Toàn_ Môi Trường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Tây Ninh
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 6
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Tây Ninh
hơn 4 năm qua
Giám Sát Bán Hàng
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
3 năm Thương lượng Tây Ninh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Tây Ninh
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Tây Ninh
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Nhân Sự, Hành Chính, Xuất Nhập Khẩu
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Tây Ninh
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thẩm Định
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Tây Ninh hơn 4 năm qua
Nhân Viên An Toàn Lao Động, Nhân Viên Môi Trường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Tây Ninh
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng Biết Tiếng Anh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Tây Ninh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
1 năm Thương lượng Tây Ninh hơn 4 năm qua
Nhân Viên It
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
5 năm Thương lượng Bình Dương
Tây Ninh
hơn 4 năm qua
Kế toán viên_KN 2 năm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Tây Ninh
hơn 4 năm qua
Nhan vien IT- Nhan vien KT
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
5 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Tây Ninh
hơn 4 năm qua
Nhân viên Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Tây Ninh
hơn 4 năm qua
3.2 Nhân viên văn phòng giỏi tiếng anh, hướng dẫn viên du lịch, nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Tây Ninh
hơn 4 năm qua
Marketing Executive - Account Executive
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm 10,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Tây Ninh
hơn 4 năm qua
Nhân viên kỹ thuật, Kỹ thuật viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Tây Ninh hơn 4 năm qua
Giám Sát Bán Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
7 năm Thương lượng Tây Ninh hơn 4 năm qua
Nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm trên 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Tây Ninh
hơn 4 năm qua
Giám đốc nhà máy
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Tổng giám đốc | Tuổi: 38
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Tây Ninh
hơn 4 năm qua
Nhân viên Hành chánh Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Tây Ninh
hơn 4 năm qua
Quan ly hoac giam sat kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
8 năm Thương lượng Bình Dương
Bình Phước
Tây Ninh
hơn 4 năm qua
Quản Lí Sản Xuất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 42
12 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
Tây Ninh
hơn 4 năm qua
Kế toán tổng hợop
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
10 năm trên 6,5 tr.VND Hồ Chí Minh
Tây Ninh
hơn 4 năm qua
NHÂN VIÊN NHÂN SỰ
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Tây Ninh
hơn 4 năm qua
Trợ Lý Sản Xuất/Nhân viên văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm trên 12,0 tr.VND Tây Ninh hơn 4 năm qua
Kế toán
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Tây Ninh hơn 4 năm qua
Tài chính ngân hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Bình Dương
Tây Ninh
hơn 4 năm qua
Hành Chính Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Tây Ninh hơn 4 năm qua
Kỹ thuật Viên, Kế Toán Kho, Khách Sạn
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Tây Ninh
hơn 4 năm qua
Nhân viên văn phòng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Tây Ninh
hơn 4 năm qua
Hành chính văn phòng, kế toán viên, trợ lý kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Tây Ninh
hơn 4 năm qua
Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Tây Ninh
hơn 4 năm qua
Kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Tây Ninh
hơn 4 năm qua
Nhân viên kế toán & Hành chánh nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm trên 5,0 tr.VND Tây Ninh hơn 4 năm qua
Tìm việc bán hàng, nhân viên kinh doanh, nhân viên khảo sát thị trường, quản lý
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Tây Ninh hơn 4 năm qua
QA/QC/KCS/Phòng thí nghiệm thực phẩm-đồ uống
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Tây Ninh
hơn 4 năm qua
3.3 Sales excute
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm trên 6,5 tr.VND Tây Ninh hơn 4 năm qua
5.1 Quản Lý Chi Nhánh,QL Sieu Thị(Store Manager),Sales Area Mannager(ASM)
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 41
15 năm trên 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Tây Ninh
hơn 4 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10